Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

معاونیت اداری امنیت

(1572 Views)

About DABS

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary

اجرای وظایف ذیل:

Job Details

Date Posted: 04 Feb 2018 Reference: VA-DABS-HQs/96-0158
Closing Date: 15 Feb 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Administrative Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Fixed-term Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

- تطبیق پالیسی ه او پروسیجر های منسجم برای بخش گارد های امنیتی.
2- تامین اهداف؛ طرح پلان های کاری؛ اجرای فعالیت های پرسونل امنیتی ؛ بررسی و ارزیابی میتود ها و پرسیجر های کاری و امنیتی.
3- هما هنگی، اداره و نظارت تمام فعالیت های روزمره پرسونل امنیتی و اطمینان از شفافیت و توافق این معالیت های با قوانین نافذه.
4- پیشبرد تمام امورات اداری آمریت امنیت دافغانستان برشنا شرکت به وجه احسن.
5- کنترول و نظارت از تمام مکاتیب و دساتیر آمریت امنیت که از طریق این مرجع صورت میگرد.
6- تعقیب از تطبیق مصوبات فیصله ها و امور قانونی بخش مربوط.
7- توحید و ارسال راپور روزمره از زون ها و جنگشن ها که تحت اثر این آمریت امنیت ایفاء و ظیفه مینماید.
8 - ترتیب و تنظیم نمودن امورات روزانه پرسونل امنیتی
9 - دریافت و توزیع مکاتیب ارسالی به مراجع مربوطه
10- تهیه وترتیب مکاتیب ، پیشنهادات و سایر اسناد با استفاده از کمپیوتر
11 - حفظ و مراقب لوازم و تجهیزات دفتری از قبیل پرنتر کپمیوتر وغیر
12– دریافت ؛ حفظ ونگهداری و تجدید فایل ها، فورمه ، موجودی، دفتر روزانه ، و سایر اسناد
13– همکاری در تهیه و جمع آوری معلومات برای کارکنان فوتو کاپی و چاپ اسناد ، توزیع و ارسال مکاتیب به کارکنان .

Skills

داشتن توانای برنامه ریزی و تطبیق آن
داشتن قوه افهام و تفهیم مدیریت کاری
توانایی در ایجاد ابتکار و خلاقیت روش های کاری
توانایی تکلم با زبانهای ملی و انگلیسی
آشنایی درست از استفاده برنامهای کامپیوتر و دیتابس
ابتکار کاری و سرعت کار در گزارش گیری و گزارش دهی
صداقت و حفظ محرمیت کاری
انعطاف پیذیری کاری و تعین اولویت بندی کاری در شرایط دشوار
توانایی کار بشکل گروهی
توانایی کار بشکل فردی

Qualifications

حد اقل لسانس در رشته اداره و منجمنت.
حد اقل 3 سال تجربه کاری در بخش اداری.

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree, Administrative

Submission Guideline

Dear Applicant,
It is your responsibility to verify that information entered in your Resume / CV that are uploaded are received and are accurate. Documents must be uploaded as the correct document type Word Format) or they will not be considered. Example: Resume must be submitted as a Resume. Recruitment Team will not modify, change or contact you regarding the completeness or accuracy of your application. If a document is not legible, you will not be able to attend the interview and you must again upload it by the close date.
NOTE: DO NOT upload performance appraisals, letters of recommendations, miscellaneous certificates, training plans or position descriptions. These documents will not be used qualify you.
Resume / CV: A Resume / CV in English is required. It must contain your full legal name, address, phone number, a detailed description of your law enforcement duties and the dates you performed those duties (DD/MM/YY). Upload as 'Resume' / ‘CV’

Submission Email

hr@dabs.af

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
Office Messenger at MAIL/OFWMP Kabul 15 Dec 2018
Administrative Manager at RZ Tourist & Travel Agency Kabul 18 Dec 2018
Administration Manager at SNaPP2-MAIL Kabul 22 Dec 2018
English Learning Centre Coordinator at British Council Afghanistan Kandahar 17 Dec 2018
کارشناس بررسی اسناد فارغ.. at Ministry of Higher Edu.. Kabul 11 Dec 2018
کارشناس تحلیل و تصنیف وظ.. at Ministry of Higher Edu.. Kabul 19 Dec 2018
Regional Admin Officer (Bost) at Afghanistan Cricket Board Kandahar 20 Dec 2018
Provincial Cricket Development In-Charge (Kan.. at Afghanistan Cricket Bo.. Kandahar 20 Dec 2018
مدیر عمومی کنترول تخنیکی at Ministry of Transport Kabul 24 Dec 2018
مدیر عمومی تنظیم ورکشاپ .. at Ministry of Transport .. Kabul 24 Dec 2018
Public Relation Officer - AGC at Amania Group Kabul 15 Dec 2018
Inventory/Stock Assistant at National Democratic Institute for Internatio.. Kabul 13 Dec 2018
متخصص ایجاد ایستگاه ها و .. at Ministry of Transport .. Kabul 24 Dec 2018
آمر ایجاد و تنظیم ایستگا.. at Ministry of Transport .. Kabul 24 Dec 2018
عضو تفتیش ولایتی at Ministry of Transport Kabul 24 Dec 2018
کارشناس تحلیل گزارشات at Ministry of Transport Kabul 24 Dec 2018
Finance/Admin Advisor at Ministry of Mines and Petroleum (MoMP) Kabul 17 Dec 2018
Administrative Manager at Khaiber Fuel Logistic Service Company Kabul 15 Dec 2018
Admin Assistant at Kakar Advocates LLC Kabul 31 Dec 2018
Executive Assistant at MAIL/OFWMP Kabul 13 Dec 2018
امام مسجد at Ministry of Public Health Kabul 31 Dec 2018
(راننده ( دریور at Ministry of Public Health Kabul 31 Dec 2018
Admin Assistant at KaPUL Group Of Companies Kabul 16 Dec 2018
Environmental, Safety and Health Officer at Kabul Carpet Export Center Kabul 09 Dec 2018
Admin Assistant at KOICA(Korea International Cooperation Agency) Afghanis.. Kabul 29 Dec 2018
Customer Data Clerk at Afghanistan Urban Water Supply and Sewerage Corpor.. Kabul 13 Dec 2018
Admin/Finance Officer (Balkh) at Seyyam International Limited Balkh 27 Dec 2018
تیم لیدر مطبوعات at ATRA Kabul 11 Dec 2018
Administrative & HR Manager - Re Announce at Aria Medica Kabul 24 Dec 2018
رئیس اداری وتدارکات at ATRA Kabul 17 Dec 2018
کارمند تفتیش at ATRA Kabul 17 Dec 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook