Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

استاد دائم در رشته های اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی و انجینیری

(2940 Views)

About Asia Higher Education Institute

موسسه تحصیلات عالی آسیا به منظور مشارکت در آماده ساختن کادر های علمی و متخصص با معیار های بین المللی در رشته های مختلف و عرضه پروگرام های تحصیلی با در نظر دشت ارزش های اسلامی،تاریخی و ملی کشور و همچنان انتقال دانش و تکنالوژی معاصر جهت مشارکت فعال در پروسه های باز سازی،فرهنگی و اقتصادی و غلبه بر عقبماندگی طولانی کشور درا خیر سال 1389 جواز فعالیت را در سه رشته تحصیلی انجینری،اقتصاد و حقوق و علوم سیاسی از وزارت محترم تحصیلات عالی کشور اخذ نموده واکنون در شش دیپارتمنت سیول،آرکیتکچر،اقتصاد ،مدیریت، اداری دیپلوماسی و قضائی حارنوالی توسط اساتید با تجربه و پوهنتونی مصروف فعالیت میباشد.

اهداف : موسسه تحصیلات عالی آسیا فعالیت علمی و اکادمیک خویش را در جهت دستیابی به اهد اف مشخص عیار نموده است. در زیر اهداف موسسه به تفکیک اهداف طولانی مدت و کوتاه مدت ارائه میگردد:

اهداف بلند مدت:

-مشارکت در آماده ساختن کدر های ملی با معیار های بین المللی در عرصه های مختلف.

-انکشاف و ارتقاء موسسه تحصیلات عالی آسیا به حیث یک پوهنتون مطرح مطابق با معیار های قبول شده اکادمیکی.

-انتقال دانش و تکنالوژی معاصر جهت مشارکت فعال در پروسه های باز سازی،فرهنگی و اقتصادی سکتور های دولتی و خصوصی کشور وغلبه بر عقبماندگی طولانی.

-ایجاد توامیت وتقویه مناسبات علمی و اکادمیک با موسسات مماثل خارجی جهت دایر نمودن پروگرامهای ماستری و تبادل تجارب علمی.

اهداف کوتاه مدت :

-انکشاف و عرضه پروگرامهای تحصیلی در بخش های مدیریت،بازاریابی، بانکداری، حسابداری، مدیریت دولتی، روابط بین الملل،لسانهای خارجی، کامپیوتر،آی تی، برق و آب(آبیاری و سیستم تنظیم آب شهری) با در نظر داشت نیاز ها،ارزش های اسلامی، تاریخی و ملی کشور.

-پرورش و انکشاف استعداد های فکری ومهارتهای علمی وعملی محصلان از طریق تدویر کنفرانسها،سیمینارها، ورکشاپ ها و اجرای پروژه های علمی تحقیقی .

-تربیه نسل جوان با روحیه سخت کوشی، استقامت در مقابل مشکلات، پیگیری درفراگیری علوم و فنون، وفاداری به وطن ،تعهد در برابر مردم و بیزاری از هرگونه مفاسد اخلاقی و اجتماعی از طریق اشاعه آنها توسط استادان وتدویر کنفرانسها ،سیمینار ها و ورکشاپ ها در این زمینه ها.

-تشویق و پشتیبانی همه جانبه از فعالیت های مبتکرانه و خلاق علمی در زمینه های تحقیقی، آموزشی،تالیف، ترجمه و...

-تامین و تقویه مناسبات علمی و اکادمیک با موسسات مماثل داخلی جهت تبادل تجارب .

- بلند بردن پذیرش داوطلبان مستعد در رشته های مختلف تحصیلی .

-ارتقاء کیفیت شیوه های آموزشی با توجه به روش های نوین آموزشی و انکشاف آموزش های الکترونیکی ( کتابخانه الکترو نیکی و پلت فورم های آموزشی).

-طراحی و استقرار نظام ارزشیابی کارمندان .

-طرح پلان اقتصادی به منظور ایجاد منابع مالی متنوع و پایدار . و....

- موسسه تحصیلات عالی آسیا در نظر دارد تا به زودی دیپارتمنت اداری و تجارت را نیز فعال نماید.

Job Summary

.

Job Details

Date Posted: 06 Dec 2017 Reference: AS-17-08
Closing Date: 06 Jan 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 6 Gender: Any
Functional Area: Education Open Ended: NO
Nationality: Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Long-term Years of Experience: 0 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

1. تدریس مضامین مطابق با رشتۀ تحصیلی
2. همکاری و مشوره دهی به محصلان مطابق با طرزالعمل فاکلتۀ مربوطه
3. همکاری در ارزیابی آثار و کنفرانس های علمی-تحقیقی، و ابراز نظر در رابطه به آنها
4. اشتراک فعال در محافل علمی منحیث گرداننده، سخنران و یا اشتراک کننده
5. اشتراک فعال در کمیته ها، مجالس و شوراهای علمی
6. سهمگیری مسؤلانه در بهبود امور پوهنځی مربوطه و مؤسسه تحصیلات عالی آسیا به منظور انکشاف، پیشرفت علمی و حفظ منافع ومصلحت های مؤسسه
7. تهیه لکچر نوت ها و رهنمود کار های عملی- ساحوی و لابراتواری
8. همکاری و اشتراک در راه اندازی و تدریس کورس های کمک درسی
9. همکاری و سهم گیری در تالیف کتابهای درسی، ممد درسی و مرجع
10. سهم گیری در انجام تحقیقات علمی
11. سایر وظایفی که از جانب سوپروایزر مربوطه تعیین می گردد.

Qualifications

درجه تحصیل: حد اقل ماستر

Job Location

Afghanistan - Herat: PROVINCIAL CENTER (HERAT)

Education:

Masters Degree,

Submission Guideline

علاقه مندان میتوانند خلص سوانح و اسناد تحصیلی خویش را به ایمیل آدرس منابع بشری موسسه تحصیلات عالی آسیا ارسال نمایند.

Submission Email

hr@asia.edu.af

Email Print Report
More jobs in this category
English Language Teacher at SDROA Badakhshan 05 Aug 2018
Learning Assessment Advisor at Ministry of Education (MoE) Kabul 31 Jul 2018
Lecturer of Law and Political science at Ghalib University Kabul 16 Aug 2018
Evaluation Expert, Youth and Adult Literacy at UNESCO Kabul Kabul 02 Aug 2018
English Language Teacher at SDROA Badakhshan 02 Aug 2018
Physiology Lecturer at Ghalib University Kabul 10 Aug 2018
Pharmacology Lecturer at Ghalib University Kabul 10 Aug 2018
Pathology Lecturer at Ghalib University Kabul 10 Aug 2018
Histology Lecturer at Ghalib University Kabul 10 Aug 2018
Chemistry Lecturer at Ghalib University Kabul 10 Aug 2018
Biology Lecturer at Ghalib University Kabul 10 Aug 2018
Anatomy Lecturer at Ghalib University Kabul 10 Aug 2018
مدیریت محصلان موسسه تحصی.. at Asia Higher Education .. Herat 23 Jul 2018
BCS , BBA Lecturer at Jahan University Kabul 27 Aug 2018
استاد اقتصاد، حقوق وعلوم.. at Jahan University Kabul 27 Jul 2018
رئیس پوهنځی حقوق وعلوم س.. at Jahan University Kabul 27 Jul 2018
Part Time PMP Instructor at Aghaez Professional Services Kabul 31 Jul 2018
English Teacher at Elahm-e-Navin Academic Center Kabul 31 Dec 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook