Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

آمریت تحليل پاليسي اقتصادي

(979 Views)

About Ministry of Economy

وزارت اقتصاد یکی از نهاد های کلیدی دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که ماموریت عمده آنرا انسجام فعالیت های اقتصادی، هماهنگی پالیسی های اقتصادی در سطح کشور، پلانگذاری بسطح ملی، طرح و ترتیب پالیسی اقتصادی و پلان انکشاف اقتصادی و اجتماعی میان مدت (5-ساله)، نظارت و ارزیابی از روند تطبیق برنامه ها و فعالیت های اقتصادی در سطح کشور تشکیل میدهد. وزارت اقتصاد مسئولیت دارد تا از تاثیرات و نتایج متوقعه پالیسی ها، و استراتیژی های اقتصادی کشور با استفاده از میکانیزم ها و سیستم های تعین شده نظارت و ارزیابی نموده، گزارش تحقق اهداف پلان شده را ترتیب و به کابینه دولت شریک سازد.

Job Summary

تحلیل پالیسی اقتصادی از طریق مدیریت، نظارت و استفاده از منابع دیپارتمنت تحلیل پالیسی اقتصادی.

Job Details

Date Posted: 03 Apr 2018 Reference: 2
Closing Date: 18 Apr 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 2 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

1. سازماندهی و تنظیم امور کاری دیپارتمنت، تهیه و تجدید پلان کاری مفصل سالانه دیپارتمنت تحلیل پالیسی های اقتصادی درهماهنگی باپلان های انکشاف ملی.
2. نظارت و کنترول از کیفیت کاری دیپارتمنت و اخذ تدابیر لازم جهت بهبودی هر چه بیشتر کیفیت کاری.
3. ایجاد و معرفی میتود ها، رهنمود ها، ابزار، و ستندرد ها ی جدید جهت بدست آوردن نتایج مثمردرعرصه تحلیل اقتصادی.
4. تهیه مسوده گزارشات از چگونگی پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و همچنان دیگر گزارشات مربوط تحلیل اقتصادی اوراق پالیسی و یا تحلیل های مورد ضرورت آمریت تحلیل پالیسی اقتصادی.
5. حمایت و پشتیبانی از هماهنگی ایجاد و تطبیق استراتیژی و پالیسی اقتصادی کشور جهت سرعت بخشیدن رشد و انکشاف اجتماعی واقتصادی کشور.
6. مرور، بازبینی و تحلیل پالیسی های اقتصادی ملی کشورجهت ارزیابی پیشرفت ویا عقب مانی اقتصادی.
7. حمایت از تطبیق پلان و پالیسی اقتصادی دولت از وزارت های تطبیق کننده و ادارات دولتی.
8. تشریح و توضیح استراتیژی و پالیسی اقتصادی دولت به وزارت های تطبیق کننده و ادارات دولتی.
9. تهیه گزارشات منظم نوبتی از تطبیق استراتیژی و پالیسی اقتصادی به همکاری وزارت های سکتوری و ادارات دولتی وارائه آن به مرجع تصمیم گیرنده.
10. جمع آوری مسوده استراتیژی و پالیسی های اقتصادی وزارت های ذیربط از طریق ریاست های سکتوری جهت تحلیل و بررسی رول وزارت اقتصاد درزمینه تطبیق آن.
11. ارزیابی تاثیرات پالیسی های اقتصادی سکتوری بالای اقتصاد کشور.
12. تحلیل و ارزیابی پروپوزل و پیشنهادات وزارت ها و ادارات دولتی جهت ورود اصلاحات در استراتیژی و پالیسی اقتصادی دولت.
13. اجرای سایر وظایف سپرده شده ازطرف ریس عمومی پالیسی و نظارت از نتایج درمطابقت با قانون.

Skills

 برنامه هاي مديريت كمپيوتر(ورد، اكسل) ، لسان انگليسي
 برنامه هاي مديريت ، پلانگذاري.

Qualifications

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده (7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

1- حد اقل درجه تحصيل:
 دارای سند تحصیلی حداقل لسانس ویا بالاتراز آن دررشته اقتصاد و یا رشته های مربوط به پالیسی / اداره عامه.
2- تجارب لازمه ( نوع ومدت زمان تجربه):
 دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه را دارا باشد.

Job Location

Afghanistan - Kabul: PROVINCIAL CENTER (KABUL)

Education:

Bachelors Degree, Economic Growth

Submission Guideline

ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاست جمهوری:
هر گاه کاندیدان بست های خدمات ملکی بست های نظامی و غیر خدمات ملکی در جریان پروسه تعینات با استفاده از واسطه تقرر شان اقدام نمایند ، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم میگردند.

کاندیدان محترم موارد ذیل را بطور جدی مدنظر بگیرند:
- ددې فورم سره خپل د تحصیل، کاري تجربي تایید شوي اسناد، د تذکري کاپی او TIN فورم ضمیمه کړی.
- با این فورم اسناد تحصیلی، تجارب کاری تایید شده، کاپی تذکرۀ و فورم TIN خویش را ضمیمه نماید.

یاداشت:
اسناد تحصیلی باید تایید شده وزارت تحصلات عالی باشد. تجارب کاری در صورتی‌که دولتی باشد، فورم خلص سوانح تایید شده که بیشتر از شش ماه نگذشته باشد و در صورتی‌که تجارب کاری در سکتور خصوصی/موسسات باشد، کاپی قرارداد کار که توسط مراجع ذیربط تائید شده باشد و فورم مالیه دهی (TIN) ضمیمه شود. از ارسال تصدیق نامه ها، تقدیرنامه ها و سایر اسناد اضافی جداً خودداری نماید.
- تحصیلي اسناد مو بابد د لوړو زده کړو د وزارت لخوا تایید شوي وي. کاري تجربه مو که چیري په دولتي اداراتو کي وي، نو باید خلص سوانح مو چي تر شپږو میاشتو زړه نه وي ضمیمه کړی او که چیري په خصوصي سکتور یا هم موسیساتو کي کار کړی وي د قرارداد کاپي مو باید د ذیربط مراجعو له خوا تائید شوی وی او د (TIN ) فورم سره ضمیمه کړی. د تقدیر نامو، ستاینلیکونو او نورو غیري اړین اسنادو له رالیږلو څخه په کلکه ډډه وکړی.
- کاندیدان باید فورم درخواستی و اسناد که ضمیمه آن مینمایند، از طریق ایمل ارسال نمایند. اسناد بطور فزیکی (هارد کاپی) قبول نمیگردد.
- در بست ایکه شما درخواست میفرستین، نام اش را در موضوع ایمیل بنویسید.

دا فورمه تر ډکولو وروسته، د خپلو لوړو ذکر شویو اسنادو سره یوځای چی تر 5MB زیات نوی په PDF فارمت کی پر لاندی ورکړل شوی ایمیل ته را ولیژی.
این فورم را بعد از خانه پری با ضمیمه نمودن اسناد فوق الذکر که از 5MB زیاتر نموده و در فارمت PDF به ایمیل داده شده ذیل بفرستین.
کاندیدان محترم مکلف هستند تا از فورم رسمی در خواستی سیستم جدید رتب معاش را استفاده نمایند. جهت دریافت فورم درخواستی به لنک ذیل مراجعه نمایند.

کاندیدان مکلفه دی چی در رسمی درخواستی فورم څخه د نوی رتب او معاش سیستم د بستونو لپاره کار واخلی. تاسو کولای شی چه دغه فورم د لاندی لینک څخه ترلاسه کړی.
http://moec.gov.af/fa/jobs/80809

کاندیدان محترم میتوانند برای معلومات بیشتر به آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت اقتصاد واقع چهاراهی ملک اصغر مقابل وزارت امور خارجه و یا به شماره تیلفون (0752141173) در تماس شوند.

Submission Email

jobs@moec.gov.af, csc.moec@iarcsc.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
ریاست امور مهاجرین و عود.. at Ministry of Refugees a.. Takhar 25 Jul 2018
مدیر عمومی استخدام کارکن.. at Afghanistan Civil Avia.. Kabul 25 Jul 2018
کار آموز درج معلومات شرک.. at Ministry of Economy Kabul 23 Jul 2018
Project Analyst at Office of Senior Advisor to the President of Afghanist.. Kabul 03 Aug 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook