Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

مدیر عمومی محاسبه جنسی

(1557 Views)

About Afghanistan Urban Water Supply and Sewerage Corporation (AUWSSC)

مقدمه :
شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان به اساس فرمان شماره (130) مورخ 5/11/1384 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و مصوبه شماره (36) مورخ 18/10/1384 شورای محترم وزیران جهت تغیر شخصیت حقوقی تصدی آبرسانی به شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان هدایت گردیده است ، که بعدا جهت تحقق مواد فرمان شماره فوق (گروپ کاری) در مورد تغیر شخصیت حقوقی تصدی به شرکت موظف گردید که کار آن الی تاریخ 24/11/1386 ادامه یافت و بعداً غرض تصفیه تصدی هیئت تصفیه از جانب وزارت محترم مالیه تعین که در مورد تثبیت تسلیمی و انتقال تمام اموال منقول و غیر منقول تصدی به شرکت اقدام نمایند که کار آن از تاریخ 3/7/1387 الی تاریخ 21/میزان/1389 ادامه یافت.
اهداف شرکت :
- صحت و رفاه همگانی در شهرها

- تحفظ محیط زیست

- تهیه آب آشامیدنی صحی

- جمع آوری و تصفیه آب های بدرفت

- رشد خدمات موثر و مداوم آبرسانی

- توسعه منابع مورد ضرورت بشری

- فعالیت شرکت باساسات تجارتی و انتفاعی و مدیریت موثر و مثمر میباشد.

وظایف اساسی شرکت :
· سازماندهی و مدیریت امور تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب).

· جمع آوری بل( تعرفه) استفاده آب از مصرف کنندگان و حفظ و کنترول آن.

· بررسی و مطالعه طرح تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب) به کمک مشاوران داخلی و خارجی منطبق بر قوانین دولت جمهوری اسلامی افغانستان.

· تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسون(فاضلاب) همراه با تکمیل آن در مطابقت با قوانین محیط زیست.

· تولید لوله های کانکریتی سیخ دار برای ایجاد شبکه های کانالیزاسیون (فاضلاب).

· راه اندازی نمایشگاه مجهز برای معاینه کیفیت آب آشامیدنی و کنترول آب بعد از تصفیه آن با توجه به معیارات بین المللی.

· بدست آوردن عضویت در انجمن های منطقه ای و بین المللی عرضه خدمات آب و کانالیزاسیون( فاضلاب) مطابق قوانین و مقررات.

· توسعه منابع بشری بنابر ضرورت.

· آموزش کدر فنی برای عرضه خدمات بهتر آبرسانی و کانالیزاسیون(فاضلاب).

· جذب کمک های داخلی و خارجی جهت آموزش کدر، تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب) و تأمین مواد مورد نیاز شرکت.

· امضای قرار داد همکاری با سازمان های ملی و بین المللی برای ارائه خدمات بهتر.

Job Summary

• نظارت و حراست از تمام اجناس داخل دیپو ها و تنظیم امور مربوطه .
• راه اندازی موجودی فزیکی سالانه دارایی ها و قیمت گذاری آن.
• نظارت بر ترتیب کارت های جنسی به وقت وزمان معین آن.
• اکمال بیلانس جنسی.

Job Details

Date Posted: 13 Feb 2018 Reference: 24/11/ksbu
Closing Date: 22 Feb 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Account/Finance Open Ended: Yes
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Long-term Years of Experience: 2 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

1. همکاری در ساختن پلان تدارکاتی و مالی سالانه با آمریت مالی.
2. ارائه به موقع راپور های جنسی ماهوار ، ربعوار و سالانه و ارائه آن به آمریت مالی.
3. تنظیم نظام فایلنگ جنسی.
4. ترتیب بیلانس های جنسی در اخیر هر سال مالی به همکاری آمریت مالی.
5. وضع استهلاکات اجناس به اساس عمر مفیده آن بطور منظم و برویت سوابق.
6. ترتیب اسناد ذمت تحویلدار و معتمدین بطور ربعوار.
7. همکاری با مفتشین داخلی و خارجی با ارائه اسناد قانونی
8. درخواست به موقع لوازم و ضروریات بخش های مختلف مطابق به پلان تدارکاتی منظور شده.
9. بررسی تحویلخانه ها و دیپو ها به وقت معینه.
10. نظارت بر مسدود و لاک مهر بودن تحویلخانه ها بعد از ختم رسمیات هر روزه.
11. تنظیم امور تحویلخانه ها و اجناس در داخل دیپو ها.
12. موجودی سالانه تحویلخانه ها و ساختن بیلانس فزیکی سالانه.
13. ترتیب اسناد اداری و طی مراحل به موقع آن.
14. نظارت بر توزیع اجناس که از تحویلخانه ها بیرون می شود.
15. عملی ساختن فرامین و مصوبات مربوطه.
16. اجراات به موقع و قانونی در مقابل اسناد.
17. اطاعت پذیری و اجرای سایر دساتیر قانونی مسئولین مربوطه و مقام ریاست.

Skills

Can be seen in Qualification Section

Qualifications

1- حد اقل درجه تحصيل:
• لیسانس در یکی از رشته های اقتصاد (به بالاتر ارجیعت داده میشود)
2- تجارب لازمه ( نوع ومدت زمان تجربه):
• تجربه کاری حد اقل (2) سال در بخش مربوطه
3- مهارت هاي ديگر (كورس هاي كوتاه مدت ، آموزش داخل خدمت وغيره...):

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree, Account/Finance

Submission Guideline

Please send your CV along with a Cover Letter to the given email address before expiry date of vacancy. Please mention Vacancy Number in the Subject Line of your email or your application will not be accepted.
0799337532

Submission Email

hrkabul@auwssc.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
بست 4 مدیر عمومی بودجه بر.. at وزارت اطلاع.. Kabul 25 Dec 2018
Finance Manager at RIZ Conslting Services Kabul 17 Dec 2018
Finance Trainee at Afghanistan Civil Aviation Authority Kabul 20 Dec 2018
Finance Manager at FHI 360 - USWDP Project Kabul 16 Dec 2018
Accounts Officer at Ariana Hewad Kandahar 20 Dec 2018
Finance Manager at Stark telecom Multi Cities 31 Dec 2018
Financial Reporting Coordinator at Afghanaid Kabul 22 Dec 2018
CASHIER-KFLS at Khaiber Fuel Logistic Service Company Kabul 15 Dec 2018
Senior Finance Manager at Khaiber Fuel Logistic Service Company Kabul 15 Dec 2018
Billing Officer at Global Entourage Company Ltd. Kabul 30 Dec 2018
Senior Finance Manager at MAIL/OFWMP Kabul 15 Dec 2018
Finance Officer at SNaPP2-MAIL Kabul 16 Dec 2018
Cash Management Officer at SNaPP2-MAIL Kabul 16 Dec 2018
دستیار مالی و حسابی - مرک.. at DABS Kabul 17 Dec 2018
Tax Specialist at Jabarkhail & Associates Legal Consultancy LLC Kabul 19 Feb 2019
ما لی at ATRA Kabul 17 Dec 2018
Accountant / Quickbooks Operator at Afghan Bureau Collaboration Office (A.. Kabul 31 Dec 2018
Accounting& Finance Manager at Tolo Fajer Plastic Industry Company Kabul 22 Dec 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook