Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

مدیر پروژه ها

(1856 Views)

About Afghanistan Urban Water Supply and Sewerage Corporation (AUWSSC)

مقدمه :
شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان به اساس فرمان شماره (130) مورخ 5/11/1384 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و مصوبه شماره (36) مورخ 18/10/1384 شورای محترم وزیران جهت تغیر شخصیت حقوقی تصدی آبرسانی به شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان هدایت گردیده است ، که بعدا جهت تحقق مواد فرمان شماره فوق (گروپ کاری) در مورد تغیر شخصیت حقوقی تصدی به شرکت موظف گردید که کار آن الی تاریخ 24/11/1386 ادامه یافت و بعداً غرض تصفیه تصدی هیئت تصفیه از جانب وزارت محترم مالیه تعین که در مورد تثبیت تسلیمی و انتقال تمام اموال منقول و غیر منقول تصدی به شرکت اقدام نمایند که کار آن از تاریخ 3/7/1387 الی تاریخ 21/میزان/1389 ادامه یافت.
اهداف شرکت :
- صحت و رفاه همگانی در شهرها

- تحفظ محیط زیست

- تهیه آب آشامیدنی صحی

- جمع آوری و تصفیه آب های بدرفت

- رشد خدمات موثر و مداوم آبرسانی

- توسعه منابع مورد ضرورت بشری

- فعالیت شرکت باساسات تجارتی و انتفاعی و مدیریت موثر و مثمر میباشد.

وظایف اساسی شرکت :
· سازماندهی و مدیریت امور تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب).

· جمع آوری بل( تعرفه) استفاده آب از مصرف کنندگان و حفظ و کنترول آن.

· بررسی و مطالعه طرح تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب) به کمک مشاوران داخلی و خارجی منطبق بر قوانین دولت جمهوری اسلامی افغانستان.

· تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسون(فاضلاب) همراه با تکمیل آن در مطابقت با قوانین محیط زیست.

· تولید لوله های کانکریتی سیخ دار برای ایجاد شبکه های کانالیزاسیون (فاضلاب).

· راه اندازی نمایشگاه مجهز برای معاینه کیفیت آب آشامیدنی و کنترول آب بعد از تصفیه آن با توجه به معیارات بین المللی.

· بدست آوردن عضویت در انجمن های منطقه ای و بین المللی عرضه خدمات آب و کانالیزاسیون( فاضلاب) مطابق قوانین و مقررات.

· توسعه منابع بشری بنابر ضرورت.

· آموزش کدر فنی برای عرضه خدمات بهتر آبرسانی و کانالیزاسیون(فاضلاب).

· جذب کمک های داخلی و خارجی جهت آموزش کدر، تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب) و تأمین مواد مورد نیاز شرکت.

· امضای قرار داد همکاری با سازمان های ملی و بین المللی برای ارائه خدمات بهتر.

Job Summary

تعریف مدیر پروژه: عبارت از شخصی است که توسط فرمایش دهنده به قرار دادی معرفی شده و منحیث مدیر پروژه فعالیت مینماید . این شخص مسول نظارت و اداره امور تحت کار توسط قراردادی میباشد . شخص متذکره مکلف میباشد که همیش با ریاست تخنیکی در ارتباط بوده و گزارش پیشرفت کاری از پروژه ها را به وقت معینه ان ارسال داده و بطور مکرر از فعالیت و پیشرفت کار پروژه نظارت کرده و از نواقص کمی و کاستی در کار پروژه طبق قرارداد و سایر اسناد مرتبط به ان مسول و جواب گو میباشد

Job Details

Date Posted: 16 Sep 2017 Reference: 16/9/SBUK
Closing Date: 30 Sep 2017 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 2 Gender: Any
Functional Area: Technical Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Fixed-term Years of Experience: 5 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period:

Duties and Responsibilities

 مراقبت و نظارت از اجرای امور ساختمانی که توسط قراردای مطابق به مشخصات ،نقشه و امور ساختمانی اجرا میگردد
 تطبیق پلان مطابق به دیزاین در ساحه .
 حل موضوعات محلی ،اداری ، ساحوی شعبات به شعبات ذیربط
 ارائیه راپور پیشرفت کاری پروژه به صورت روزمره و ماهوار و حالت ضروری به ریاست تخنیکی
 تصدیق کارهای انجام شده از جانب قراردادی و انوایس ها طبق شرایط قرارداد
 نظارت از امور تطبیقی پروژه ها طبق مواد قرارداد (اضافه کاری ،کم کاری و تمدید معیاد و غیره ) راپور به موقع ان به مراجع ذیصلاح
 ارائیه مشوره های تخنیکی در امور تخنیکی پروژه در صورت ضرورت .
 نظارت از کیفیت عالی کار پروژه
 از تاخیر و پیشرفت کاری در وقت معینه به ریاست تخنیکی گزارش بدهد
 راپور های فیصدی حجم کارهای اجرا شده از پروژه مربوطه به ریاست تخنیکی ارسال گردد
 مدیر پروژه باید کارهای اجرا شده قراردادی را برسی نموده و در مورد هر نوع نواقص که در کار پروژه پیدا میشود قراردادی را عندالموقع اگاه سازد
 مدیر پروژه باید قراردادی را در رابطه به نواقص کار قبلی از پایان معیاد معینه ابلاغ نماید
 تائید و منظوری مشخصات نقشه ها برای کار موقتی و دایمی پیشنهاد شده از طرف قراردادی مطابق به نقشه و مشخصات
 رد و یا تائید کارهای موقتی و یا دایمی قراردادی قبل از اجرا و یا اعمار ان
 گزارشات ماهوار پروژه قراردادی را بررسی نموده و مبلغ قابل تادیه به قراردادی را طبق اصول تصدیق نماید .
 ارزش کار اجرا شده پروژه که توسط قراردادی صورت گرفته را تشخیص مینماید
 صدور تصدیق و تکمیل کار در صورت که کار تکمیل شده باشد
 مدیر پروژه باید در مورد وضعیت پروژه به تمام سوالات جواب ارایه نمایند .

Qualifications

1. حد اقل درجه تحصیل : لیسانس در رشته های ساختمانی و یا ابرسانی
2. پنج سال تجربه کاری مطابق به وظیفه
3. توانایی سخن گفتن به زبان های ملی ( پشتو،دری)
4. دسترسی کامل به برنامه های مایکروسافت ،افیس و انترنت
5. توانای در مدیریت و رهبری پروژه ها
6. اشنایی به زبان انگلیسی و نرم افزارهای اینجینری یک امتیاز محسوب میگردد

Job Location

Afghanistan - Kabul

Education:

Bachelors Degree, Engineering

Submission Guideline

1. سی وی یا بیوگرافی متقاضیان به یکی از زبان های رسمی کشور باشد.
2. اسکن اصل تذکره تابعیت و سند تحصیلی که وزارت آن را تایید کرده باشد ارسال آن به ایمیل این اداره ضروری است.
3. از آنجائیکه ریاست محترم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در ترانسکریپت نمرات و یا سرتیفیکت ها صرف از ثبت و راجستر بودن مؤسسه تحصیلی تصدیق می نماید، بناءً ایجاب می نماید تا کاندیدان محترم که از پوهنتون ها و یا مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ گردیده اند کاپی سند تحصیلی را یکجا با مکتوب فراغت از ریاست مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ضم فورم درخواستی نمایند.
4. کاندیدان محترم که در ادارات دولتی به شکل رسمی اجرای وظیفه می نمایند و یا قبلاً وظیفه اجراء نموده اند، یک قطعه فورم خلص سوانح جدیدشان را که تاریخ صدور داشته باشد.(مدار اعتبار نمی باشد مگر اینکه به تایید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطه رسیده باشد).
5. کاندید محترم که سابقه کاری منحیث کارکن در ادارات، مؤسسات و سازمان های خصوصی داخلی و خارجی را داشته است مکلف به ارائه تصدیق دوره کارکردگی یا کاپی قرارداد کاری بوده و آنرا ضم درخواستی نماید.
6. اسنادی که ارائه می دارند روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن ناقص ارزیابی شده و هیچگونه اسناد جداگانه بعد از ارسال سی وی به ایمیل این اداره پذیرفته نمی شود.
7. کاندیدان محترم مکلف اند تا عنوان وظیفه و شماره اعلان را که به آن درخواست می نماید به شکل درست در ایمیل درخواستی خویش ذکر نماید.

Submission Email

jobs@auwssc.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
Field Engineer at SNAPP-2/MAIL Kabul 03 Aug 2018
Plumber at Jumiat Industrial Association Kabul 28 Jul 2018
Technical Evaluation Specialist at Agricultural Development Fund Balkh 28 Jul 2018
Technical Advisor to Minister MAIL at Ministry Of Agriculture Irrigation .. Kabul 23 Jul 2018
Petroleum and Gas Engineer to MoMP/LSMU at Ministry of Mines and Petroleu.. Kabul 24 Jul 2018
کارشناس جیولوجی محیطی (Env.. at Ministry of Mines and .. Kabul 23 Jul 2018
Technical Evaluation Manager at Agricultural Development Fund Kabul 22 Jul 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook