Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

داکتر) متخصص) آنکولوژی داخله اعلان مجدد

(1419 Views)

About Ministry of Public Health

پس منظر:
بر اساس تخمین سازمان صحی جهان، هر سال نزدیک به ۲۰۰۰۰ افغان به انواع مختلف سرطان مبتلا میګردند در حالیکه بیش از۱۵۰۰۰شخص هر سال می میرند. شایع ترین انواع سرطان در افغانستان عبارت اند از سرطان ثدیه، مری، معده، لب/ دهن، عنق رحم و ریه .
وزارت صحت عامه به ارائه خدمات صحی و معالجوی با کیفیت و معیاری به مردم متعهد است. با توجه به افزایش انواع مختلف سرطانها در میان مردم و عدم موجودیت یک مرکز جامع سرطان، وزارت صحت عامه تصمیم دارد تا یک مرکزرا جهت ارایه خدمات وقایوی، تشخیص مقدم، تداوی و مراقبت حمایوی ایجاد نماید.
واحد آنکولوژی (Oncology Unit ) از طرف وزرات صحت عامه بمنظور جوابگویی به نیازهای مبرم مردم افغانستان در عرضه خدمات وقایوی، تشخیص مقدم، تداوی ومراقبت های حمایوی امراض سرطانی طرح شده و در معرض تطبیق قرار دارد. این واحد جدید التائسیس که فعلا در شفاخانه جمهوریت موقعیت دارد، دارای ۲۰بستر میباشد. این واحد که دارای واحدهای آنکولوژی جراحی و طبی میباشد خدمات تشخیصی، درمانی و تسکین دهنده برای بیماران مبتلا به سرطان را ارایه میدارد. علاوه بر این، دارای یک واحد سراپا (OPD ) است که روزانه به 80-100 مریض خدمات طبی عرضه میدارد.

Job Summary

هدف وظیفه:
عرضه خدمات صحی به مریضان سرطانی و تربیه دوکتوران جوان در این عرضه بهبودی کیفیت کاری در قسمت عرضه خدمات صحی به ، وارتقأ ظرفیت مسلکی دوکتوران جوان، ارتقاع ظرفیت کاری شفاخانه ها،رفع نیازمندیهای وزارت صحت عامه از نظر قوای بشری.

Job Details

Date Posted: 12 Sep 2017 Reference: MD/Sp/Onc Re Ad
Closing Date: 26 Sep 2017 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 2 Gender: Any
Functional Area: Health/Medical Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Consultant Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 1 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: Yes
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

مکلفیت ها مسئولیت های وظیفوی:

1. اشتراک فعال در راپور وویزت صبحانه.
2. گرفتن مشاهده و تکمیل دوسیه معاینات مریضان داخل بستر.
3. عرضه خدمات سر اپا(OPD)و برای مریضان داخل بستر مطابق لایحه.
4. اجرای نوکریهای شبانه مطابق به جدول تهیه شده از طرف شف سرویس.
5. همکاری نزدیک با سر همشیره وارد در قسمت درخواست و توزیع ادویه مورد ضرورت مریضان داخل بستر.
6. ارزیابی از اینکه آیا مریضان داخل بستر ادویه مورد ضرورت خود را مطابق به دوسیه خود دریافت مینمایند.
7. نظارت از حفظ الصحه وارد مربوطه.
8. تعقیب معاینات لابراتواری مریضان داخل بستر.
9. تطبیق پروسیجر های طبی (تیوب انفی ، تیوب احلیل)و غیره.
10. مریضانیکه از شفاخانه مرخص میگردند برای شان تجویز(Discharge summary).
11. بهبودی روز افزون کیفیت کاری در عرضه خدمات صحی.
12. حل پرابلم های سرویس مربوطه با تفاهم با ترینر متخصصین و شف سرویس.
13. تعقیب نمودن پروگرامهای تربیوی مطابق به کریکولوم وزارت صحت عامه(ارائه واشتراک در کنفرانسها، تهیه مونوگراف و سپری نمودن امتحانات سالانه).
14. تهیه کنفرانس های علمی جهت ارتقاع ظرفیت خودمطابق کوریکولـم.
15. اشتراک در کنفرانس های علمی که از طرف شاملین پروگرام تخصصی راه اندازی میگردد.
16. عرضه خدمات ارتقاء صحت و تعلیمات صحی
17. جمع آوری ارقام مریضان IPD و OPD
18. خانه پوری فورمه های کانسر ریجیستری
19. ایفای وظایف دیگر در صورت ضرورت و لزوم دید مسؤل بخش

Qualifications

شایستگی ها:

1. درجه تحصیل: داکتر طب
2. تجارب لازمه: داشتن تخصص در داخله و یا هم حد اقل سه سال تجربه کاری در شفاخانه های تخصصی وزارت صحت عامه
3. تسلت کامل به زبان های پشتو و دری
4. آشنای کامل با لسان انګلیسی
5. آشنای با کمپیوتر و انترنیت
6. مهارت در افهام و تفهیم و مدیریت

ډیلوریبل:

1. راپور ماهوار مریضان
2. پریزینتیشن ها
3. مینوت مجلس های واحد
4. راپور تحقیق علمی
5. راپور نوکریوالی
6. ارقام مریضان IPD و OPD
7. فورمه های کانسر ریجیستری

Job Location

Afghanistan - Kabul: PROVINCIAL CENTER (KABUL)

Education:

Bachelors Degree, Health/Medical

Submission Guideline

Submission Guideline
(I) Electronic applications will be sent to:sub e-mail which corresponds if any of following 2 items is missing, your application will be considered as ineligible/incomplete.

1. In your emails please specify the title of the position as well as vacancy number for electronic submissions and please do the same in the hardcopy submissions.
2. Updated Curriculum vitae (CV)/Resume (Please attached your recent photo and mention in your CV exact date/periods of your work experience, graduation Day, Month, and Year).

If you are shortlisted and invited for written test/interview you will be required to present the original, the following:

A. Education Documents: Your recent education degree/diploma
 Copy of verified Baccalaureate (12 passed) degree by Ministry of Education
 Copy of verified 14 or 15 passed degree by related Ministries
 Copy of verified Bachelor Degree by Ministry of Higher Education
 Copy of verified Medical Doctor Degree by Ministry of Higher Education
 Copy of verified Master degree by Ministry of Higher Education
B. Copy of National Identity Card (Tazkira: Only the pages that show picture and Tazkira number, pages, place of issue and date of issue)

(II)
• Electronic applications will be sent to:sub e-mail
• Hard copies will be sent to: HR Container, Second floor, at the Ministry of Public Health, Great Masoud Square Kabul Afghanistan.
• The Contact Person at Human Resources is: Mr. Mustafa Sirat, HR Officer, MoPH-GD HR. Phone number: 0093- (0)-794-217733

Note:
Only shortlisted candidates will be invited to written test/interview and subsequent process. Please contact the person in charge (Mr. Mustafa Sirat) for confirmation.
• No CVs will be accepted after the closing date.
• Any persuade will be threat as disqualification.
• Candidate who applies for the same position in last six months and was unsuccessful (Obtained less than 60% marks), will not be short listed.
• Fraudulent documents and or fraudulent claims in CVs and or documents will result in disqualification at any stage of the recruitment process.

Submission Email

gdhr.mophafg1@gmail.com

Email Print Report
More jobs in this category
آمر پروژه کنترول امراض ر.. at Ministry of Public Hea.. Kabul 06 Aug 2018
مسئول تیم نمونه برداری و.. at National Medicine and .. Kabul 02 Aug 2018
مسئول تیم آزمایشات بیوشم.. at National Medicine and .. Kabul 02 Aug 2018
مسئول تیم ارزیابی و تصوی.. at National Medicine and .. Kabul 02 Aug 2018
کارشناس نمونه برداری وقر.. at National Medicine and .. Kabul 02 Aug 2018
کارشناس نمونه برداری وقر.. at National Medicine and .. Kabul 02 Aug 2018
کارشناس جوازدهی توزیع کن.. at National Medicine and .. Kabul 02 Aug 2018
مسُول تیم ازمایشات مایکر.. at National Medicine and .. Kabul 02 Aug 2018
کارشناس آزمایشات توکسیک.. at National Medicine and .. Kabul 02 Aug 2018
کارشناس بازرسی از دواخان.. at National Medicine and .. Kabul 02 Aug 2018
District Polio Officer (DPO) at World Health Organization Parwan 25 Jul 2018
Regional WASH in Schools (WinS) Specialist /F.. at Ministry of Education .. Nangarhar 27 Jul 2018
Nursing Activity Manager at Médecins Sans Frontières (MSF) Kabul 23 Jul 2018
همکار داکتر دندان at شفاخانه معالجوی دند.. Kabul 28 Jul 2018
داکتر دندان at شفاخانه معالجوی دندان سین.. Kabul 28 Jul 2018
Afghanistan Field Epidemiology Training Progr.. at Afghanistan National P.. Kabul 31 Jul 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook