Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

آمر دیپارتمنت نظارت، رسیده گی به شکایات و تنفیذ

(1485 Views)

About شورای طبی افغانستان

اخیراً شورای طبی طی فیصله کابینه جمهوری اسلامی افغانستان و فرمان جلالتمآب ریس جمهور به فعالیت آغاز نموده است. شورای طبی وظایف مهمی را در قبال تنظیم وظایف دوکتوران طب و دندان و بهبود سیستم تحصیلات عالی طبی، در افغانستان ایفا خواهد نمود.
ماموریت شورای طبی: شوراي طبي منحيث يک نهاد ملي وظيفه دارد تا مصؤنيت مريض را از طريق بهبود و ارتقاي کيفيت خدمات صحي دوکتوران طب و برنامه هاي آموزشي طبي در کشور، يقيني سازد.
جهت تطبیق ماموریت و اهداف شورای طبی، در نظر است افراد شایسته در بخش های مختلف این اداره استخدام گردد.

Job Summary

حفظ حقوق و مصئونیت مریضان و د وکتوران؛
بررسی شکایات و ادعاهای مریضان در مورد دوکتوران ویا برعکس در جریان عرضۀ خدمات صحی؛و
نظارت از تنفیذ قوانین در خصوص تطبیق ستندردها و معیارها توسط دوکتوران ومؤسسات تحصیلات عالی طبی

Job Details

Date Posted: 05 Aug 2017 Reference: HR-AMC-06
Closing Date: 20 Aug 2017 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Health/Medical Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per NTA Salary Scale Policy
Contract Type: Contractor Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

1. ایجاد کمیته نظارت و رسیده گی به شکایات و حمایت کمیته مربوط؛
2. ایجاد کمیته ارزیابی شکایات برای فلتر نمودن شکایات قابل پیگیری؛
3. تدوین پلان های عملیاتی، تطبیق وحصول گزارش منظم از واحدهای تحت اثر وارایۀ بازدهی (Feedback)؛
4. در هماهنگی با کمیته مربوط، تهیه و ترتیب مقررات، طرزالعمل ها؛ و آیین نامه‌های نظارت و تعیین استندردهای حد اقل و قانونمند کردن آنها بر پایۀ استندردهای پذیرفته شده؛
5. در هماهنگی با کمیته مربوط، نظارت از تنفیذ قانون در خصوص تطبیق ستندردها؛ و همچنان نظارت از تمام رسیدگی‌ها به شکایات ناشی از تخلفات مسلکی طبی وارایه راپور به کمیته مربوطه؛
6. تأمین ارتباط‌ متداوم با سطح رهبری به منظور دریافت و تبادل اطلاعات لازم در انجام مأموریت‌های واگذار شده؛
7. ایجاد همآهنگی با همکاران واحدهای مربوطه به منظور پی بردن به مشکلات و نارسایی‌های موجود و یافتن دریافت علل پیدایش آنها؛
8. انجام مأموریت‌های گوناگون به منظور حصول اطمینان از حسن جریان کار و پیشرفت امور به گونۀ مطلوب و ارایۀ پیشنهادهای لازم جهت بهبود امور و رفع نارسایی‌ها؛
9. تآمین هماهنگی با بخش های حقوقی، عدلی و قضایی؛
10. ارایۀ اطلاعات لازم به رهبری اداره به منظور تصمیم‌گیری درمورد بازرسی های انجام شده؛
11. مدیریت شکایات، درخواست‌ها، نامه‌ها و مدارک مربوط به هرگونه اقدامات خلاف اصول قانون که از طریق کارکنان، سازمان‌های دولتی، نهادها و مقام‌های کشور به شورای طبی واگذار می‌گردد بشمول ایجاد دیتابیس جهت ثبت شکایات، اخذ و ارجاع شکایات کتبی به کمیته رسیده گی به شکایات ناشی ازتخلفات مسلکی طبی و سایر امور مربوط؛
12. پیشنهاد انجام مطالعات، تحلیل ارقام و تبدیل نمودن آن به معلومات قابل استفاده؛
13. همکاری در طرح شاخص های کلیدی برای تعقیب اجراات شورای طبی؛
14. تدویر جلسات هفته وار پرسونل و سایر جلسات به اساس ضرورت جهت همآهنگی بیشتر و حل مشکلات کارمندان مربوطه؛
15. ترتیب و تحلیل گزارش هاى ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت برای رهبری اداره و مراجع ذیربط؛
16. ارتقای متداوم ظرفیت های مسلکی پرسونل واحد های مربوطه در همآهنگی با بخش منابع بشری؛
17. ارزیابی اجراآت تمام کارمندان تحت اثر، مطابق مقتضیات قانون؛ و
18. اجراي ساير وظايفى که توسط مقامات ذيصلاح مطابق به قوانين، مقرره ها و اهداف اداره سپرده ميشود

Skills

: توانائی رهنمائی وکنترول اداره مربوط. قابلیت تطبیق خط مش ( پالیسی ) اداره مربوط.
آشنایی با کمپیوتر و دانستن زبان انگلیسی.
توانایی هماهنگی و تدویر برنامه های آموزشی.
دارای شخصیت نیک

Qualifications

تبعه افغانستان، دوکتور طب با داشتن حداقل سه سال تجربه مدیریت . تجربه عمومی: داشتن تجربه کاری حداقل پنج سال .
داشتن تجربه در بخش نظارت/ارزیابی/تنفیذ قانون، ماستری در یکی از بخش های صحت، اداره یا تنظیم منابع بشری یا کدر علمی، متخصص یکی از رشته های طبی ترجیح داده میشود

Job Location

Afghanistan - Kabul

Education:

Masters Degree, Health/Medical

Submission Guideline

ز عموم كانديدان و علاقمندان واجد شرايط صميمانه تقاضا به عمل ميايد تا cv و فورم كاريابي شورای طبی را ضم هم ارسال نموده و
همچنان عنوان و شماره بست واگذاري را واضح در ايمیل خويش ذكر نمايند، در غير ان حق شكايت را در آينده نخواهند داشت و قابل یآداوری است که فورم کاریابی را از لینک ذیل دریافت نمایند.https://l.facebook.com/l.php?u=http://amc.org.af/files/AMC-JOB-APP-FORM-DARI.doc&h=ATM3tw1lJHzNCfAAZMMT-bRJcx3g0lYG0yc4aEGMyWDBjzO-Cmm9AsqiZBvo6QXypXYYlFcOGwEmSzID6qkOrtxYPGrIN6FA7KBzKkayc5rYcTDt5LJrOJ5W82ICr0hLvOCebZkWSyM

Submission Email

sameer_hassanyar@hotmail.com

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
District Polio Officer (DPO) at World Health Organization Parwan 25 Jul 2018
Regional WASH in Schools (WinS) Specialist /F.. at Ministry of Education .. Nangarhar 27 Jul 2018
Nursing Activity Manager at Médecins Sans Frontières (MSF) Kabul 23 Jul 2018
همکار داکتر دندان at شفاخانه معالجوی دند.. Kabul 28 Jul 2018
داکتر دندان at شفاخانه معالجوی دندان سین.. Kabul 28 Jul 2018
Afghanistan Field Epidemiology Training Progr.. at Afghanistan National P.. Kabul 31 Jul 2018
Psychosocial Trainer MHCP WASH at ACTION CONTRE LA FAIM Helmand 22 Jul 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook