Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

آمر دیپارتمنت تدوین معیارات تحصیلات عالی طبی

(622 Views)

About شورای طبی افغانستان

اخیراً شورای طبی طی فیصله کابینه جمهوری اسلامی افغانستان و فرمان جلالتمآب ریس جمهور به فعالیت آغاز نموده است. شورای طبی وظایف مهمی را در قبال تنظیم وظایف دوکتوران طب و دندان و بهبود سیستم تحصیلات عالی طبی، در افغانستان ایفا خواهد نمود.
ماموریت شورای طبی: شوراي طبي منحيث يک نهاد ملي وظيفه دارد تا مصؤنيت مريض را از طريق بهبود و ارتقاي کيفيت خدمات صحي دوکتوران طب و برنامه هاي آموزشي طبي در کشور، يقيني سازد.
جهت تطبیق ماموریت و اهداف شورای طبی، در نظر است افراد شایسته در بخش های مختلف این اداره استخدام گردد.

Job Summary

• تدوین و انکشاف معیارات حد اقل برای ایجاد موسسات تحصیلات عالی طبی از طریق شورای طبی در هماهنگی با وزارت صحت عامه و تحصیلات عالی و سایردست اندرکاران دیگربا در نظرداشت معیارات منطقوی و بین المللی

Job Details

Date Posted: 11 Nov 2017 Reference: HR/ 08/08
Closing Date: 16 Nov 2017 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Health/Medical Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per NTA Salary Scale Policy
Contract Type: Contractor Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: Yes
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

1. ایجاد کمیته تدوین معیارات موسسات تحصیلات عالی طبی و حمایت از اجراات کمیته متذکره؛
2. تدوین پلان های عملیاتی، تطبیق وحصول گزارش منظم از کادمندان تحت اثر وارایۀ بازدهی (Feedback)؛
3. در هماهنگی با کمیته متذکره، تهیه و ترتیب مقررات، طرزالعمل ها و رهنمود های مرتبط جهت موثریت در امور؛
4. در هماهنگی با کمیته متذکره ، تدوین معیارات حد اقل برای ایجاد موسسات تحصیلات عالی طبی به سطح کشور و قانونمند کردن آنها بر پایۀ استندردهای پذیرفته شده؛
5. در همکاری با بخش نظارت، تعقیب تطبیق معیارات حد اقل و اتخاذ اقدامات لازم مبتنی بر دریافت ها مطابق مقرراات؛
6. همکاری در انکشاف اسناد تقنینی؛ پالیسی ها و طرزالعمل های مرتبط به امورات طبی؛
7. همکاری و تبادل معلومات با بخش اعتبار دهی؛
8. نظارت‌ بر حسن‌ اجراي‌ فعاليت‌ هاي‌ جاري‌ کارمندان ما تحت و پيگيري‌ اشكالات‌ و تخلفات‌ احتمالي‌ و ارجاع‌ آنها به‌ مقامات‌ ذيصلاحيت‌؛
9. همکاری در راه اندازی تحقیقات ومطالعات طبی؛
10. تأمین ارتباط‌ متداوم با سطح رهبری به منظور دریافت و تبادل اطلاعات لازم در انجام مأموریت‌های واگذار شده؛
11. تدویر جلسات هفته وار پرسونل و سایر جلسات به اساس ضرورت جهت همآهنگی بیشتر و حل مشکلات کارمندان مربوطه؛
12. ترتیب و تحلیل گزارش هاى ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت برای رهبری اداره و مراجع ذیربط؛
13. ارتقای متداوم ظرفیت های مسلکی پرسونل مربوطه در همآهنگی با بخش منابع بشری؛
14. ارزیابی اجراآت تمام کارمندان تحت اثر، مطابق مقتضیات قانون؛ و
15. اجراي ساير وظايفى که توسط مقامات ذيصلاح مطابق به قوانين، مقرره ها و اهداف اداره سپرده ميشود

Skills

توانائی رهنمائی وکنترول اداره مربوط. قابلیت تطبیق خط مش ( پالیسی ) اداره مربوط.
آشنایی با کمپیوتر و دانستن زبان انگلیسی. و دارای شخصیت نیک

Qualifications

تبعه افغانستان، دوکتور طب با داشتن تجربه در بخش مدیریت حد اقل سه سال. تجربه عمومی: داشتن تجربه کاری حداقل پنج سال .
داشتن تجربه در ایجاد معیارات، ماستری در یکی از بخش های صحت، اداره یا تنظیم منابع بشری یا کدر علمی، متخصص یکی از رشته های طبی ترجیح داده میشود

Job Location

Afghanistan - Kabul

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

ز عموم كانديدان و علاقمندان واجد شرايط صميمانه تقاضا به عمل ميايد تا cv و فورم كاريابي شورای طبی را ضم هم ارسال نموده و
همچنان عنوان و شماره بست واگذاري را واضح در ايمیل خويش ذكر نمايند، در غير ان حق شكايت را در آينده نخواهند داشت و قابل یآداوری است که فورم کاریابی را از لینک ذیل دریافت نمایند
http://amc.org.af/files/AMC-JOB-APP-FORM-DARI.doc

Submission Email

hrd@amc.gov.af

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
Psychosocial Counsellor Supervisor at Médecins Sans Frontières (MSF) Kabul 30 Mar 2018
Medical Activity Manager at Médecins Sans Frontières (MSF) Kabul 28 Mar 2018
ICU Specialist at Ministry of Public Health Kabul 25 Mar 2018
Neurologist ((متخصص داخله اعصا.. at Ministry of Public Hea.. Kabul 25 Mar 2018
Cancer Registrar at Ministry of Public Health Kabul 31 Mar 2018
Midwife Supervisor Trainer at Médecins Sans Frontières (MSF) Kabul 23 Mar 2018
Medical Record Registrar at Ministry of Public Health Kabul 31 Mar 2018
Medical Sonographer ((تلویزیونی مع.. at DUA HOSPITAL Nangarhar 30 Mar 2018
Maternal Health Clinical Lead at WISE Afghanistan Kabul 30 Mar 2018
Psychosocial Trainer MHCP WASH at ACTION CONTRE LA FAIM Helmand 29 Mar 2018
Psychosocial Counsellors مشاور روان .. at ACTION CONTRE LA FAIM Ghowr 21 Mar 2018
MHCP MEAL Officer at ACTION CONTRE LA FAIM Ghowr 21 Mar 2018
Medical Officer (Neonatology) at French Medical Institute for Mothers and.. Kabul 24 Mar 2018
MHCP Deputy Program Manager at ACTION CONTRE LA FAIM Ghowr 21 Mar 2018
Health Finance Advisor at Futures Group Global Outreach Kabul 25 Mar 2018
متخصص داخله )درآنکولوژی .. at Ministry of Public Hea.. Kabul 23 Mar 2018
Quality assurance assistant at National Medicine and Healthcare Products .. Kabul 21 Mar 2018
Manager Research and Exams Cell at French Medical Institute for Mothers a.. Kabul 20 Mar 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook