Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

میتر خوان

(1544 Views)

About Afghanistan Urban Water Supply and Sewerage Corporation (AUWSSC)

مقدمه :
شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان به اساس فرمان شماره (130) مورخ 5/11/1384 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و مصوبه شماره (36) مورخ 18/10/1384 شورای محترم وزیران جهت تغیر شخصیت حقوقی تصدی آبرسانی به شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان هدایت گردیده است ، که بعدا جهت تحقق مواد فرمان شماره فوق (گروپ کاری) در مورد تغیر شخصیت حقوقی تصدی به شرکت موظف گردید که کار آن الی تاریخ 24/11/1386 ادامه یافت و بعداً غرض تصفیه تصدی هیئت تصفیه از جانب وزارت محترم مالیه تعین که در مورد تثبیت تسلیمی و انتقال تمام اموال منقول و غیر منقول تصدی به شرکت اقدام نمایند که کار آن از تاریخ 3/7/1387 الی تاریخ 21/میزان/1389 ادامه یافت.
اهداف شرکت :
- صحت و رفاه همگانی در شهرها

- تحفظ محیط زیست

- تهیه آب آشامیدنی صحی

- جمع آوری و تصفیه آب های بدرفت

- رشد خدمات موثر و مداوم آبرسانی

- توسعه منابع مورد ضرورت بشری

- فعالیت شرکت باساسات تجارتی و انتفاعی و مدیریت موثر و مثمر میباشد.

وظایف اساسی شرکت :
· سازماندهی و مدیریت امور تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب).

· جمع آوری بل( تعرفه) استفاده آب از مصرف کنندگان و حفظ و کنترول آن.

· بررسی و مطالعه طرح تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب) به کمک مشاوران داخلی و خارجی منطبق بر قوانین دولت جمهوری اسلامی افغانستان.

· تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسون(فاضلاب) همراه با تکمیل آن در مطابقت با قوانین محیط زیست.

· تولید لوله های کانکریتی سیخ دار برای ایجاد شبکه های کانالیزاسیون (فاضلاب).

· راه اندازی نمایشگاه مجهز برای معاینه کیفیت آب آشامیدنی و کنترول آب بعد از تصفیه آن با توجه به معیارات بین المللی.

· بدست آوردن عضویت در انجمن های منطقه ای و بین المللی عرضه خدمات آب و کانالیزاسیون( فاضلاب) مطابق قوانین و مقررات.

· توسعه منابع بشری بنابر ضرورت.

· آموزش کدر فنی برای عرضه خدمات بهتر آبرسانی و کانالیزاسیون(فاضلاب).

· جذب کمک های داخلی و خارجی جهت آموزش کدر، تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب) و تأمین مواد مورد نیاز شرکت.

· امضای قرار داد همکاری با سازمان های ملی و بین المللی برای ارائه خدمات بهتر.

Job Summary

ترتیب پلان برای سیستم میترخوانی وطبق شرح وظایف که درذیل ذکر شده.

Job Details

Date Posted: 12 Nov 2017 Reference: 21/8/KSBU
Closing Date: 22 Nov 2017 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 2 Gender: Any
Functional Area: Operation Open Ended: Yes
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Long-term Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

1- اګاهی وتسلط به تمام مقررات لوایح پروسیجرهای کاری برای سیستم میترخوانی.
2- انجام پروسه میترخوانی طبق قانون ومقرره.
3- کنترول ونظارت ازتمام میترهای آب مربوطه خویش وارایه راپور کتبی درصورت بروز عوارض میتر.
4- انتقال نظریات وپیشنهادات مشترکین به اداره.
5- اګاهی عامه جهت جلوگیری ازمصارفات بیجا وجلوګیری ضایعات آب.
6- اطلاع کتبی درصورت مشاهده لیکیچ های شبکه ونلهای خودسر.
7- کشف نل های خودسر ونصب واترپمپ ها درنل های اب منازل رهایشی، تجارتی، دولتی وارایه راپوران به اداره.
8- ترتیب وارایه راپور ازاجرات یومیه به شعبه مربوطه.
9- احترام به تمام اوامر، مقررات،قوانین اداره ودرصورت ضرورت همکاری به شعبات دیګر.
10- اجرای هرگونه وظایف رسمی که از طرف اداره سپرده میشود.

Qualifications

 داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس.
 تجربه کاری حداقل بالا تر از ۳ سال مرتبط به وظیفه.
 داشتن اهلیت و شایستگی.
 سن شان از ۲۰ سال کمتر و ۶۰ سال بیشتر نباشد.
 نداشتن سابقه جرمی.
 داشتن تجربه مشابه در پوست مربوطه.

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree, Operation

Submission Guideline

Interested applicants (Afghan National) meeting the above qualifications are requested to submit their CV (maximum 2 pages in Dari or Pashto quoting the Vacancy Announcement Number to submission e-mail.

Applications received after the closing date will not be considered.
Note: AUWSSC is an equal opportunity employer and qualified women are particularly encourage to apply and equally qualified female candidate will be given preference.

افراد علاقه مند دارای تابعیت افغان می توانند در صورت تطابق شرایط سی وی هایشان را به زبان های ملی: دری و یا پشتو به ذکر وکنسی نمبر به ایمیل ما ارسال نمایند.
در صورت ارسال سی وی بعد از تاریخ معینه، درخواست شما ارزیابی نمی گردد.
قابل ذکر می باشد شرکت آبرسانی یک شرکت دارای پالسی های حمایوی برای خانم ها می باشد، و تمامی خانم های گرامی تشویق به ارسال درخواست هایشان به این بست می شوند.

Submission Email

hrkabul@auwssc.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
National MIS Specialist – Operations at Food and Agriculture Organizati.. Kabul 26 Oct 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook