Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

بست 3 مدیرعمومی عواید

(2607 Views)

About شاروالی کابل

شاروالی کابل یک نهاد خدماتی عامه بوده که متعهد به ارایه خدمات با کیفیت عالی، پاسخگو و موثر به شهروندان کابل می باشد. شاروالی کابل مسوولیت دارد که خدمات ذیل را برای شهروندان ارایه کند:
تنظیف شهر، اعمار و احداث سرک ها و زیربناها، ترانسپورت، کانالیزاسیون، تسهیلات کلتوری، صفایی و سرسبزی شهر، ایجاد مارکیت ها، صدور جوازنامه ها، حفظ و مراقبت، تنظیم املاک، مدیریت و جمع آوری عواید و توسعه و انکشاف شهر.
همچنان افزایش سطح عواید، عملی ساختن یک ساختار تشکیلاتی مدرن مطابق نیازمندی ها، حمایت از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، انکشاف یک پلان استراتیژیک مثمر از اولویت های کاری شاروالی کابل است.

Job Summary

1ـ رهبری پرسونل عواید در بخش تکس شهری ، جواز فعالیت اصناف وسایر بخش های عوایدی.
2ـ تطبیق پلان عواید ناحیه وتکثیر پلان عوایدی بمدیریت های مربوط.
3ـ کنترول دفاتر کرایه جات جایدادهای دولتی ، شخصی و ثبت آنها به دفاترمربوط.

Job Details

Date Posted: 13 Sep 2017 Reference: KM-DT3-01
Closing Date: 01 Oct 2017 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Administrative Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

1ـ رهبری پرسونل عواید در بخش تکس شهری ، جواز فعالیت اصناف وسایر بخش های عوایدی.
2ـ تطبیق پلان عواید ناحیه وتکثیر پلان عوایدی بمدیریت های مربوط.
3ـ کنترول دفاتر کرایه جات جایدادهای دولتی ، شخصی و ثبت آنها به دفاترمربوط.
4ـ ترتیب وتنظیم دفاتر بانکی برویت آویزهای بانکی و ثبت آن به دفاتر بانکی.
5ـ ترتیب راپورهای عوایدی هفته وار، ماهوار مطابق صورت حساب بانک بمراجع ذیربط.
6ـ کنترول دقیق دفاتر وتحصیل باقیات تکس شهری.
7ـ کنترول و مراقبت دفاتر جواز.
8ـ کنترول از ساحه فعالیت ناحیه در رابطه به توزیع جوازهای صنفی وسایربخش های عوایدی.
9ـ اقدام درتحصیل بقایای محصولات تکس جایدادها ، کرایه جات ، جواز صنفی ومندویها و تکس شهری.
10ـ کنترول از دفاتر، مندوی ها وثبت کرایه دوکاکین.
11ـ قیمت گذاری ساحات تجارتی و رهایشی ، مالگدام ها وتاٌسیسات دولتی بخاطراخذ محصول تکس شهری.
12ـ کنترول از ثبت دفاتر املاکی ملکیت های شخصی و دولتی.
13ـ کنترول در رابطه به مهرونشانی شد دفاتر عوایدی، تکس جایدادها، کرایه جات و جواز صنفی.

Skills

• مهارت در تحریر و صحبت کردن لسانهای ملی کشور و به داشتن مهارت لسان انگلیسی ترجیح داده میشود
• قابلیت تطبیق پالیسی های اداره مربوط و هدایات آمر مربوطه.
• توانائی رهبری و کنترول اداره، داشتن اهلیت و شایستگی، داشتن حسن سیرت و شهرت نیک.

Qualifications

• داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در رشته های اداره و تجارت، اداره عامه، اقتصاد، مدیریت، و سایر رشته های مرتبط به وظیفه
• داشتن 2 الی 3 سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه
• داشتن مهارت در استفاده از پروگرامهای اداری (Office Package)

Job Location

Afghanistan - Kabul

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

• تمام افراد واجد شرایط می توانند فورم درخواستی را از پیوست ذیل دانلود و بعد از خانه پری دقیق آنرا ضم اسناد تحصیلی خویش به ریاست منابع بشری شاروالی کابل از طریق ایمیل آدرس داده شده ارسال کنند.
• همچنان درخواست کنندگان می توانند فورم های خویش را ضم اسناد تحصیلی ، مستقیماً به آمریت استخدام ریاست منابع بشری شاروالی کابل تحویل دهند.
• کاندیدانی که از طریق آنلاین به بست خالی درخواست می فرستند، مکلف اند که فورم درخواستی و اسناد تحصیلی خویش را در یک فایل PDF ارسال نمایند.
• با پر نمودن فورمه درخواستی، شهرت و خلص سوانح کاندیدان در اختیار ریاست منابع بشری شاروالی کابل قرار می گیرد، نیاز نیست کاندیدان محترم خلص سوانح (CV) خویش را به صورت جداگانه بفرستند.
• کاپی اسناد ارایه شده باید واضح و قابل خواندن باشد در غیر آن ناقص ارزیابی می شود. همچنان هیچ گونه اسناد جداگانه پس از تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمی شود.
• کاندیدان مکلف اند که عنوان بست درخواستی و کود منبع بست (Reference Number) را در عنوان ایمیل ذکر کنند.
• هیچ گونه سند تحصیلی، تصدیق نامه و سرتیفیکیت پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی بدون تایید وزارت محترم تحصیلات عالی مدار اعتبار نمی باشد.
• اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.
• آن عده از کاندیدانی که از پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ شده اند، مکلف اند که مکتوب فراغت از ریاست موسسات تحصیلات عالی خصوصی را ضم اسناد تحصیلی و فورم درخواستی نمایند.
• درخواست کاندیدانی که پس از معیاد معیینه مواصلت ورزیده، در نظر گرفته نمی شود
• در یک معیاد معینه افراد واجد شرایط تنها در یک بست شاروالی کابل درخواست فرستاده میتوانند. در صورتیکه کاندید بیشتر از یک بست فورم درخواستی ارسال نماید از پروسه استخدام حذف میگردد.
• کاندیدان فورم درخواستی خویش را تنها از یک طریق ارسال کرده میتوانند ( از طریق ایمیل یا بعد از خانه پری فورم درخواستی خویش را به آمریت استخدام ریاست منابع بشری تحویل دهند).
در صورتیکه کاندید فورم درخواستی خویش را از هر دو طریق ارسال نماید از پروسه استخدام حذف میگردد.
• تنها با کاندیدان شارت لست شده تماس گرفته می شود.

Submission Email

HR.KM1396@gmail.com

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
عضو استفاده از بهینه های .. at شاروالی کاب.. Kabul 28 Jul 2018
عضو استرداد املاک at شاروالی کابل Kabul 28 Jul 2018
Driver (SB1/5) at UNDP Afghanistan Bamian 05 Aug 2018
کار شناس اطلاعات و ارتبا.. at شاروالی کاب.. Kabul 27 Jul 2018
ویژه خانم ها) کار شناس اط.. at شاروالی کاب.. Kabul 27 Jul 2018
ویژه خانم ها) کارشناس آگا.. at شاروالی کاب.. Kabul 27 Jul 2018
Administrative/Logistics & Bookkeeping Assist.. at Catalyzing Afghan Agri.. Nangarhar 25 Jul 2018
Guard / گارد at Jumiat Industrial Association Kabul 28 Jul 2018
Admin Logistic Assistant at MAIL/CPO/OFWMP Kabul 31 Jul 2018
CEO Admin Assistant at AFTEL Kabul 27 Jul 2018
نظارت کننده at Da Afghanistan Bank Kabul 23 Jul 2018
HR Manager at APEC Kabul 16 Aug 2018
Sales Admin (Female Only) at ALEF Technology Kabul 31 Jul 2018
Admin Officer at Exchangerzone Kabul 22 Jul 2018
Business Support Assistant at United Nations World Food Programme Herat 23 Jul 2018
Cook - آشپز at GEO-CHEM Middle East - Afghanistan Kabul 28 Jul 2018
transiator at U.A.E. Embassy Kabul 03 Sep 2018
Project Assistant (دستیار مدیر پر.. at Dynamic Rigid Kabul 29 Jul 2018
اشپز at شفاخانه معالجوی دندان سینا افغان .. Kabul 28 Jul 2018
صفا کار at شفاخانه معالجوی دندان سینا افغ.. Kabul 28 Jul 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook