Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

(کارشناس ارشد (جمع آوری ومدیریت معلومات

(2200 Views)

About ACD

وزارت مالیه:
وزارت مالیه نقش مشخص غرض ارائه خدمات به مردم افغانستان را دارد که عبارت از جمع آوری عواید و اداره امور مالی دولت میباشد. همچنان مدیریت درست مصارف و بسیج سازی عواید بیشتر غرض تأمین ثبات مالی از جمله اولویت های عمده این وزارت بشمار میرود. معینیت عواید و گمرکات تحت اثر وزارت مالیه فعالیت مینماید که دارای دو ریاست های عمومی میباشد.

ریاست عمومی عواید:
ریاست عمومی عواید مسئول مدیریت و جمع آوری درآمد مالیاتی و غیر مالیاتی دولت افغانستان است. این درآمد برای تأمین زیرساخت های عمومی، از جمله ساخت سرک ها، مراکز تعلیمی، مراکز تحصیلی و مراکز صحی و خدمات اجتماعی، از جمله صحت، آموزش و پرورش، مورد استفاده قرار می گیرد. علاوه بر این، درآمد برای تأمین بودجه دولت استفاده می شود.
در طی ده سال گذشته، با حمایت جامعه بین المللی کمک کننده، در توانایی خود برای جمع آوری درآمد مالیاتی، دستاورد قابل توجهی حاصل شده است. این تلاش ها شامل اصلاحات و بازسازی کسترده در داخل ریاست بوده، به خصوص تقسیم مالیات دهندگان به ادارات بزرگ، متوسط و کوچک و گسترش این ادارات به ولایات.

ریاست عمومی گمرکات:
ریاست عمومی گمرکات عبارت از اداره دولتی است که امور گمرکی اموال صادراتی، وارداتی، ترانزیتی، محموله مسافرین، موظفین و پارسل های پستی را مطابق اسناد تقنینی گمرکی اجرا و کنترول می نماید.

اشخاصیکه برای بخش ثبت دارایی های معینیت عواید و گمرکات استخدام می گردنند، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در معینیت عواید و گمرکات وزارت مالیه همکاری جدی نموده و بتوانند عرضه خدمات بهتر و موثر را به این اداره ارائیه نمایند.

Job Summary

هدف وظیفه: مدیریت، تنظیم و جمع آوری معلومات ثبت دارائی ماموین عواید و گمرکات.

Job Details

Date Posted: 15 Nov 2017 Reference: CRD-2017-11-001
Closing Date: 28 Nov 2017 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 6 Gender: Any
Functional Area: Management Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per NTA Salary Scale Policy10000.0
Contract Type: Consultant Years of Experience: 5 Year(s)
Contract Duration: 1 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: Yes
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

شرح و ظایف:
• ترتیب پلان کاری ماهوارو ربعوار جهت رسیدن به اهداف؛
• ترتیب، توضیح و تشریح فورم های ثبت دارایی به مامورین؛
• نظارت از پروسۀ ثبت دارایی ها جهت موثریت و مثمریت؛
• پاسخ به سوالات کارمندان در رابطه به نحوۀ خانه پری فورم ثبت دارایی؛
• نظارت از سیستم حفظ اسناد در دوسیه ها وهمچنان نظارت از ثبت معلومات در دیتابیس مربوطه؛
• تدویر مجالس به هدف انتقال گزارشات و اخذ هدایات لازم برای تصمیم گیری؛
• نظارت جدی بر حفظ محرمیت اسناد و نگهداری آن؛
• برقراری ارتباطات با ادارات ذیربط و محول نمودن قضایای مرتبط با فساد جهت پیگرد قانونی و کسب معلومات در رابطه به موارد مشکوک از ادارات مذکور ؛
• نظارت از پروسۀ ارزیابی و بررسی اسناد، و موارد مشکوک در فورمه های ثبت دارایی؛
• تصدیق نهایی از صحت معلومات مندرج در فورمه های ثبت دارایی؛
• اولویت بندی دوسیه ها در هماهنگی با کمیتۀ بررسی بر مبنای مدیریت خطر و انتخاب دوسیه ها به شکل تصادفی (Random) جهت بررسی آن؛
• همآهنگی با کمیتۀ بررسی و ارزیابی اسناد در راستای مهر ولاک نمودن فورمه های خانه پری شده؛
• اجرای سایر وظایف که ازطرف اداره درمطابقت به قانون محول میگرد؛

Travels to Provinces

Require Travels to Provinces

Skills

• پلان گذاری اساسی ، تحلیل و تجزیه پلا نها، مدیریت ارتباطات.
• همکاری در مدرن سازی سیستم و پروسیجر ها، بلند بردن سطح اجراآت بهتر.
• توانایی استفادهاز پروگرام های کمپیوترمرتبط به وظیفه
• تسلط کامل به زبان های ملی و اشنایی کاری به زبان انگلیسی.

Qualifications

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:
درجه تحصیل
• ماستری در رشته اقتصاد ، حقوق وعلوم سیاسی، علوم اجتماعی، اداره و تجارت.

تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
• پنچ سال داشتن تجربه کاری، یا هفت سال تجربه کاری همراه با درجه تحصیلی لیسانس.

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Masters Degree, Economic Growth

Submission Guideline

رهنمود تسلیم دهی خلص سوانح:
به اطلاع تمام متقاضیان واجد شرایط رسانیده می ‌شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند.
• کاندیدان محترم مکلف هستند تا خلص سوانح (CV) خود را از طریق ایمیل آدرس ذیل ارسال نمایند.
• كانديدان محترم مكلف اند تا عنوان و شماره وظيفه كه به آن درخواست مينمايد بايد به شكل درست در ايمل درخواستي خویش ذكر نمايند.

Submission Email

vacancies.crd@gmail.com

Email Print Report
More jobs in this category
Section Lead at Tetra Tech - JSSP Kabul 03 Nov 2018
Project Associate (SB3/3) LoGo Project at UNDP Afghanistan Kabul 05 Nov 2018
Section Lead at Tetra Tech - JSSP Kabul 01 Nov 2018
Deputy Section Lead at Tetra Tech - JSSP Kabul 01 Nov 2018
Chief Executive Officer (CEO) at Harakat- Afghanistan Investment Climate .. Kabul 11 Nov 2018
Programme Director at Harakat- Afghanistan Investment Climate Facility (H.. Kabul 11 Nov 2018
CEO/Country Manager at 786 Pharma Kabul 15 Nov 2018
Gender manager at Roots of Peace Kabul 28 Nov 2018
Humanitarian Affairs Specialist - UNOCHA at UNDP Afghanistan Kabul 29 Oct 2018
Re-announced Coordinator at SDROA Kunar 28 Oct 2018
معاون ریاست نواحی بست رت.. at شاروالی کاب.. Kabul 23 Oct 2018
آمر مجوز ساختمانی بست رت.. at شاروالی کاب.. Kabul 23 Oct 2018
رئیس تصدی تدویرمراقبت مک.. at شاروالی کاب.. Kabul 23 Oct 2018
آمرتنظیم مجدد زمین بست ر.. at شاروالی کاب.. Kabul 23 Oct 2018
Project Manager at The Asia Foundation Kabul 25 Oct 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook