Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

مسئول ورکشاپ ها امریت زون کندهار اداره قوای کار

(802 Views)

About وزارت فواید عامه اداره قوای کار

وزارت فواید عامه:

وزارت فواید عامه مطابق به تعهداتش مسئولیت پلان گذاری ، انکشاف و حفظ و مراقبت زیربنای ترانسپورتی یعنی سرک ها ، پل ها ، میادین هوائی ملکی و خطوط آهن را بعهده دارد.
وزارت فواید عامه مسئول شاهراه های منطقوی ، ملی و ولایتی بوده در حالیکه وزارت احیاء و انکشاف دهات مسئولیت سرک ها را در سطح ولسوالی ها و وزارت انکشاف شهری یکجا با شاروالی ها مسئولیت سرک های شهری را بعهده دارند.
قبل از جنگ ها وزارت فواید عامه تمام امور عمرانی و حفظ و مراقبت سرک ها را با استفاده ازقوای بشری خود وزارت انجام میداد که متأسفانه درجریان اضافه تر از دو دهه جنگ و کشمکش ها این وزارت تمام ظرفیت های عمرانی و حفظ مراقبتی را که قبلاً در دسترس داشت از دست داده است.
اکنون وظیفه عمده وزارت در رابطه به سرک ها عبارت از اداره امور پلانگذاری ، ترتیب بودجه برای حفظ ومراقبت ، بازسازی و اعمار سرک ها ی جدید ، نظارت ، تفتیش و حسابگیری از پروژه ها و برنامه ها ی تمویل شده از طرف دونر ها میباشد.( که تا کنون عملی نشده است )
سایر وظایف وزارت درحال حاضر عبارت از: پیشبرد پروژه های مشترک با وزارت احیاء و انکشاف دهات جهت اعمار وبازسازی سرک های سطوح پائین ؛ طرح و تطبیق امور حفظ و مراقبت فصلی ، عادی و خاص سرک ها و نظارت و کنترول وزن وسایط نقلیه در محلات تعیین شده میباشد.

دور نما:

اداره قوای کار که قبلاً در چوکات وزارت فواید عامه در راستای حفظ ومراقبت و ساختمان سرکها در سراسر کشور فعالیت مینمود، متأسفانه جنگ ها و ناامنی ها در کشور به مرور زمان با عث تضعیف ساختاری این اداره گردیده که از اثر آن نیروی کاری، تأسیسات، تجهیزات و ظرفیت های کاری خود را از دست داده و در نتیجه در سال ۱۳۸۴ به طور کلی فلج گردید.
خوشبختانه جدیداً دولت افغانستان ایجاد اداره قوایکار را جهت سرمایه گذاری و بهبود وضعیت حفظ و مراقبت ساختمان سرکها و زیربنای های ترانسپورتی یکبار دیگر در چوکات معینیت حفظ و مراقبت زیربنا های تراسپورتی وزارت فواید عامه تصویب. تا با همکاری ریاست های فواید عامه ولایات در زمینه حفظ مراقبت شاهراه های کشور هر چه عاجل تر فعالیت شانرا در زمینه آغاز نموده که شاهد بهبود در وضعیت فعلی شاهراه ها از طریق فعالیت های این اداره باشیم.

Job Summary

هدف وظیفه:

• تنظیم وآماده ساختن وسایط جهت تطبیق پلان اداره مربوط .

Job Details

Date Posted: 05 Nov 2017 Reference: MoPW/WC/KDR/96-010
Closing Date: 18 Nov 2017 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Contractor Years of Experience: 5 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 2 Month(s) Extension Possibility: Yes
Probation Period:

Duties and Responsibilities

مسئولیتهای وظیفوی:

• اتخاذ تدابیر دررابطه به ترمیم وسایط غیرفعال اداره جهت پیشبرد امورمربوط .
• کنترول ازفعال بودن وسایط غرض اجرای فعالیت ها به وجه احسن .
• سجل نمودن وسایط ماشینری وماشین آلات درجمع تحویلدار .
• معامله نمودن اسناد پرزه جات با سجل وسایط دردفاترمربوط .
• ترتیب وتنظیم اسناد دردوسیه های مربوطه .
• ارائه مشوره برای حل مشکلات وظیفوی اداره مربوط .
• رهنمائی کارکنان جدیدالتقرروانتقال تجارب به آنها .
• حفظ اسراراداره

Travels to Provinces

Require Travels to Provinces

Skills

مکلفیت گزارش دهی:

• به مدیریت ترانسپورت امریت زون اداره قوای کار

شرایط و تجربه کاری:

• حداقل لسانس
• داشتن سه تجربه کاری مرتبط به وظیفه یا ۵ سال تجربه کاری عمومی

مهارت ها ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ):

• تسلط به زبانهای ملی (پشتو و دری)
• داشتن اخلاق نیک وصداقت کاری.
• توانای اجرای کار را داشته باشد.
• آگاهی از قوانین و مقررات ترافیکی کشور
• داشتن برخورد نیک و شایسته با مراجعین

Qualifications

• حداقل لسانس

Job Location

Afghanistan - Kandahar: PROVINCIAL CENTER (KANDAHAR)

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

طریقه درخواست دهی:

• متقاضیان میتوانند خلص سوانح شانرا با کاپی تائید شده اسناد پوهنتون ، کاپی تذکره تابعیت و کاپی آخرین قرار داد مرجع استخدام کننده شان را به ایمیل آدرس ذکر شده بفرستند.
• ذکر عنوان و شماره بست درباکس موضوع ایمیل حتمی میباشد.

آدرس:

مکرویان اول ، ناحیه ۱۶ ، وزارت فواید عامه کابل افغانستان

شماره تماس: ۰۷۴۴۴۸۶۰۸۶

Submission Email

work.corps.mpw@gmail.com --CC-- storage.hr.mopw@gmail.com

Email Print Report
More jobs in this category
آمر معافیت های مالیاتی - .. at وزارت مالیه Kabul 02 Feb 2018
آمر مالیات بین المللی – .. at وزارت مالیه Kabul 02 Feb 2018
آمر رهنمود قانون – بست ر.. at وزارت مالیه Kabul 02 Feb 2018
آمر رسیدگی به شکایات – ب.. at وزارت مالیه Kabul 02 Feb 2018
اعلان مجدد - رئیس منابع ب.. at دفتر شورای ا.. Kabul 30 Jan 2018
اعلان مجدد - رئیس عمومی ر.. at دفتر شورای ا.. Kabul 30 Jan 2018
اعلان مجدد - مدیرعمومی نظ.. at وزارت مالیه Kabul 30 Jan 2018
اعلان مجدد - مديرعمومي مر.. at وزارت مالیه Kabul 30 Jan 2018
اعلان مجدد - کارشناس ارشد.. at وزارت مالیه Kabul 30 Jan 2018
اعلان مجدد - آمر تقنین اس.. at وزارت مالیه Kabul 30 Jan 2018
اعلان مجدد - آمر طرح و توس.. at اداره عالی .. Kabul 30 Jan 2018
اعلان مجدد - رئیس تفتیش ع.. at اداره عالی .. Kabul 30 Jan 2018
اعلان مجدد - مسؤل مراقبت .. at وزارت صحت عا.. Multi Cities 29 Jan 2018
اعلان مجدد - ریاست صحت عا.. at وزارت صحت عا.. Oruzgan 29 Jan 2018
اعلان مجدد - مدیرعمومی نظ.. at وزارت مخابر.. Kabul 28 Jan 2018
اعلان مجدد - مدیرعمومی ار.. at وزارت مخابر.. Kabul 28 Jan 2018
اعلان مجدد - کارشناس بورد.. at وزارت مخابر.. Kabul 28 Jan 2018
رئیس نظارت و ارزیابی – ب.. at وزارت مخابر.. Kabul 31 Jan 2018
رئیس اقتصاد (سکرتر کمیته .. at وزارت اقتصا.. Baghlan 31 Jan 2018
آمریت تطبیق پلان های آمو.. at لوی څارنوال.. Kabul 26 Jan 2018
آمر ارتباط عامه – بست رت.. at لوی څارنوال.. Kabul 26 Jan 2018
رئیس تکنالوژی و نوآوری –.. at وزارت مخابر.. Kabul 24 Jan 2018
Economist at Office of Senior Advisor to the President of Afghanistan, Ba.. Kabul 13 Feb 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook