Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

مدیرعمومی حقوق ریاستهای امورزنان ولایات (میدان وردک، پنجشیر،ر، پکتیکا، خوست، کنرها، نورستان و کندهار

(1390 Views)

About Ministry of Women Affairs (MoWA)

Ministry of Women Affairs, working for gender equality and women empowerment

Job Summary

مشوره دهی سالم حقوقی به منظور تامین حقوق شرعی و قانونی بانووان و فراهم ساختن زمینه های کاهشدهی خشونت علیه بانووان در ولایت مربوط

Job Details

Date Posted: 07 Apr 2018 Reference: HRD-008
Closing Date: 18 Apr 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 7 Gender: Any
Functional Area: Legal Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: 9900 to 9900 AFG
Contract Type: Permanent Years of Experience: 1 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

شرح وظایف:
1. ترتيب پلان هاي كاري ماهوار،ربعوار درمطابقت با پلان كاري سالانه ریاست جهت انسجام امور.
2. تامین ارتباط و دفاع مشروع از حقوق ووجایب دختران وبانووان در تمام نهادهای حکومتی وغیر حکومتی به منظور مساعدت های حقوقی، شرعی و قانونی شان.
3. تامین ارتباط وهمآهنگی با علما،محاسن سفیدان،متنفذین قوم غرض رعایت از حقوق ووجایب زنان ازنظردین مبین اسلام.
4. دریافت عرایض وشکایات دختران وبانووان متضررشده وارایه مشوره های سالم ومنطقی و رجعت بخشیدن
عرایض وشکایات انها به مراجع زیربط بمنظوررسیدگی به عرایض شان.
5. کسب اطلاع ازجریان کشف،تحقیق ومحاکمه زنان متضررشده جهت رسیدگی به قضایای حقوقی وجزائی شان.
6. ارایه مشوره های قانونی وشرعی به زنان معروض به خطربمنظوررعایت حقوق ووجایب شوهرووالیدین شان مطابق به احکام شریعت اسلامی.
7. ارزیابی ازوضعیت حقوقی بانووان درولایت مربوط بمنظوراقدامات به اسرع وقت ورسیدگی به چالشهای پیش امده با همکاری ادارات محلی مربوط.
8. اجرای سایروظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف مقامات ، مطابق قوانین ، مقررات واهداف اداره سپرده میشود .

Travels to Provinces

Require Travels to Provinces

Skills

مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ) .
پلان گذاری ، مفاهمه و ارتباطات، دانش حقوقی، برنامه های کمپیوترمرتبط به وظیفه

Qualifications

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:
مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.
1. درجه تحصیل :
لیسانس فاکولته حقوق ویا شرعیات ، به درجات بالاترتحصیلی ارجحت داده میشود.
2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
یک سال مرتبط به وظیفه.

Job Location

Afghanistan - Kandahar: PROVINCIAL CENTER (KANDAHAR)
- Khost
- Kunar
- Nuristan
- Paktika
- Panjshir
- Wardak
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree, Legal

Submission Guideline

وزارت امور زنان به منظور تحقق اهداف عالی دولت ج.ا.ا و سپردن کار به اهل آن به تعداد (17) بست رتبه دوم الی چهارم مرکزی و ولایتی را از تاریخ (18/1/1397) الی (29/1/1397) برای مدت ده روز کاری در ویب سایت های www.jobs.af - www.acbar.org و ویب سایت وزارت امورزنان به اعلان گذاشته است.
تمام واجدین شرایط بخصوص طبقه اناث که علاقمند اشتراک در پروسه های رقابتی این وزارت باشند، میتوانند فورم مخصوص درخواستی را از ویب سایت وزارت امورزنان بدست آورند.
طریقه کاندید شدن در بستهای وزارت امورزنان:
1- جهت بدست آوردن فورم مخصوص کاریابی امتحان بستهای خدمات ملکی مربوط به وزارت امورزنان به ویب سایت این وزارت مراجعه نمایید.
(www.mowa.gov.af)
2- فورم مخصوص درخواستی را دقیقاً خانه پوری و تمام اسناد ضروری (تجارب کاری و تحصیلی) خویش را ضم آن نموده وبه ایمیل آدرس های ذیل ارسال نماید.
3- هیچ نوع درخواستی بدون خانه پوری فورم مخصوص قابل پذیریش نمی باشد.
4- تمام کاندیدان باید فورم و اسناد خویش به ایمیل آدرس های این وزارت ارسال نمایند، درخواست به شکل حضوری (آفلاین) قابل پذیریش نمی باشد.
5- متقاضیان که سابقه کاری در ادارات دولتی دارند مکلف به ارایه خلص سوانح معتبرو جدید از اداره مربوط اند.
6- کاندیدان محترم که سابقه کاری منحیث کارکن قراردادی در ادارات دولتی، موسسات و سازمان های بین المللی (چند جانبه، دوجانبه و سازمانهای غیر انتفاعی بین المللی) و موسسات غیر دولتی داخلی و شرکت های خصوصی داخلی و خارجی دارند مکلف به ارائه تصدیق دوره کاری و کاپی قرارداد کاری بوده و آنرا ضم فورم درخواستی نمایند.متقاضی که دارای تجارب کاری خارج از کشور میباشند مکلف اند تا تجربه کاری شانرا از طرف نمایندگی سیاسی جمهوری ا.ا (سفارت یا کنسولگری) تاید شده باشد.
7- هرگاه کمیته استخدام در مورد اسناد تحصیلی و تجربه کاری متقاضی شک داشته باشد میتواند اسناد تحصیلی و یا تجربه کاری ذکور را طبق سند تقنینی مربوط غرض ارزیابی به مراجع مربوطه محول نموده و پروسه بعدی الی معلومات لازم به تعویق اندازد.
8- اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.
9- اسناد تحصیلی متقاضیان که در خارج از کشور تحصیل نموده باید از طرف وزارت تحصیلات عالی افغانستان تائید شده باشد.
جهت مزید معلومات به شماره های تماس ذیل ارتباط برقرار نمایید.
0700212999
0202946363

Submission Email

(mowa.hrd@gmail.com) (csc.mowa@iarcsc.gov.af )

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
Legal Aid Advocacy Specialist at IDLO Kabul 16 Dec 2018
Legal Intern at Jabarkhail & Associates Legal Consultancy LLC Kabul 19 Feb 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook