Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

آ مرتوسعه پالیسی ها

(987 Views)

About Ministry of Women Affairs (MoWA)

Ministry of Women Affairs, working for gender equality and women empowerment

Job Summary

توسعه پالیسیهای امورزنان به منظور تطبیق بهترودستیابی به اهداف.

Job Details

Date Posted: 07 Apr 2018 Reference: HRD-005
Closing Date: 18 Apr 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Administrative Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: 13000 to 13000 AFG
Contract Type: Permanent Years of Experience: 2 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

شرح وظایف:
1. ترتیب پلانهای کاری ماهوار، ربعوار و سالانه درمطابقت به پلان ریاست جهت دست یابی به اهداف .
2. مدیریت ورهبری پرسونل مربوطه غرض حصول اهداف کاری .
3. تسوید میکانیزم توسعه پالیسی ها غرض پیشکش کتبی بریاست وسهولت در پروسه طرح وتطبیق.
4. ترتیب پلان های تدابیری به منظور توسعه پالیسیهای امورزنان جهت اجرای بموقع امور.
5. ترتیب وتسوید پالیسی های امورزنان تحت نظرريس پاليسى وپلان به همکاری کارشناسان و مراجع ذیربط به منظور
نیل به اهداف .
6. انکشاف و توسعه پالیسیهای امورزنان حین تغیرات دربرنامه ها و محیط داخلی و خارجی اداره به منظورهمگام سازی با زمان
7. تحلیل و تشریح پالیسیهای امورزنان عنداللزوم در مرکز و ولایات به منظور اگاهی وتثبیت مسیر برنامه ها .
8. ارزیابی اجراات پرسونل تحت اثر به منظور اتخاذ تدابیر بعدی و ارتقای باز دهی کیفت کاری.
9. انجام سایر وظایف که از طرف اداره طبق قوانین ومقررات نافذه جهت برآورده شدن اهداف سپرده میشود.

Travels to Provinces

Require Travels to Provinces

Skills

مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
اداره و منجمنت ،طرح و تسوید پالیسی ها، ارتباطات واستفاده از پروگرام های کمپیوترمرتبط به وظیفه .

Qualifications

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:
مقتضیات حداقل برای این بست در ماده(7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.
1. درجه تحصیل
لیسانس رشته حقوق وعلوم سیاسی ، جامعه شناسی واقتصاد و به درجات تحصیلی بلندترترجیح داده میشود.
2. تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه)
دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه .

Job Location

Afghanistan - Kabul: PROVINCIAL CENTER (KABUL)
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree, Legal

Submission Guideline

وزارت امور زنان به منظور تحقق اهداف عالی دولت ج.ا.ا و سپردن کار به اهل آن به تعداد (17) بست رتبه دوم الی چهارم مرکزی و ولایتی را از تاریخ (18/1/1397) الی (29/1/1397) برای مدت ده روز کاری در ویب سایت های www.acbar.org - www.jobs.af، و ویب سایت وزارت امورزنان به اعلان گذاشته است.
تمام واجدین شرایط بخصوص طبقه اناث که علاقمند اشتراک در پروسه های رقابتی این وزارت باشند، میتوانند فورم مخصوص درخواستی را از ویب سایت وزارت امورزنان بدست آورند.
طریقه کاندید شدن در بستهای وزارت امورزنان:
1- جهت بدست آوردن فورم مخصوص کاریابی امتحان بستهای خدمات ملکی مربوط به وزارت امورزنان به ویب سایت این وزارت مراجعه نمایید.
(www.mowa.gov.af)
2- فورم مخصوص درخواستی را دقیقاً خانه پوری و تمام اسناد ضروری تجارب کاری و تحصیلی خویش را ضم آن نموده وبه ایمیل آدرس های ذیل ارسال نماید.
3- هیچ نوع درخواستی بدون خانه پوری فورم مخصوص قابل پذیریش نمی باشد.
4- تمام کاندیدان باید فورم و اسناد خویش به ایمیل آدرس های فوق ارسال نمایند، درخواست به شکل حضوری (آفلاین) قابل پذیریش نمی باشد.
5- متقاضیان که سابقه کاری در ادارات دولتی دارند مکلف به ارایه خلص سوانح معتبرو جدید از اداره مربوط اند.
6- کاندیدان محترم که سابقه کاری منحیث کارکن قراردادی در ادارات دولتی، موسسات و سازمان های بین المللی (چند جانبه، دوجانبه و سازمانهای غیر انتفاعی بین المللی) و موسسات غیر دولتی داخلی و شرکت های خصوصی داخلی و خارجی دارند مکلف به ارائه تصدیق دوره کاری و کاپی قرارداد کاری بوده و آنرا ضم فورم درخواستی نمایند.متقاضی که دارای تجارب کاری خارج از کشور میباشند مکلف اند تا تجربه کاری شانرا از طرف نمایندگی سیاسی جمهوری ا.ا (سفارت یا کنسولگری) تاید شده باشد.
7- هرگاه کمیته استخدام در مورد اسناد تحصیلی و تجربه کاری متقاضی شک داشته باشد میتواند اسناد تحصیلی و یا تجربه کاری ذکور را طبق سند تقنینی مربوط غرض ارزیابی به مراجع مربوطه محول نموده و پروسه بعدی الی معلومات لازم به تعویق اندازد.
8- اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.
9- اسناد تحصیلی متقاضیان که در خارج از کشور تحصیل نموده باید از طرف وزارت تحصیلات عالی افغانستان تائید شده باشد.

Submission Email

(mowa.hrd@gmail.com) (csc.mowa@iarcsc.gov.af )

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
Technical Administrative Assistant at Tetra Tech Kabul 02 Oct 2018
Receptionist / Uranus Wedding Palace قصر .. at Uranus Wedding Palace Kabul 10 Oct 2018
مدیرعمومی اداری at Ministry of Defense Kabul 03 Oct 2018
Facility Management Assistant at Ministry of Public Health Kabul 26 Sep 2018
کارشناس تشکیلات at Ministry of Defense Kabul 03 Oct 2018
مدیرعمومی سوانح ودیتابی.. at Ministry of Defense Kabul 03 Oct 2018
مدیرعمومی اداری at Ministry of Defense Kabul 03 Oct 2018
صفا کار at DABS/KBD Kabul 03 Oct 2018
Administrative Officer at Office of Senior Advisor to the President of Af.. Kabul 18 Oct 2018
Driver at MAIL/CBARD Nangarhar 01 Oct 2018
Sales Admin (Female Only) at ALEF Technology Kabul 01 Oct 2018
Operation Officer at Ministry of Public Works (MoPW) Trans Hindukush Road.. Kabul 29 Sep 2018
Role Profile ELC Coordinator (Jawzjan) at British Council Afghanistan Jawzjan 26 Sep 2018
Administrative Officer at ASDP/DMTVET/MOE Kabul 29 Sep 2018
Data Entry Officer at Ministery of Energy and Water Kabul 02 Oct 2018
Admissions Officer at American University of Afghanistan Kabul 25 Sep 2018
Office Cleaner at MAIL/SGRP Kabul 25 Sep 2018
Managing Director at Moraa Educational Complex Kabul 31 Oct 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook