Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

آمرانکشاف اداره و آموزش

(998 Views)

About Ministry of Women Affairs (MoWA)

Ministry of Women Affairs, working for gender equality and women empowerment

Job Summary

هدف وظیفه: مطالعه، تحلیل و ترتیب پروگرامهای انکشاف اداره، لوایح وظایف و پلانگذاری منابع بشری طبق اهداف وزارت.

Job Details

Date Posted: 07 Apr 2018 Reference: HRD-003
Closing Date: 18 Apr 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Human Resource Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: 13000 to 13000 AFG
Contract Type: Permanent Years of Experience: 2 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

شرح وظایف :
1. ترتیب پلان های کاری هفته وار، ماهوار ، ربعوار در مطابقت با پلان سالانه ریاست مربوطه جهت اجرای به موقع وظایف پیش بینی شده.
2. رهبری و مدیریت کارکنان تحت اثر به منظور تحقق اهداف و پلان های تعیین شده منابع بشری .
3. طرح مسوده رهنمود ها جهت تطبیق پالیسی های انکشاف اداره , تحلیل ، تصنیف وظایف و پلانگذاری منابع بشری.
4. مطالعه و تحلیل ساختار تشکیلاتی، لوایح وظایف و ارایه نظریات به بخش های مربوطه به منظور انکشاف منطقی اداره مطابق ظرفیت های موجودو قانون کارکنان خدمات ملکی.
5. نظارت و کنترول از نیازسنجی آموزشی و تدویربرنامه های آموزشی به منظور ارتقای ظرفیت کارمندان وزارت.
6. کمک و ارائه مشوره های لازم به رئیس منابع بشری جهت طرح و ترتیب ساختار های تشکیلاتی به اساس ضرورت های وزارت.
7. تحکیم ارتباط کاری با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری جهت اخد معلومات و نسخه های قانون کارکنان خدمات ملکی، مقررات و سایر اسناد تقنینی ورهنمودی.
8. مطالعه ، تحلیل وانکشاف ساختار تشکیلاتی وزارت بمنظور اجرای درست امور وعملی شدن مدیریت تغییر.
9. کنترول و ارزیابی کیفیت اجراات پرسونل مربوطه به منظور اتخاذ تدابیر بعدی و ارتقای باز دهی کاری.
10. اجرای سایروظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف مقامات ، مطابق قوانین ، مقررات واهداف اداره سپرده میشود .

Travels to Provinces

Require Travels to Provinces

Skills

مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
داشتن مهارت های اساسی مربوط به ارزیابی،تحلیل وپلانگذاری،استفاده از کمپیوتر بمنظور تسریع اجراات.

Qualifications

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:
مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده(7) و (34) ، قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.
1. درجه تحصیل لیسانس حقوق , اداره عامه به درجات بلند تر تحصیلی ترجیع داده میشود.
2. تجارب لازمه ( توع و مدت زمان تجربه) دوسال مرتبط به وظیفه

Job Location

Afghanistan - Kabul: PROVINCIAL CENTER (KABUL)
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree, Legal

Submission Guideline

وزارت امور زنان به منظور تحقق اهداف عالی دولت ج.ا.ا و سپردن کار به اهل آن به تعداد (17) بست رتبه دوم الی چهارم مرکزی و ولایتی را از تاریخ (18/1/1397) الی (29/1/1397) برای مدت ده روز کاری در ویب سایت های www.acbar.org - www.jobs.af، و ویب سایت وزارت امورزنان به اعلان گذاشته است.
تمام واجدین شرایط بخصوص طبقه اناث که علاقمند اشتراک در پروسه های رقابتی این وزارت باشند، میتوانند فورم مخصوص درخواستی را از ویب سایت وزارت امورزنان بدست آورند.
طریقه کاندید شدن در بستهای وزارت امورزنان:
1- جهت بدست آوردن فورم مخصوص کاریابی امتحان بستهای خدمات ملکی مربوط به وزارت امورزنان به ویب سایت این وزارت مراجعه نمایید.
(www.mowa.gov.af)
2- فورم مخصوص درخواستی را دقیقاً خانه پوری و تمام اسناد ضروری تجارب کاری و تحصیلی خویش را ضم آن نموده وبه ایمیل آدرس های ذیل ارسال نماید.
3- هیچ نوع درخواستی بدون خانه پوری فورم مخصوص قابل پذیریش نمی باشد.
4- تمام کاندیدان باید فورم و اسناد خویش به ایمیل آدرس های این وزارت ارسال نمایند، درخواست به شکل حضوری (آفلاین) قابل پذیریش نمی باشد.
5- متقاضیان که سابقه کاری در ادارات دولتی دارند مکلف به ارایه خلص سوانح معتبرو جدید از اداره مربوط اند.
6- کاندیدان محترم که سابقه کاری منحیث کارکن قراردادی در ادارات دولتی، موسسات و سازمان های بین المللی (چند جانبه، دوجانبه و سازمانهای غیر انتفاعی بین المللی) و موسسات غیر دولتی داخلی و شرکت های خصوصی داخلی و خارجی دارند مکلف به ارائه تصدیق دوره کاری و کاپی قرارداد کاری بوده و آنرا ضم فورم درخواستی نمایند.متقاضی که دارای تجارب کاری خارج از کشور میباشند مکلف اند تا تجربه کاری شانرا از طرف نمایندگی سیاسی جمهوری ا.ا (سفارت یا کنسولگری) تاید شده باشد.
7- هرگاه کمیته استخدام در مورد اسناد تحصیلی و تجربه کاری متقاضی شک داشته باشد میتواند اسناد تحصیلی و یا تجربه کاری ذکور را طبق سند تقنینی مربوط غرض ارزیابی به مراجع مربوطه محول نموده و پروسه بعدی الی معلومات لازم به تعویق اندازد.
8- اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.
9- اسناد تحصیلی متقاضیان که در خارج از کشور تحصیل نموده باید از طرف وزارت تحصیلات عالی افغانستان تائید شده باشد.

Submission Email

(mowa.hrd@gmail.com) (csc.mowa@iarcsc.gov.af )

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
آمرمنابع بشری قوماندانی .. at Ministry of Defense Kabul 03 Oct 2018
آمرمنابع بشری قوماندانی .. at Ministry of Defense Kabul 03 Oct 2018
آمرمنابع بشری قوماندانی .. at Ministry of Defense Kabul 03 Oct 2018
آمرمنابع بشری قوماندانی .. at Ministry of Defense Kabul 03 Oct 2018
Professional Corporate Trainer (HR &Admin;) at Online Trading Academy Kabul 30 Sep 2018
Professional Corporate Trainer (Finance & Aud.. at Online Trading Academy Kabul 30 Sep 2018
Senior Human Resource Associate at Ministry of Public Works (MoPW) Trans .. Kabul 29 Sep 2018
CALL FOR RESUMES at Ama-E-Shamal Institute of spoken English Kabul 13 Oct 2018
Coordinator - Rem. & Human Capital at MTN Afghanistan Kabul 25 Sep 2018
Human Resources Assistant at Asia Consultancy Group (ACG) Kabul 30 Sep 2018
Human Resources Officer at Asia Consultancy Group (ACG) Kabul 30 Sep 2018
Performance management Senior Officer at Asia Consultancy Group (ACG) Kabul 29 Sep 2018
HR Analyst at Youth in Action Consulting Company Multi Cities 29 Nov 2018
Female HR Analyst at Youth in Action Consulting Company Multi Cities 29 Nov 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook