Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

مسول معلومات وپذیرش

(2355 Views)

About Ministry of Public Health

پس منظر:
بر اساس تخمین سازمان صحی جهان ، هر سال نزدیک به ۲۰۰۰۰ افغان به انواع مختلف سرطان مبتلا میګردند در حالیکه بیش از۱۵۰۰۰شخص هر سال می میرند. شایع ترین انواع سرطان در افغانستان عبارت اند از سرطان ثدیه، مری، معده، لب / دهن، عنق رحم و ریه .
وزارت صحت عامه به ارائه خدمات صحی و معالجوی با کیفیت و معیاری به مردم متعهد است. با توجه به افزایش انواع مختلف سرطانها در میان مردم و عدم موجودیت یک مرکز جامع سرطان، وزارت صحت عامه تصمیم دارد تا یک مرکزرا جهت ارایه خدمات وقایوی، تشخیص مقدم، تداوی و مراقبت حمایوی ایجاد نماید.
واحد آنکولوژی (Oncology Unit ) از طرف وزرات صحت عامه بمنظور جوابگویی به نیازهای مبرم مردم افغانستان در عرضه خدمات وقایوی، تشخیص مقدم، تداوی ومراقبت های حمایوی امراض سرطانی طرح شده و در معرض تطبیق قرار دارد. این واحد جدید التائسیس که فعلا در شفاخانه جمهوریت موقعیت دارد، دارای ۲۰بستر میباشد. این واحد که دارای واحدهای آنکولوژی جراحی و طبی میباشد خدمات تشخیصی، درمانی و تسکین دهنده برای بیماران مبتلا به سرطان را ارایه میدارد. علاوه بر این، دارای یک واحد سراپا (OPD ) است که روزانه به ۱۰-۱۵ مریض خدمات طبی عرضه میدارد.

Job Summary

هدف وظیفه:
• هدف عمده این بست فراهم نمودن معلومات جامع به مریضان وتسهیل بخشیدن عرضه خدمات

Job Details

Date Posted: 04 Oct 2017 Reference: Resp/Onc
Closing Date: 13 Oct 2017 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Female
Functional Area: General Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per NTA Salary Scale Policy10000.0
Contract Type: Consultant Years of Experience: 0 Year(s)
Contract Duration: 1 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: Yes
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

مکلفیت و مسؤلیت های وظیفوی:
1. برخورد مناسب با بیمار و راهنمایی مراجعین جهت ارجاع به واحدها و بخشهای مختلف
2. بررسی اسناد مریضان در وقت پذیرش
3. پذیرش مریضان (بستری ، سرپایی)
4. تشکیل دوسیه به همراه ثبت دقیق آدرس و مشخصات مریض از روی مدارک معتبر طبق مقررات
5. ثبت مشخصات بیماران در دفتر پذیرش هنگام پذیرش
6. ثبت مشخصات هویتی و آدرس آورنده یا همراه بیمار
7. ثبت مشخصات و سمت اعزام کننده مریض
8. اخذ رضایت نامه های لازم در پشت برگ پذیرش
9. ثبت اطلاعات مریضان و شماره دهی پرونده از طریق کامپیوتر و ثبت اطلاعات در کامپیوتر
10. ارسال دوسیه مریضان به بخش پس از اطمینان از آمادگی پرسنل بخش برای پذیرش مریض
11. ایجاد ارتباط منطقی با بخش جهت مبادله اطلاعات مریضان
12. اطلاع به مسئولین و نیروی انتظامی در مواردی که طبق قانون مشخص شده است
13. تعیین نوبت مجدد پذیرش طبق دستور داکتر
14. انجام امور رایانه ای مربوط به انتقال مریضان از یک بخش به بخش دیگر
15. راهنمایی و همکاری با کار آموزان رشته مدارک پزشکی در حیطه کاری خود
16. همکاری و ارتباط نزدیک با پرسنل واحدهای بخش مدارک پزشکی و سایر بخشهای بیمارستان
17. دارا بودن حسن خلق و روابط عمومی بالا برای برقراری ارتباط با ارباب رجوع و پرسنل
18. پیگیری و انجام اموری که از طرف مقام مافوق ابلاغ می شود

Skills

• توانایی کار تحت فشار کار
• .توانایی کار بعد از اوقات رسمی
• مهارت در برخورد شایسته با مراجعین
• با سلیقه و محرک
• صادق و متعهد به کار
• توانایی در تقسیم و اولویت بندی وقت

Qualifications

مواصفات:
• تسلت کامل به لسانهای پشتو و دری
• تسلت به لسان انگلیسی
• حداقل فارغ صنف دوازدهم
• توانایی کار تحت فشار کار
• .توانایی کار بعد از اوقات رسمی
• مهارت در برخورد شایسته با مراجعین
• با سلیقه و محرک
• صادق و متعهد به کار
• توانایی در تقسیم و اولویت بندی وقت

Job Location

Afghanistan - Kabul: PROVINCIAL CENTER (KABUL)
AF AF 12

Education:

High School, General

Submission Guideline

Submission Guide line: (I) Electronic applications will be sent to: sub e-mail which corresponds if any of following 2 items is missing, your application will be considered as ineligible/incomplete.

1. In your emails please specify the title of the position as well as vacancy number for electronic submissions and please do the same in the hardcopy submissions.
2. Updated Curriculum vitae (CV)/Resume (Please attached your recent photo and mention in your CV exact date/periods of your work experience, graduation Day, Month, and Year).

If you are shortlisted and invited for written test/interview you will be required to present the original, the following:

A. Education Documents: Your recent education degree/diploma
 Copy of verified Baccalaureate (12 passed) degree by Ministry of Education
 Copy of verified 14 or 15 passed degree by related Ministries
 Copy of verified Bachelor Degree by Ministry of Higher Education
 Copy of verified Medical Doctor Degree by Ministry of Higher Education
 Copy of verified Master degree by Ministry of Higher Education
B. Copy of National Identity Card (Tazkira: Only the pages that show picture and Tazkira number, pages, place of issue and date of issue)

(II)
• Electronic applications will be sent to: sub e-mail
• Hard copies will be sent to: HR Container, Second floor, at the Ministry of Public Health, Great Masoud Square Kabul Afghanistan.
• The Contact Person at Human Resources is: Mr. Mustafa Sirat, HR Officer, MoPH-GD HR. Phone number: 0093- (0)-794-217733

Note:
Only shortlisted candidates will be invited to written test/interview and subsequent process. Please contact the person in charge (Mr. Mustafa Sirat) for confirmation.
• No CVs will be accepted after the closing date.
• Any persuade will be threat as disqualification.
• Candidate who applies for the same position in last six months and was unsuccessful (Obtained less than 60% marks), will not be short listed.
• Fraudulent documents and or fraudulent claims in CVs and or documents will result in disqualification at any stage of the recruitment process.

Submission Email:

Submission Email

gdhr.mophafg1@gmail.com

Email Print Report
More jobs in this category
(رنگمال ( مرکز at DABS Kabul 06 Oct 2018
(ولدنگ کار ( مرکز at DABS Kabul 04 Oct 2018
کارشناس تامین هماهنگی حا.. at Ministry of Defense Kabul 03 Oct 2018
خبرنگار at Ministry of Defense Kabul 03 Oct 2018
کارشناس امورتقنینی درار.. at Ministry of Defense Kabul 03 Oct 2018
کارشناس ارزیابی at Ministry of Defense Kabul 03 Oct 2018
Database Developer at Ministry of Public Health Kabul 02 Oct 2018
غضومسلکی at Ministry of Defense Kabul 03 Oct 2018
ICU صفاکار کندز at Ministry of Public Health Kunduz 25 Sep 2018
مدیرعمومی امور مالی at National Medicine and Healthcare .. Kabul 25 Sep 2018
Financial Analyst at Afghanistan Holding Group Kabul 02 Oct 2018
External Communications Specialist at Tetra Tech -Women's Leadership Deve.. Kabul 27 Sep 2018
Admin Assistant at Ministry of Public Health Kabul 01 Oct 2018
Social worker /Helmand Re/Ad at Ministry of Public Health Helmand 23 Sep 2018
Community Mobilizer for Shelter at Coordination of Rehabilitaion and Deve.. Badghis 27 Sep 2018
: NFI Officer at Coordination of Rehabilitaion and Development Services f.. Badghis 27 Sep 2018
Emergency Response Officer at Coordination of Rehabilitaion and Developme.. Badghis 27 Sep 2018
Senior Advisor for GDPP at Ministry of Public Health Kabul 26 Sep 2018
PPP Senior Advisor-Technical at Ministry of Public Health Kabul 26 Sep 2018
(خیاط (طبقه اناث at Shakhes Engineering Team Kabul 30 Sep 2018
سه پست مختلف برای طبقه ان.. at House Kabul 24 Sep 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook