Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

متخصص اداری ثبت معلومات

(2309 Views)

About ACD

وزارت مالیه:
وزارت مالیه نقش مشخص غرض ارائه خدمات به مردم افغانستان را دارد که عبارت از جمع آوری عواید و اداره امور مالی دولت میباشد. همچنان مدیریت درست مصارف و بسیج سازی عواید بیشتر غرض تأمین ثبات مالی از جمله اولویت های عمده این وزارت بشمار میرود. معینیت عواید و گمرکات تحت اثر وزارت مالیه فعالیت مینماید که دارای دو ریاست های عمومی میباشد.

ریاست عمومی عواید:
ریاست عمومی عواید مسئول مدیریت و جمع آوری درآمد مالیاتی و غیر مالیاتی دولت افغانستان است. این درآمد برای تأمین زیرساخت های عمومی، از جمله ساخت سرک ها، مراکز تعلیمی، مراکز تحصیلی و مراکز صحی و خدمات اجتماعی، از جمله صحت، آموزش و پرورش، مورد استفاده قرار می گیرد. علاوه بر این، درآمد برای تأمین بودجه دولت استفاده می شود.
در طی ده سال گذشته، با حمایت جامعه بین المللی کمک کننده، در توانایی خود برای جمع آوری درآمد مالیاتی، دستاورد قابل توجهی حاصل شده است. این تلاش ها شامل اصلاحات و بازسازی کسترده در داخل ریاست بوده، به خصوص تقسیم مالیات دهندگان به ادارات بزرگ، متوسط و کوچک و گسترش این ادارات به ولایات.

ریاست عمومی گمرکات:
ریاست عمومی گمرکات عبارت از اداره دولتی است که امور گمرکی اموال صادراتی، وارداتی، ترانزیتی، محموله مسافرین، موظفین و پارسل های پستی را مطابق اسناد تقنینی گمرکی اجرا و کنترول می نماید.

اشخاصیکه برای بخش ثبت دارایی های معینیت عواید و گمرکات استخدام می گردنند، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در معینیت عواید و گمرکات وزارت مالیه همکاری جدی نموده و بتوانند عرضه خدمات بهتر و موثر را به این اداره ارائیه نمایند.

Job Summary

هدف وظیفه: پیشبرد امور اداری ثبت دارائی مامورین.

Job Details

Date Posted: 15 Nov 2017 Reference: CRD-2017-11-003
Closing Date: 28 Nov 2017 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 2 Gender: Any
Functional Area: Administrative Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per NTA Salary Scale Policy10000.0
Contract Type: Consultant Years of Experience: 5 Year(s)
Contract Duration: 1 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: Yes
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

شرح و ظایف:
• ترتیب پلان کاری ماهوار و ربعوار جهت رسیدن به اهداف؛
• جمع آوری فورمه ها از نزد کارمندان بخش ها ؛
• جابجایی اسناد ارزیابی شده در دوسیه ها به صورت منظم؛
• برقراری تماس های تیلفونی با کارمندان بخش های مختلف جهت دعوت آنان به بخش ثبت دارایی ها؛
• تحریر مکاتیب جهت مطالبه معلومات مورد نظر؛
• ایجاد سیستم فایلنگ با کود های ویژه و فهرست منظم؛
• حفظ محرمیت معلومات های دیتابیس ها؛
• حفظ و نگهداری مصوون و مطمئن اسناد؛
• ترتیب وتنظیم اسناد در فایل های مربوطه جهت دسترسی به اسرع وقت،
• فایل نمودن دوسیه های مربوطه در الماری ها؛
• اجرای سایر وظایف که ازطرف اداره درمطابقت به قانون محول میگردد؛

Travels to Provinces

Require Travels to Provinces

Skills

• مهارت و توانائی استفاده از دیتابیس وسیستم فایلنگ
• مهارت با پروگرام های کمپیوترمرتبط به وظیفه ودانستن زبانهای ملی و آشنایی کاری به لسان انگلیسی.

Qualifications

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:
درجه تحصیل
• لیسانس رشته اداره و تجارت، اقتصاد، حقوق وعلوم سیاسی و یا معادل آن.
• به درجه ماستری ارجحیت داده میشود.

تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
• پنج سال داشتن تجربه کاری مرتبط با وظیفه ؛

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree, Administrative

Submission Guideline

رهنمود تسلیم دهی خلص سوانح:
به اطلاع تمام متقاضیان واجد شرایط رسانیده می ‌شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند.
• کاندیدان محترم مکلف هستند تا خلص سوانح (CV) خود را از طریق ایمیل آدرس ذیل ارسال نمایند.
• كانديدان محترم مكلف اند تا عنوان و شماره وظيفه كه به آن درخواست مينمايد بايد به شكل درست در ايمیل درخواستي خویش ذكر نمايند.

Submission Email

vacancies.crd@gmail.com

Email Print Report
More jobs in this category
General Services Clerk at U.S. Embassy Kabul 28 Oct 2018
Medical Record Assistant at French Medical Institute for Mothers and Chil.. Kabul 23 Oct 2018
Admin Assistant Officer - اداری at Voice of Humanitarian Coordinatio.. Kabul 25 Oct 2018
Receptionist at Islamic Bank of Afghanistan Kabul 27 Oct 2018
Driver at Afghanaid Kabul 01 Nov 2018
Base Logistician at ACTION CONTRE LA FAIM Ghowr 25 Oct 2018
Team Assistant, (Temporary Appointment at Gra.. at World Health Organizat.. Kabul 28 Oct 2018
Internship at Afghanistan Cricket Board Kabul 25 Oct 2018
Secretary (Rover) FSN-05 (Multiple Vacancies) at USAID/Afghanistan Kabul 29 Oct 2018
(دستیار مدیر آرشیف ( مرکز at DABS Kabul 29 Oct 2018
Learning Centre Coordinator at British Council Afghanistan Kabul 25 Oct 2018
Data and Scholarships Manager at American University of Afghanistan Kabul 25 Oct 2018
Office Peon at WEE-NPP Kabul 27 Oct 2018
(Re-announce)CASA-1000 Focal Point for MEW at DABS Kabul 25 Oct 2018
Senior Student Recruitment Officer at American University of Afghanistan Kabul 25 Oct 2018
Student Recruitment Officer at American University of Afghanistan Kabul 25 Oct 2018
(کارمند اداری (مرکز at DABS Kabul 23 Oct 2018
Economic analyst at U.A.E. Embassy Kabul 01 Nov 2018
Political analyst at U.A.E. Embassy Kabul 31 Oct 2018
social analyst at U.A.E. Embassy Kabul 31 Oct 2018
Managing Director at Moraa Educational Complex Kabul 31 Oct 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook