Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

آمریت سیستم مدیریت معلوماتی (MIS)

(1973 Views)

About Ministry of Economy

وزارت اقتصاد یکی از نهاد های کلیدی دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که ماموریت عمده آنرا انسجام فعالیت های اقتصادی، هماهنگی پالیسی های اقتصادی در سطح کشور، پلانگذاری بسطح ملی، طرح و ترتیب پالیسی اقتصادی و پلان انکشاف اقتصادی و اجتماعی میان مدت (5-ساله)، نظارت و ارزیابی از روند تطبیق برنامه ها و فعالیت های اقتصادی در سطح کشور تشکیل میدهد. وزارت اقتصاد مسئولیت دارد تا از تاثیرات و نتایج متوقعه پالیسی ها، و استراتیژی های اقتصادی کشور با استفاده از میکانیزم ها و سیستم های تعین شده نظارت و ارزیابی نموده، گزارش تحقق اهداف پلان شده را ترتیب و به کابینه دولت شریک سازد.

Job Summary

نظارت ازتطبیق شاخص های اقتصادی و پلان های انکشاف ملی افغانستان، از طریق ایجاد دیتابیس و اداره مسایل فنی و مسلکی، مدیریت ، نظارت و استفاده از منابع دیپارتمنت.

Job Details

Date Posted: 03 Apr 2018 Reference: 3
Closing Date: 18 Apr 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: IT Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 2 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار, ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان ریاست جهت رسیدن به اهداف تعیین شده وزارت
2. سازماندهی و تنظیم امور کاری دیپارتمنت، تهیه و تجدید پلان کاری مفصل سالانه دیپارتمنت.
3. نظارت و کنترول از کیفیت کاری دیپارتمنت و اخذ تدابیر لازم جهت بهبودی هر چه بیشتر کیفیت کاری.
4. ایجاد و معرفی میتود ها، رهنمود ها، ابزار، ستندرد ها و طرزالعمل های جدید جهت بدست آوردن نتایج مثمر.
5. ارایه ارقام از دیتابیس برای روند تهیه گزارشات نظارتی و ارزیابی از نتایج پلان شده پالیسی های اقتصادی و پلان های انکشاف ملی و دیگر گزارشات، اوراق پالیسی و یا تحلیل های مورد ضرورت.
6. سعی و تلاش غرض انسجام وارتباط تمام دیتابیسها نظارتی موجوده درکشوربه یک سیستم مرکزی Data Warehouse.
7. تقویت و مراقبت از دیتابیس نظارت و ارزیابی از نتایج پالیسی های اقتصادی و پلان های انکشاف ملی کشور جهت پیگیری از تطبیق محصولات و دیگر فعالیت های مشخص شده در استراتیژی و پلان ها به سطح ملی و استراتیژی های سکتوری مرتبط آن.
8. حصول اطمینان از مطابقت دیتابیس با میتودولوژی ایجاد شده توسط دیپارتمنت نظارت و ارزیابی از نتایج .
9. تامين ارتباط نزدیک با دیپارتمنت نظارت و ارزیابی مبتنی بر نتایج.
10. تامین روابط نزدیک با ریاست های سکتوری وزارت و دیگر دیپارتمنت ها جهت حصول اطمینان از ارائه بموقع دیتا های ارسال شده توسط وزارت های ذیربط ودیگر ادارات تطبیق کننده.
11. نظارت از ثبت و داخل نمودن بموقع و دقیق معلومات به دیتابیس.
12. تنظیم برنامه های آموزشی برای کارمندان ذیربط وزارت اقتصاد و دیگر ادارات تطبیق کننده در مورد دیتابیس، بشمول ثبت مستقیم آن (در هماهنگی با فعالیت های ارتقأ ظرفیت دیپارتمنت نظارت و ارزیابی از استراتیژی و پلان های انکشاف ملی کشور) در آینده.
13. حصول اطمینان از تامین دیتابیس مرکزی، بشمول تجدید مداوم دیتا.
14. تهیه و ارائه گزراش از اجراأت انجام شده بطور ماهوار،ربعوار ، سالانه و عندالضرورت به مراجع مربوطه.
15. اجرای سایر وظایف سپرده شده ازطرف ریس عمومی پالیسی و نظارت از نتایج درمطابقت با قانون.

Skills

 برنامه هاي مديريت كمپيوتر( ورد، اكسل ، پاورپاينت و سافت ویر های دیتابیز)ولسان انگليسي حتمی است.
 برنامه هاي اداره ، رهبري ، پلانگذاري.

Qualifications

مقتضیات حد اقل برای احراز این بست در احکام مندرج مواد (7)، (8) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.
1- حد اقل درجه تحصيل:
 دارای سند تحصیلی حد اقل لسانس در رشته تکنالوژی معلوماتی IT ودیزاین دیتابیز و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.
2- تجارب لازمه ( نوع ومدت زمان تجربه):
 دو سال تجربه کاری در قسمت دیزاین و تداوم دیتابیز های بزرگ را دارا باشد.
 قابلیت تطبیق خط ومشی (پالیسی) اداره مربوط را دارا باشد.
 توانائی رهنمائی وکنترول اداره را دارا باشد.

Job Location

Afghanistan - Kabul: PROVINCIAL CENTER (KABUL)
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree, IT

Submission Guideline

ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاست جمهوری:
هر گاه کاندیدان بست های خدمات ملکی بست های نظامی و غیر خدمات ملکی در جریان پروسه تعینات با استفاده از واسطه تقرر شان اقدام نمایند ، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم میگردند.

کاندیدان محترم موارد ذیل را بطور جدی مدنظر بگیرند:
- ددې فورم سره خپل د تحصیل، کاري تجربي تایید شوي اسناد، د تذکري کاپی او TIN فورم ضمیمه کړی.
- با این فورم اسناد تحصیلی، تجارب کاری تایید شده، کاپی تذکرۀ و فورم TIN خویش را ضمیمه نماید.

یاداشت:
اسناد تحصیلی باید تایید شده وزارت تحصلات عالی باشد. تجارب کاری در صورتی‌که دولتی باشد، فورم خلص سوانح تایید شده که بیشتر از شش ماه نگذشته باشد و در صورتی‌که تجارب کاری در سکتور خصوصی/موسسات باشد، کاپی قرارداد کار که توسط مراجع ذیربط تائید شده باشد و فورم مالیه دهی (TIN) ضمیمه شود. از ارسال تصدیق نامه ها، تقدیرنامه ها و سایر اسناد اضافی جداً خودداری نماید.
- تحصیلي اسناد مو بابد د لوړو زده کړو د وزارت لخوا تایید شوي وي. کاري تجربه مو که چیري په دولتي اداراتو کي وي، نو باید خلص سوانح مو چي تر شپږو میاشتو زړه نه وي ضمیمه کړی او که چیري په خصوصي سکتور یا هم موسیساتو کي کار کړی وي د قرارداد کاپي مو باید د ذیربط مراجعو له خوا تائید شوی وی او د (TIN ) فورم سره ضمیمه کړی. د تقدیر نامو، ستاینلیکونو او نورو غیري اړین اسنادو له رالیږلو څخه په کلکه ډډه وکړی.
- کاندیدان باید فورم درخواستی و اسناد که ضمیمه آن مینمایند، از طریق ایمل ارسال نمایند. اسناد بطور فزیکی (هارد کاپی) قبول نمیگردد.
- در بست ایکه شما درخواست میفرستین، نام اش را در موضوع ایمیل بنویسید.

دا فورمه تر ډکولو وروسته، د خپلو لوړو ذکر شویو اسنادو سره یوځای چی تر 5MB زیات نوی په PDF فارمت کی پر لاندی ورکړل شوی ایمیل ته را ولیژی.
این فورم را بعد از خانه پری با ضمیمه نمودن اسناد فوق الذکر که از 5MB زیاتر نموده و در فارمت PDF به ایمیل داده شده ذیل بفرستین.
کاندیدان محترم مکلف هستند تا از فورم رسمی در خواستی سیستم جدید رتب معاش را استفاده نمایند. جهت دریافت فورم درخواستی به لنک ذیل مراجعه نمایند.

کاندیدان مکلفه دی چی در رسمی درخواستی فورم څخه د نوی رتب او معاش سیستم د بستونو لپاره کار واخلی. تاسو کولای شی چه دغه فورم د لاندی لینک څخه ترلاسه کړی.
http://moec.gov.af/fa/jobs/80809

کاندیدان محترم میتوانند برای معلومات بیشتر به آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت اقتصاد واقع چهاراهی ملک اصغر مقابل وزارت امور خارجه و یا به شماره تیلفون (0752141173) در تماس شوند.

Submission Email

jobs@moec.gov.af, csc.moec@iarcsc.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
کارمند تکنالوژی معلومات.. at DABS Kabul 05 Mar 2019
متخصص ارشد تکنالوژی معلو.. at Ministry of Industry &.. Kabul 23 Feb 2019
Information Security Officer(Grade 7) at Da Afghanistan Bank Kabul 24 Feb 2019
System and Storage Offer /Grade 7 at Da Afghanistan Bank Kabul 24 Feb 2019
SWIFT System Officer /Grade 6 at Da Afghanistan Bank Kabul 24 Feb 2019
International Senior E-Government (eGov) Expe.. at Ministry of communicat.. Kabul 08 Mar 2019
IT Assistant at MAIL/OFWMP Kabul 23 Feb 2019
International Senior Connectivity Expert at Ministry of communication and.. Kabul 04 Mar 2019
System analysis and design senior specialist at National Procurement Auth.. Kabul 23 Feb 2019
Information and Communication Technology (ICT.. at Directorate of Mine Ac.. Kabul 21 Feb 2019
IT Helpdesk Engineer (Night Shift) at Afghan Wireless Communication Compa.. Kabul 28 Feb 2019
Re - MIS and Database Developer (مرکز ) at DABS Kabul 19 Feb 2019
Project Manager at GTR Group Kabul 21 Feb 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook