Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

آمریت دارالانشای ولایتی

(4382 Views)

About کمیسیون شکایات انتخاباتی

کمیسیون شکایات انتخاباتی در افغانستان، برای اولین بار در سال 1384 خورشیدی جهت رسیدگی به شکایات انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولایتی، منحیث یک نهاد مؤقت و یک بخش از (JEMB) بوجود آمد. همچنان در سال 1388 جهت رسیدگی به شکایات انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی و در سال 1389 به حیث یک نهاد مستقل و موقت جهت رسیدگی به شکایات انتخابات ولسی جرگه به میان آمد. قبل از تصویب قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های انتخاباتی در سال ۲۰۱۳ کمیسیون شکایات انتخاباتی به شکل موقت و مستقل ایجاد گردیده و بعد از ختم پروسه رسیدگی به شکایات انتخاباتی ملغی گردید.

تا اینکه در سال 1392 خورشیدی بعد از توشیح قانون انتخابات و قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی توسط ریس جمهور، کمیسیون فعلی شکایات انتخاباتی، به صفت یک نهاد مستقل و دایمی به وجود آمد که بزرگترین هدف از تشکیل آن رسیدگی به اعتراضات و شکایات انتخاباتی بوده تا از این طریق عدالت انتخاباتی را در روند ملی و دیموکراتیک انتخابات در کشور نهادینه سازد.

Job Summary

نظارت از امور مرتبط به دارالانشای کمیسیون در ولایت مربوطه ، نظارت از اجراآت مالی و اداری کمیسیون در ولایت مربوطه ، تنظیم امور ثبت و رسیده گی به شکایات و اعتراضات انتخاباتی در ولایت مربوطه

Job Details

Date Posted: 12 Sep 2017 Reference: 001/001/01/82
Closing Date: 24 Sep 2017 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 34 Gender: Any
Functional Area: Administrative Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

مسئولیت های وظیفوی :
آمر دارالانشای ولایتی تحت نظارت رئیس عمومی دارالانشای کمیسون مستقل شکایات انتخاباتی، عملیات ثبت و رسیدگی به شکایات و اعتراضات، امور مربوط به فعالیت های آگاهی عامه را تنظیم ، مدیریت و پیشبرد امورلوژستیکی، اداری، مالی و ایجاد هماهنگی با کمیسون ولایتی انتخابات و تشریک مساعی باسایر نهاد های دولتی و نهادهای مدنی به منظور رسیدگی به موقع ودقیق به وظایف محوله و ایجاد تسهیلات لازم کار برای کمیسون ولایتی شکایات انتخاباتی با رعایت موارد ذیل که همزمان محدود به آن نمی باشد، اجراآت مینماید:
1- مدیریت و کنترول تمام عرصه های کاری دارالانشا‌ء به سطح ولایت و تطبیق قوانین، طرزالعمل ها و پالیسی های کمیسون شکا یات؛
2- نظارت از چگونگی تطبیق بودجه در مطابقت با اسناد تقنینی و نیازمندی های کاری و ایجاد فضای هماهنگی با کمیسون انتخاباتی؛
3- ترتیب پلان برای اجرای به موقع ودقیق امور در تشریک مساعی با بخش های مسلکی تحت رهبری کمیسون ولایتی؛
4- نظارت از چگونگی ثبت شکایات واعتراضات انتخاباتی و روند رسیدگی به شکایات و اعتراضات درمطابقت به قانون انتخابات، طرزالعمل ها و لوایح مربوط در سطح ولایت؛
5- ایجاد هماهنگی لازم از طریق همکاری با ریاست تحلیل وبررسی کمسیون شکایات انتخاباتی درمرکز از طریق دارالانشأ؛
6- مدیریت امور اداری، مالی و لوژستیکی و حفاظت از دارایی های کمیسیون به صورت شفاف، موثر و پاسخگو؛
7- ارایه دوسیه های تحلیل و بررسی شده از طرف تیم حقوقی به کمیشنران ولایتی جهت تصمیم و ابلاغ فیصله های کمیسیون ولایتی به جوانب مربوط؛
8- فراهم آوری تسهیلات لازم جهت دسترسی مردم به ثبت شکایات و اعتراضات؛
9- ارایه گزارش های منظم و دقیق ماهوار، ربعوار و سالانه و یاهم به اساس ضرورت و تقاضای دفتر مرکزی کمیسون شکایات؛
10- رفع هرنوع نیازمندی های لوژستیکی دفتر وکارمندان در حدود بودجه دست داشته با در نظرداشت موثریت و مثمریت مصرف آن در مطابقت با قوانین و رهنمود ها؛
11- جلوگیری ازبروز هر گونه مظاهر فساد اداری در روند مصارفاتی و انتخاباتی در سطح دارالانشای مربوط؛
12- اجرای سایر وظایف محوله از سوی مقامات ذیصلاح.

Skills

• استفاده ازپروگرام های کمپیوتر (ورد واکسل ) و انترنت؛
• بلدیت به لسان انگلیسی.

Qualifications

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده (7) وماده (8) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است
1. حداقل درجه تحصیل: (لیسانس رشته های حقوق و علوم سیاسی، شرعیات، اداره عامه، اقتصاد و علوم اجتماعی و به درجات بلند تحصیلی ارجحیت داده می شود)
2. تجربه لازم )حد اقل سه سال در ادارات دولتی وغیر دولتی در ساحات اداری و مالی ، حقوقی، پلان و پالیسی و به دارندگان تجارب بالاتر مرتبط به وظیفه ارجحیت داده می شود. )
3. مهارت های دیگر؛ (کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
• توانایی ارائه مشوره در طرح خط مشی ( پالیسی) اداره مربوط؛
• توانائی رهبری و کنترول اداره؛
• تسلط کامل به یکی از لسانهای رسمی کشور(دری یا پشتو)؛
• مهارت های مسلکی و مدیریتی؛
• آگاهی از مسایل انتخاباتی.

Job Location

Afghanistan - Badakhshan
- Badghis
- Baghlan
- Balkh
- Bamian
- Daikondi
- Farah
- Faryab
- Gardez
- Ghazni
- Ghowr
- Hairatan
- Helmand
- Herat
- Jawzjan
- Kabul
- Kandahar
- Kapisa
- Khost
- Kunar
- Kunduz
- Laghman
- Logar
- Nangarhar
- Nimruz
- Nuristan
- Oruzgan
- Paktia
- Paktika
- Panjshir
- Parwan
- Samangan
- Sar-e Pol
- Takhar
- Wardak
- Zabul

Education:

Bachelors Degree, Administrative

Submission Guideline

داوطلبان محترمی که خواهان کاندیداتوری در بست فوق می باشند، غرض اخذ فورم درخواستی به آمریت استخدام منابع بشری دفتر مرکزی کمیسیون شکایاتا انتخاباتی واقع شیرپور جوار وزارت عدلیه در روزهای رسمی از ساعت 8 صبح الی 3 بعد از ظهر مراجعه نمایند و یا به ویب سایت کمیسیون شکایات انتخاباتی مراجمعه نموده، فورم درخواستی را دانلود نمایند. بعد از تکمیل خانه پری دقیق فورم درخواستی آن را به صورت پی دی اف به ایمیل آدرس ذیل ارسال نمائید.
نوت: کاندیدان آمریت دارالانشاء نمی توانند در ولایت مربوطه خویش (ولایت محل تولد) فورم خانه پری نمایند.
لطفا موقع اسال فورم از طریق ایمیل، در Subject line ایمیل صرف عنوان بست را ذکر نمائید.

Submission Email

hr@iecc.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
Lead Reporting Officer at DABS Kabul 06 Aug 2018
عضو استفاده از بهینه های .. at شاروالی کاب.. Kabul 28 Jul 2018
عضو استرداد املاک at شاروالی کابل Kabul 28 Jul 2018
Driver (SB1/5) at UNDP Afghanistan Bamian 05 Aug 2018
کار شناس اطلاعات و ارتبا.. at شاروالی کاب.. Kabul 27 Jul 2018
ویژه خانم ها) کار شناس اط.. at شاروالی کاب.. Kabul 27 Jul 2018
ویژه خانم ها) کارشناس آگا.. at شاروالی کاب.. Kabul 27 Jul 2018
Administrative/Logistics & Bookkeeping Assist.. at Catalyzing Afghan Agri.. Nangarhar 25 Jul 2018
Guard / گارد at Jumiat Industrial Association Kabul 28 Jul 2018
Admin Logistic Assistant at MAIL/CPO/OFWMP Kabul 31 Jul 2018
CEO Admin Assistant at AFTEL Kabul 27 Jul 2018
نظارت کننده at Da Afghanistan Bank Kabul 23 Jul 2018
HR Manager at APEC Kabul 16 Aug 2018
Sales Admin (Female Only) at ALEF Technology Kabul 31 Jul 2018
Business Support Assistant at United Nations World Food Programme Herat 23 Jul 2018
Cook - آشپز at GEO-CHEM Middle East - Afghanistan Kabul 28 Jul 2018
transiator at U.A.E. Embassy Kabul 03 Sep 2018
Project Assistant (دستیار مدیر پر.. at Dynamic Rigid Kabul 29 Jul 2018
اشپز at شفاخانه معالجوی دندان سینا افغان .. Kabul 28 Jul 2018
صفا کار at شفاخانه معالجوی دندان سینا افغ.. Kabul 28 Jul 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook