Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

(کارشناس ارشد (انکشاف سیستم و ثبت معلومات

(1931 Views)

About ACD

وزارت مالیه:
وزارت مالیه نقش مشخص غرض ارائه خدمات به مردم افغانستان را دارد که عبارت از جمع آوری عواید و اداره امور مالی دولت میباشد. همچنان مدیریت درست مصارف و بسیج سازی عواید بیشتر غرض تأمین ثبات مالی از جمله اولویت های عمده این وزارت بشمار میرود. معینیت عواید و گمرکات تحت اثر وزارت مالیه فعالیت مینماید که دارای دو ریاست های عمومی میباشد.

ریاست عمومی عواید:
ریاست عمومی عواید مسئول مدیریت و جمع آوری درآمد مالیاتی و غیر مالیاتی دولت افغانستان است. این درآمد برای تأمین زیرساخت های عمومی، از جمله ساخت سرک ها، مراکز تعلیمی، مراکز تحصیلی و مراکز صحی و خدمات اجتماعی، از جمله صحت، آموزش و پرورش، مورد استفاده قرار می گیرد. علاوه بر این، درآمد برای تأمین بودجه دولت استفاده می شود.
در طی ده سال گذشته، با حمایت جامعه بین المللی کمک کننده، در توانایی خود برای جمع آوری درآمد مالیاتی، دستاورد قابل توجهی حاصل شده است. این تلاش ها شامل اصلاحات و بازسازی کسترده در داخل ریاست بوده، به خصوص تقسیم مالیات دهندگان به ادارات بزرگ، متوسط و کوچک و گسترش این ادارات به ولایات.

ریاست عمومی گمرکات:
ریاست عمومی گمرکات عبارت از اداره دولتی است که امور گمرکی اموال صادراتی، وارداتی، ترانزیتی، محموله مسافرین، موظفین و پارسل های پستی را مطابق اسناد تقنینی گمرکی اجرا و کنترول می نماید.

اشخاصیکه برای بخش ثبت دارایی های معینیت عواید و گمرکات استخدام می گردنند، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در معینیت عواید و گمرکات وزارت مالیه همکاری جدی نموده و بتوانند عرضه خدمات بهتر و موثر را به این اداره ارائیه نمایند.

Job Summary

هدف وظیفه: انکشاف سیستم ثبت دارائی و درج نمودن معلومات در آن.

Job Details

Date Posted: 15 Nov 2017 Reference: CRD-2017-11-002
Closing Date: 28 Nov 2017 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 2 Gender: Any
Functional Area: IT Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per NTA Salary Scale Policy
Contract Type: Consultant Years of Experience: 5 Year(s)
Contract Duration: 1 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: Yes
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

شرح و ظایف:
• ترتیب پلان کاری ماهوار و ربعوار جهت رسیدن به اهداف؛
• پیگیری پروسه خانه پری فورمه ها با ادارات مربوطه؛
• تصحیح اشتباهات در فورم در صورتی که موجود باشد و اطلاع آن به کارمند مورد نظر ؛
• مطالعه و برسی جهت انکشاف سیستم ثبت دارائی ها در عواید و گمرکات؛
• انکشاف سیستم و دیتابیس ثبت دارائی ها برای مامورین عواید و گمرکات غرض حصول اطمینان از ثبت دارائی آن؛
• درج نمودن معلومات ثبت دارائی مامورین در سیستم و دیتابیس جهت رسیدن به اهداف؛
• تصحیح معلومات درج شده در دیتابیس مذکور؛
• حفظ اسناد به صورت الکترونیکی و تشریک آن با کارشناس ارشد ؛
• ایجاد سیستمBack Up اسناد واستفاده از آن در صورت از بین رفتن دیتابیس و یا پاک شدن فایل ها؛
• تنظیم سیستم فایلنگ الکترونیکی جهت حفظ معلومات مندرج در دیتا بیس؛
• تحلیل و تحقیق ارقام احصائیوی ثبت دارائی مامورین طبق لزوم دید مقامات ذیصلاح؛
• شریک ساختن ارقام احصائیوی و معلومات با بخش های مربوط طبق لزوم دید؛
• اجرای سایر وظایف که ازطرف اداره درمطابقت به قانون محول میگردد؛

Travels to Provinces

Require Travels to Provinces

Skills

• پلان گذاری اساسی ، تحلیل و تجزیه پلا نها، مدیریت ارتباطات.
• همکاری در مدرن سازی سیستم و پروسیجر ها، بلند بردن سطح اجراآت بهتر.
• توانایی استفاده از پروگرام های کمپیوترمرتبط به وظیفه.
• تسلط کامل به زبان های ملی و اشنائی کاری به زبان انگلیسی.

Qualifications

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:
درجه تحصیل
• ماستری در رشته تکنالوژی معلوماتی، انجنیری کمپیوترو یا معادل آن.

تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
• پنچ سال داشتن تجربه کاری، یا هفت سال تجربه کاری همراه با درجه تحصیلی لیسانس.

Job Location

Afghanistan - Kabul

Education:

Masters Degree, IT

Submission Guideline

رهنمود تسلیم دهی خلص سوانح:
به اطلاع تمام متقاضیان واجد شرایط رسانیده می ‌شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند.
• کاندیدان محترم مکلف هستند تا خلص سوانح (CV) خود را از طریق ایمیل آدرس ذیل ارسال نمایند.
• كانديدان محترم مكلف اند تا عنوان و شماره وظيفه كه به آن درخواست مينمايد بايد به شكل درست در ايمیل درخواستي خویش ذكر نمايند.

Submission Email

vacancies.crd@gmail.com

Email Print Report
More jobs in this category
System Administrator at Ministry of communication and IT Kabul 28 Jul 2018
Sr. IT Assistant at Futures Group Global Outreach Kabul 28 Jul 2018
IT Technician at Sun Telecom Kabul 10 Aug 2018
مدیریت تکنولوژی معلومات.. at Asia Higher Education .. Herat 25 Jul 2018
IT Technician at Afghanistan Faiz Satellite Communications AFSAT Kabul 24 Jul 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook