Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

امر تدارکات

(2468 Views)

About ATRA

اداره تنظیــم خــــدمات مخابراتی (اترا) در بست کمبود (امر تدارکات) به شخص واجد شرایط ضرورت دارد . واجدین شرایط اعم از طبقه ذکور و اناث که تابعیت افغانی را داشته باشند رسانیده میشود. هرگاه تقاضای کاندید شدن را به بست مذکور داشته باشد از طریق ایمیل آدرس فورم را خانه پوری ، خلص سوانح و اسناد شان را ارسال نمایند..

Job Summary

عنوان وظیفه : امر تدارکات .
گزارشدهی به : ریس اداری وتدارکات
تعد اد پست :1
بست : (D )
تاریخ: موقعیت: منزل نهم وزارت مخابرات
تاریخ اعلان : 1396/06/22
اخرین تاریخ اخذ درخواستی : 1396/07/11
هدف وظیفه: مدیریت، نظارت و کنترول از تمام امور تدارکات اداره مربوطه؛ تامين هماهنگي فعاليت هاي تدارکاتي، تطبیق قانون تدارکات و اسناد تقنینی مربوطه.

Job Details

Date Posted: 16 Sep 2017 Reference: 0202
Closing Date: 02 Oct 2017 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Administrative Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Long-term Years of Experience: 4 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period:

Duties and Responsibilities

1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوطه در مطابقت با پلان و اهداف اداره.
2. مدیریت، طرح، ترتیب و تایید پلان تدارکاتی، ارسال بموقع آن به اداره تدارکات ملی و حصول اطمینان از تطبیق بموقع و درست آن.
3. مدیریت و نظارت از سیستم انتقال معلومات قراردادها به سیستم الکترونیکی (انلاین) اداره تدارکات ملی و دیتابیس داخلی.
4. پیشبرد اجراات کاری در مطابقت با قانون تدارکات و طرزالعمل تدارکات و کنترول از پلان های تجدید شده اداره و ارسال به موقع آن به اداره تدارکات ملی و سایرادارات ذیربط .
5. نظارت از طرح، ترتیب و تایید اسناد داوطلبی، شرطنامه ها، اسناد ارزیابی قبلی اهلیت، اسناد درخواست نرخ گیری، اعلانات تدارکاتی، درخواست برای ارائه پیشنهادات و سایر اسناد معیاری تدارکات جهت طی مراحل درست و اصولی پروسه های تدارکاتی مربوطه.
6. نظارت و پیشنهاد تثبیت معیارها و شرایط اهلیت و شایستگی داوطلبان در اسناد معیاری تدارکات.
7. مدیریت و نظارت طی مراحل درست و اصولی پروسه های تدارکات طبق قانون تدارکات، مقرره، طرزاالعمل ها و سایر اسناد معیاری تدارکات.
8. پیشنهاد تعیین هیئت های آفرگشایی، خریداری و سایر هیئت ها در صورت لزوم.
9. نظارت بر پروسه آفرگشایی و حصول اطمینان از صحت و درستی آن.
10. نظارت از پروسه نرخگیری پرچون و کنترول دقیق آن با اجناس از لحاظ کیفیت با درنظرداشت پالیسی های دولت.
11. نظارت از ترتیب و تنظیم اسناد قرارداد، تطبیق، اکمال و اجرای به موقع آن.
12. ارائه مشوره های تدارکاتی طبق قانون و مقررات تدارکاتی به مقامات، رؤسا و سایر کارمندان آمریت و اداره مربوطه.
13. نظارت از پروسه های ارسال فورم های معیاری تدارکات به خصوص پیشنهااد اعطای قرارداد و نظارت پروسه اعطای قرارداد.
14. تثبیت تخلفات تدارکاتی داوطلبان و قراردادیان و ارسال پيشنهاد محروميت شرکت های متخلف به اداره تدارکات ملی طبق قانون تدارکات و طرزالعمل مربوطه.
15. طی مراحل اسناد اعطای قرارداد به داوطلب برنده وفراهم آوری تهسیلات در پروسه اعطای قرارداد.
16. مدیریت، ترتیب و تنظیم اسناد قرارداد در مطابقت به قانون و اسناد معیاری تدارکات.
17. مدیریت و رهبری کارمندان تحت اثر، ارتقای ظرفیت کارمندان جهت موثریت و مثمریت کاری و اجرای بهتر امور کاری و حل مشکلات کارمندان و تامين هماهنگي در اجراي وظايف کارمندان.
18. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون خدمات ملکی .
19. ارائه گزارش به موقع از کارکردهای بخش های تدارکات به آمر ذیصلاح.
20. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
21. کارمند مذکور به رئیس دیپارتمنت جوابگو میباشد.

Skills

.مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ):
 توانائی مدیریت امور تدارکاتی ، رهبری، ارتباطات و مفاهمه را داشته باشد.
 بلدیت کامل به یکی زبان های رسمی (دری و پشتو) وآشنایی با زبان انگلیسی.
 مهارت با پروگرام های کمپیوتر(ورد، اکسل، پاورپاینت و اکسس)
 تابعیت افغانستان را داشته ودر کشور مقیم باشد.
 دارای سوایق جرمی نباشد.

Qualifications

مقتضیات حد اقل برای این بست، در مواد (7)، (8) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.
1. درجه تحصیل :
 حداقل لیسانس در رشته های اداره عامه، اداره و تجارت، اداره ومدیریت، مدیریت مالی، اقتصاد یا مدیریت محاسبه، حقوق، تدارکات، مدیریت عرضه خدمات، لوژستیک، اداره و منجمنت و مدیریت عمومی به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.
. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه):
 حد اقل چهار سال تجربه کاری مرتبط.

Job Location

Afghanistan - Kabul

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

نوټ : خانه پوری فورم درخواستی حتمی است. وهمچنان اسناد تحصیلی تصدیق شده وزارت تحصیلات عالی وتصدیق تجربه کاری با ضمیمه فورم به اداره اترا ارسال ګردد .
 Web site : www. atra.gov.af
 Tele : 0202105621
 Add : MCIT Building 9th Floor Moh.jan khan Watt Kabul Afghanistan

Submission Email

hr@atra.gov.af

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
عضو استفاده از بهینه های .. at شاروالی کاب.. Kabul 28 Jul 2018
عضو استرداد املاک at شاروالی کابل Kabul 28 Jul 2018
Driver (SB1/5) at UNDP Afghanistan Bamian 05 Aug 2018
کار شناس اطلاعات و ارتبا.. at شاروالی کاب.. Kabul 27 Jul 2018
ویژه خانم ها) کار شناس اط.. at شاروالی کاب.. Kabul 27 Jul 2018
ویژه خانم ها) کارشناس آگا.. at شاروالی کاب.. Kabul 27 Jul 2018
Administrative/Logistics & Bookkeeping Assist.. at Catalyzing Afghan Agri.. Nangarhar 25 Jul 2018
Guard / گارد at Jumiat Industrial Association Kabul 28 Jul 2018
Admin Logistic Assistant at MAIL/CPO/OFWMP Kabul 31 Jul 2018
CEO Admin Assistant at AFTEL Kabul 27 Jul 2018
نظارت کننده at Da Afghanistan Bank Kabul 23 Jul 2018
HR Manager at APEC Kabul 16 Aug 2018
Sales Admin (Female Only) at ALEF Technology Kabul 31 Jul 2018
Admin Officer at Exchangerzone Kabul 22 Jul 2018
Business Support Assistant at United Nations World Food Programme Herat 23 Jul 2018
Cook - آشپز at GEO-CHEM Middle East - Afghanistan Kabul 28 Jul 2018
transiator at U.A.E. Embassy Kabul 03 Sep 2018
Project Assistant (دستیار مدیر پر.. at Dynamic Rigid Kabul 29 Jul 2018
اشپز at شفاخانه معالجوی دندان سینا افغان .. Kabul 28 Jul 2018
صفا کار at شفاخانه معالجوی دندان سینا افغ.. Kabul 28 Jul 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook