Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

آمر اطلاعات و ارتباط با رسانه ها

(1083 Views)

About Ministry of Women Affairs (MoWA)

Ministry of Women Affairs, working for gender equality and women empowerment

Job Summary

حمایت از اهداف اداره و تأمین ارتباط با رسانه های داخل و خارج وزارت غرض رساندن پیامهای وزارت و بلندبردن سطح آگاهی عامه در مورد حقوق زنان

Job Details

Date Posted: 07 Apr 2018 Reference: HRD-004
Closing Date: 18 Apr 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Communication Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: 13000 to 13000 AFG
Contract Type: Permanent Years of Experience: 2 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

شرح وظایف:
1. ترتیب پلان های کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده.
2. رهبری و مدیریت کارکنان تحت اثر به منظور تحقق اهداف پلان شده.
3. آگاهی دهی به مقامهای مسؤول وزارت امور زنان در مورد احقاق حقوق و مشکلات زنان در مرکز و ولایت ها جهت اجراآت بعدی.
4. راه اندازی کمپاین های وسیع آگاهی دهی در مورد حقوق زنان برای افراد جامعه جهت تطبیق پلانها و برنامه های وزارت در مرکز و ولایت ها.
5. جلب حمایت مردم از پروسه آگاهی دهی در مرکز و ولایت ها به منظور کاهش خشونت بر زنان و تساوی جنسیت اجتماعی در سطح کشور به کمک ملا امامان و علمای دینی.
6. تأمین ارتباط و همکاری مشترک با اداره های ذیربط (وزارت معارف، تحصیلات عالی، حج و اوقاف، صحت عامه وغیره مراجع) غرض تهیه و ترتیب مواد تبلیغاتی.
7. نظارت از آگاهی دهی به مردم از طریق نشر مطالب از طریق رسانه ها، بلتون های خبری و وب سایت ها در مورد حقوق زنان جهت بلند بردن سطح آگاهی عامه.
8. تآمین ارتباط، همکاری و هماهنگی با ژورنالیستان ملی و بین المللی جهت استحکام روابط و انعکاس کارکردهای وزارت.
9. کنترول و ارزیابی از کیفیت اجراآت کارکنان تحت اثر به منظور اتخاذ تدابیر بعدی و ارتقای بازدهی کاری.
10. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامها، مطابق قوانین، مقرره ها و اهداف اداره سپرده می شود.

Travels to Provinces

Require Travels to Provinces

Skills

مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره):
مهارتهای مسلکی و مدیریتی، پلان گذاری، اداره، آشنایی با زبانهای ملی، انگلیسی و برنامه های کمپیوتر مرتبط به وظیفه و انترنت.

Qualifications

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:
مقتضیات حداقل برای این بست در ماده(7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.
1.درجه تحصیل:لیسانس ژورنالیزم، به درجه های بالاتر تحصیلی ترجیح داده می شود.
2.تجارب لازمه) نوع و مدت زمان تجربه
دو سال مرتبط به وظیفه.

Job Location

Afghanistan - Kabul: PROVINCIAL CENTER (KABUL)
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree, Media

Submission Guideline

وزارت امور زنان به منظور تحقق اهداف عالی دولت ج.ا.ا و سپردن کار به اهل آن به تعداد (17) بست رتبه دوم الی چهارم مرکزی و ولایتی را از تاریخ (18/1/1397) الی (29/1/1397) برای مدت ده روز کاری در ویب سایت های www.acbar.org - www.jobs.af، و ویب سایت وزارت امورزنان به اعلان گذاشته است.
تمام واجدین شرایط بخصوص طبقه اناث که علاقمند اشتراک در پروسه های رقابتی این وزارت باشند، میتوانند فورم مخصوص درخواستی را از ویب سایت وزارت امورزنان بدست آورند.
طریقه کاندید شدن در بستهای وزارت امورزنان:
1- جهت بدست آوردن فورم مخصوص کاریابی امتحان بستهای خدمات ملکی مربوط به وزارت امورزنان به ویب سایت این وزارت مراجعه نمایید.
(www.mowa.gov.af)
2- فورم مخصوص درخواستی را دقیقاً خانه پوری و تمام اسناد ضروری تجارب کاری و تحصیلی خویش را ضم آن نموده وبه ایمیل آدرس های ذیل ارسال نماید.
3- هیچ نوع درخواستی بدون خانه پوری فورم مخصوص قابل پذیریش نمی باشد.
4- تمام کاندیدان باید فورم و اسناد خویش به ایمیل آدرس های فوق ارسال نمایند، درخواست به شکل حضوری (آفلاین) قابل پذیریش نمی باشد.
5- متقاضیان که سابقه کاری در ادارات دولتی دارند مکلف به ارایه خلص سوانح معتبرو جدید از اداره مربوط اند.
6- کاندیدان محترم که سابقه کاری منحیث کارکن قراردادی در ادارات دولتی، موسسات و سازمان های بین المللی (چند جانبه، دوجانبه و سازمانهای غیر انتفاعی بین المللی) و موسسات غیر دولتی داخلی و شرکت های خصوصی داخلی و خارجی دارند مکلف به ارائه تصدیق دوره کاری و کاپی قرارداد کاری بوده و آنرا ضم فورم درخواستی نمایند.متقاضی که دارای تجارب کاری خارج از کشور میباشند مکلف اند تا تجربه کاری شانرا از طرف نمایندگی سیاسی جمهوری ا.ا (سفارت یا کنسولگری) تاید شده باشد.
7- هرگاه کمیته استخدام در مورد اسناد تحصیلی و تجربه کاری متقاضی شک داشته باشد میتواند اسناد تحصیلی و یا تجربه کاری ذکور را طبق سند تقنینی مربوط غرض ارزیابی به مراجع مربوطه محول نموده و پروسه بعدی الی معلومات لازم به تعویق اندازد.
8- اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.
9- اسناد تحصیلی متقاضیان که در خارج از کشور تحصیل نموده باید از طرف وزارت تحصیلات عالی افغانستان تائید شده باشد.

Submission Email

(mowa.hrd@gmail.com) (csc.mowa@iarcsc.gov.af )

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
کارمند اجتماعی (کپماینر) .. at شاروالی کاب.. Kabul 20 Dec 2018
Legal Department Trainee at Afghanistan Civil Aviation Authority Kabul 20 Dec 2018
Information and Communication Trainee at Afghanistan Civil Aviation Autho.. Kabul 20 Dec 2018
Sr. Aid Communication and Coordination Adviso.. at Ministry of Mines and .. Kabul 23 Dec 2018
Communications Assistant at DAI Kabul 24 Dec 2018
Security Officer at Albashir Exchange and MSP Kabul 20 Dec 2018
Research & Communication Manager at Afghanistan Microfinance Association .. Kabul 22 Dec 2018
سکرتر تشریفات at Ministry of Transport Kabul 24 Dec 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook