Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

آمر دیپارتمنت اعتبار دهی موسسات تحصیلات عالی طبی

(676 Views)

About شورای طبی افغانستان

اخیراً شورای طبی طی فیصله کابینه جمهوری اسلامی افغانستان و فرمان جلالتمآب ریس جمهور به فعالیت آغاز نموده است. شورای طبی وظایف مهمی را در قبال تنظیم وظایف دوکتوران طب و دندان و بهبود سیستم تحصیلات عالی طبی، در افغانستان ایفا خواهد نمود.
ماموریت شورای طبی: شوراي طبي منحيث يک نهاد ملي وظيفه دارد تا مصؤنيت مريض را از طريق بهبود و ارتقاي کيفيت خدمات صحي دوکتوران طب و برنامه هاي آموزشي طبي در کشور، يقيني سازد.
جهت تطبیق ماموریت و اهداف شورای طبی، در نظر است افراد شایسته در بخش های مختلف این اداره استخدام گردد.

Job Summary

• در همکاری با کمیته مربوطه، تدوین، انکشاف وتطبیق سیستم موثر اعتبار دهی برای موسسات تحصیلات عالی طبی در سطح کشور

Job Details

Date Posted: 05 Aug 2017 Reference: HR-AMC-05
Closing Date: 20 Aug 2017 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Health/Medical Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per NTA Salary Scale Policy
Contract Type: Contractor Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: Yes
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

1. ایجاد کمیته اعتبار دهی و حمایت کمیته مربوط؛
2. تدوین پلان های عملیاتی، تطبیق وحصول گزارش منظم از کادمندان تحت اثر وارایۀ بازدهی (Feedback)؛
3. تهیه و ترتیب مقررات، طرزالعمل ها و رهنمود های مرتبط جهت تامین موثریت در امور؛
4. ترتیب مسوده طرح سیستم و ستراتیژی شورای طیی برای اعتبار دهی موسسات تحصیلات عالی طبی؛
5. ترتیب مسوده چک لست ها، معیارات و رهنمود های پیمایش سیستم اعتبار دهی برای موسسات تحصیلات عالی طبی با استفاده از مراجع و منابع ملی و بین المللی؛
6. در هماهنگی با کمیته مربوط ارایه اسناد مربوط شماره 4 و 5 به بورد شورای طبی؛
7. اطمینان از انجام مشوره با دست اندر کاران با در نظر داشت معیارات بین المللی جهت انکشاف ستندردها وتطبیق روند اعتبار دهی طبی؛
8. تامین ارتباط با موسسات اعتبار دهی منطقوی وبین المللی جهت افزایش موثریت و بهبود امور؛
9. در هماهنگی با کمیته مربوط، حصول اطمینان از تطبیق پروسه اعتبار دهی طبق مقرارات نافذه؛
10. همکاری با وزارت تحصیلات عالی در ایجاد پلان های اصلاحی برای موسسات تحصیلات عالی طبی؛
11. همکاری در انکشاف اسناد تقنینی؛ پالیسی ها و طرزالعمل های مرتبط به تحصیلات عالی طبی؛
12. نظارت‌ بر حسن‌ اجراي‌ فعاليت‌ هاي‌‌ کارمندان ما تحت و پيگيري‌‌ مشکلات و تخلفات‌ احتمالي‌ و ارجاع‌ آنها به‌ مقامات‌ ذيصلاحيت‌؛
13. همکاری در راه اندازی تحقیقات ومطالعات مربوط؛
14. تأمین ارتباط‌ متداوم با سطح رهبری به منظور دریافت و تبادل اطلاعات لازم در انجام مأموریت‌های واگذار شده؛
15. تدویر جلسات هفته وار پرسونل و سایر جلسات به اساس ضرورت جهت همآهنگی بیشتر و حل مشکلات کارمندان مربوطه؛
16. ترتیب و تحلیل گزارش هاى ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت برای رهبری اداره و مراجع ذیربط؛
17. ارتقای متداوم ظرفیت های مسلکی پرسونل مربوطه در همآهنگی با بخش منابع بشری؛
18. ارزیابی اجراآت تمام کارمندان تحت اثر، مطابق مقتضیات قانون؛ و
19. اجراي ساير وظايفى که توسط مقامات ذيصلاح مطابق به قوانين، مقرره ها و اهداف اداره سپرده ميشود

Skills

آشنایی با کمپیوتر.
دانستن زبان انگلیسی.
توانایی هماهنگی و تدویر برنامه های آموزشی.
دارای شخصیت نیک

Qualifications

تبعه افغانستان، دوکتور طب با داشتن حداقل سه سال تجربه مدیریت . تجربه عمومی: داشتن تجربه کاری حداقل پنج سال .
داشتن تجربه در بخش های اعتبار دهی، ماستری در یکی از بخش های صحت، اداره یا تنظیم منابع بشری یا کدر علمی، متخصص یکی از رشته های طبی ترجیح داده میشود.
مهارت های دیگر: توانائی رهنمائی وکنترول اداره مربوط. قابلیت تطبیق خط مش ( پالیسی ) اداره مربوط.

Job Location

Afghanistan - Kabul

Education:

Masters Degree, Health/Medical

Submission Guideline

ز عموم كانديدان و علاقمندان واجد شرايط صميمانه تقاضا به عمل ميايد تا cv و فورم كاريابي شورای طبی را ضم هم ارسال نموده و
همچنان عنوان و شماره بست واگذاري را واضح در ايمیل خويش ذكر نمايند، در غير ان حق شكايت را در آينده نخواهند داشت و قابل یآداوری است که فورم کاریابی را از لینک ذیل دریافت نمایند.https://l.facebook.com/l.php?u=http://amc.org.af/files/AMC-JOB-APP-FORM-DARI.doc&h=ATM3tw1lJHzNCfAAZMMT-bRJcx3g0lYG0yc4aEGMyWDBjzO-Cmm9AsqiZBvo6QXypXYYlFcOGwEmSzID6qkOrtxYPGrIN6FA7KBzKkayc5rYcTDt5LJrOJ5W82ICr0hLvOCebZkWSyM

Submission Email

sameer_hassanyar@hotmail.com

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
CBHC Coordinator SM Panjshir at Ministry of Public Health Parwan 29 Nov 2017
Pharmacist at Ministry of Public Health Kabul 29 Nov 2017
Hospital Waste Management Specialist at Ministry of Public Health Kabul 29 Nov 2017
Internal Medicine Specialist at Ministry of Public Health Kabul 28 Nov 2017
Urologist Specialist at French Medical Institute for Mothers and Children Kabul 21 Nov 2017
Medical Doctor at Ministry of Public Health Kabul 27 Nov 2017
Perfusionist Instructor at French Medical Institute for Mothers and Child.. Kabul 21 Nov 2017
FEMALE MEDICAL DOCTOR / GYNAECOLOGIST- OBSTET.. at Médecins Sans Fronti.. Khost 31 Dec 2017
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook