Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

آمر تنظيم فعاليت هاي مناطق سرحدي

(1118 Views)

About Ministry of Economy

وزارت اقتصاد یکی از نهاد های کلیدی دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که ماموریت عمده آنرا انسجام فعالیت های اقتصادی، هماهنگی پالیسی های اقتصادی در سطح کشور، پلانگذاری بسطح ملی، طرح و ترتیب پالیسی اقتصادی و پلان انکشاف اقتصادی و اجتماعی میان مدت (5-ساله)، نظارت و ارزیابی از روند تطبیق برنامه ها و فعالیت های اقتصادی در سطح کشور تشکیل میدهد. وزارت اقتصاد مسئولیت دارد تا از تاثیرات و نتایج متوقعه پالیسی ها، و استراتیژی های اقتصادی کشور با استفاده از میکانیزم ها و سیستم های تعین شده نظارت و ارزیابی نموده، گزارش تحقق اهداف پلان شده را ترتیب و به کابینه دولت شریک سازد.

Job Summary

تنظيم وانسجام امور مربوط به پلانگذاري ، نظارت ، كنترول ، تحليل وارزيابي پروژه هاي انكشافي كوچك وزارت هاي معارف ، صحت عامه ، انكشاف دهات ، زراعت وآبياري ، كار وامور اجتماعي ، انرژي وآ ب به منظور رشد وانكشاف اقتصادي واجتماعي ولایات سرحدي كشور

Job Details

Date Posted: 03 Apr 2018 Reference: 4
Closing Date: 18 Apr 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 2 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان ریاست جهت رسیدن به اهداف تعیین شده.
2. مطالعه و تحلیل اسناد مربوطه غرض تثبيت اولويت هاي پروژه هاي سكتورهاي مربوطه.
3. نظارت از تطبیق ، مصوبات ، فیصله ها یادداشت ها پروتوکول ها و تفاهیم نامه ها و سایر هدایات مقامات ذیصلاح دولتی و مقام وزارت .
4. تحليل وارزيابي پروژه هاي جديد واصله وزارت ها وادارات ذيربط سكتوري جهت شموليت در پلان ها ي انكشاف اقتصادي واجتماعي ولایات مربوط
5. مطالعه و تحلیل اسناد استراتيژي وپاليسي اقتصادي وزارت ها وادارات ذيربط سكتوري درمناطق سرحدي به منظور توحید و ارایه گزارش در زمینه.
6. مطالعه تحليل وارزيابي وضع پروژه هاي وزارت هاي سكتوري مربوط وتاثيرات آن بالاي رشد وانكشاف اقتصادي واجتماعي مناطق سرحدي و ارايه آن به مديريت توحيد وانسجام .
7. تحليل گزارشات ماهوار از پيشرفت كار فزيكي پروژه هاي وزارت ها وادارات ذيربط سكتوري بمراجع تمويل كننده وارسال آن بمديريت عمومي توحيد وانسجام
8. نظارت ومراقبت متداوم از چگونگي تطبيق پروژه هاي مربوط وزارت هاي سكتوري وارايه پيشنهادات جهت رفع نواقص و پسماني ها به منظور اجراات بهتربه ادارات ذيربط ومقامات ذيصلاح .
9. ابراز نظر پيرامون اجراي تخصيصات پروژه هاي درحال تطبيق وزارت هاي سكتوري به وزارت ماليه با درنظر داشت تقاضا وارسال راپور پيشرفت كار آنها منجانب وزارت هاي سكتوري .
10. تحليل وارزيابي راپو ر هاي ارزيابي تخنيكي پروژه ها وپيشنهادات وزارت هاي سكتوري و ارايه آنها به كميته رهبري (Steering committee ) جهت تصميم گيري وارسال نتايج آن بوزارت ها ي سكتوري .
11. ترتيب ديتابيس عمومي پروژه ها ي درحال تطبيق وزارت هاي ذيربط به شكل سكتور وار وولايت وار با درنظرداشت پيشرفت كا ر واجراي تخصيصات در زمينه وارسال ان به مديريت عمومي توحيد وانسجام .
12. نظارت از ترتيب ديتابيس نيازمندي هاي مناطق سرحدي جهت رشد وانكشاف اقتصادي واجتماعي اين مناطق .
13. تنظيم وانسجام سيستم ثبت وراجستر پروژه هاي د ر حال تطبيق وزارت هاي سكتوري در ولایات سرحدي با درنظر داشت پيشرفت كار واجراي تخصيصات در زمينه.
14. ارائه مشوره های فنی و مسلکی در جهت برآورده شدن اهداف و پروگرام های مربوط اداره .
15. اجراي ساير وظايف سپرده شده از طرف مقام در مطابقت به قانون.

Skills

• برنامه هاي مديريت كمپيوتر word,Excel,power point) ) و لسان انگليسي.
• برنامه هاي اداره ، رهبري و پلانگذاري.

Qualifications

مقتضیات حد اقل برای احراز این بست در احکام مندرج مواد (7)،(8) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

1. حد اقل درجه تحصيل :
• داراي سند تحصيلي حد اقل لسانس در یکی از رشته های: انجنيري، اقتصاد و یا اداره و تجارت به دارندگان درجۀ تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود
2. تجارت لازمه ( نوع ومدت زمان تجربه ) :
• دوسال تجربه كاري مرتبط به وظيفه را دارا باشد.
• قابليت تطبيق خط ومشي (پاليسي) اداره مربوطه را دارا باشد.
• توانايي، رهنمايي و كنترول اداره را دارا باشد.

Job Location

Afghanistan - Kabul: PROVINCIAL CENTER (KABUL)
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree, Engineering

Submission Guideline

ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاست جمهوری:
هر گاه کاندیدان بست های خدمات ملکی بست های نظامی و غیر خدمات ملکی در جریان پروسه تعینات با استفاده از واسطه تقرر شان اقدام نمایند ، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم میگردند.

کاندیدان محترم موارد ذیل را بطور جدی مدنظر بگیرند:
- ددې فورم سره خپل د تحصیل، کاري تجربي تایید شوي اسناد، د تذکري کاپی او TIN فورم ضمیمه کړی.
- با این فورم اسناد تحصیلی، تجارب کاری تایید شده، کاپی تذکرۀ و فورم TIN خویش را ضمیمه نماید.

یاداشت:
اسناد تحصیلی باید تایید شده وزارت تحصلات عالی باشد. تجارب کاری در صورتی‌که دولتی باشد، فورم خلص سوانح تایید شده که بیشتر از شش ماه نگذشته باشد و در صورتی‌که تجارب کاری در سکتور خصوصی/موسسات باشد، کاپی قرارداد کار که توسط مراجع ذیربط تائید شده باشد و فورم مالیه دهی (TIN) ضمیمه شود. از ارسال تصدیق نامه ها، تقدیرنامه ها و سایر اسناد اضافی جداً خودداری نماید.
- تحصیلي اسناد مو بابد د لوړو زده کړو د وزارت لخوا تایید شوي وي. کاري تجربه مو که چیري په دولتي اداراتو کي وي، نو باید خلص سوانح مو چي تر شپږو میاشتو زړه نه وي ضمیمه کړی او که چیري په خصوصي سکتور یا هم موسیساتو کي کار کړی وي د قرارداد کاپي مو باید د ذیربط مراجعو له خوا تائید شوی وی او د (TIN ) فورم سره ضمیمه کړی. د تقدیر نامو، ستاینلیکونو او نورو غیري اړین اسنادو له رالیږلو څخه په کلکه ډډه وکړی.
- کاندیدان باید فورم درخواستی و اسناد که ضمیمه آن مینمایند، از طریق ایمل ارسال نمایند. اسناد بطور فزیکی (هارد کاپی) قبول نمیگردد.
- در بست ایکه شما درخواست میفرستین، نام اش را در موضوع ایمیل بنویسید.

دا فورمه تر ډکولو وروسته، د خپلو لوړو ذکر شویو اسنادو سره یوځای چی تر 5MB زیات نوی په PDF فارمت کی پر لاندی ورکړل شوی ایمیل ته را ولیژی.
این فورم را بعد از خانه پری با ضمیمه نمودن اسناد فوق الذکر که از 5MB زیاتر نموده و در فارمت PDF به ایمیل داده شده ذیل بفرستین.
کاندیدان محترم مکلف هستند تا از فورم رسمی در خواستی سیستم جدید رتب معاش را استفاده نمایند. جهت دریافت فورم درخواستی به لنک ذیل مراجعه نمایند.

کاندیدان مکلفه دی چی در رسمی درخواستی فورم څخه د نوی رتب او معاش سیستم د بستونو لپاره کار واخلی. تاسو کولای شی چه دغه فورم د لاندی لینک څخه ترلاسه کړی.
http://moec.gov.af/fa/jobs/80809

کاندیدان محترم میتوانند برای معلومات بیشتر به آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت اقتصاد واقع چهاراهی ملک اصغر مقابل وزارت امور خارجه و یا به شماره تیلفون (0752141173) در تماس شوند.

Submission Email

jobs@moec.gov.af, csc.moec@iarcsc.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
د (سیغان ،ورس،شیبر و یکاو.. at اداره مستقل .. Multi Cities 07 Oct 2018
د پکتیکا، زابل، فراه، کو.. at وزارت امور س.. Multi Cities 07 Oct 2018
د بلخ او د هرات ولایت د م.. at وزارت انرژی .. Multi Cities 07 Oct 2018
د کندز او بلخ ولایتونو د .. at وزارت انرژی .. Multi Cities 07 Oct 2018
د ارزګان او کندهار ولایت.. at وزارت مخابر.. Multi Cities 07 Oct 2018
د کندز ولایت د سوداګرۍ او.. at وزارت تجارت.. Kunduz 07 Oct 2018
د کندهار ولایت د نشه يې ت.. at وزارت مبارز.. Kandahar 07 Oct 2018
کابل، بلخ، کندهار، ننګره.. at وزارت امور م.. Multi Cities 07 Oct 2018
د غور ولایت د ټول ګټو” فو.. at وزارت فواید .. Ghowr 07 Oct 2018
ریاست امورمهاجرین و عودت.. at وزارت امور م.. Multi Cities 07 Oct 2018
ریاست ریاست ورزشی ولایت (.. at ریاست عمومی .. Multi Cities 07 Oct 2018
Evaluation Specialist at Ministry of Economy Kabul 04 Oct 2018
Data Analyst at Ministry of Economy Kabul 04 Oct 2018
ولسوال ولسوالی های (سیغا.. at اداره مستقل .. Multi Cities 07 Oct 2018
ریاست شهرسازی و مسکن ولا.. at وزارت امور ش.. Sar-e Pol 07 Oct 2018
ریاست حوزه فرعی دریایی ح.. at وزارت انرژی .. Multi Cities 07 Oct 2018
ریاست برنامه های آب ولای.. at وزارت انرژی .. Multi Cities 07 Oct 2018
ریاست امور سرحدات و قبای.. at وزارت امور س.. Multi Cities 07 Oct 2018
ریاست مبارزه علیه مواد م.. at وزارت مبارز.. Kandahar 07 Oct 2018
ریاست فواید عامه ولایت( غ.. at وزارت فواید .. Ghowr 07 Oct 2018
یاست صنعت و تجارت ولایت ک.. at وزارت تجارت.. Kunduz 07 Oct 2018
ریاست تنظیم امور آب ولای.. at وزارت انرژی .. Multi Cities 07 Oct 2018
ریاست اداره خط آهن آقینه at اداره مستقل خ.. Jawzjan 07 Oct 2018
ریاست مخابرات وتکنالوژی .. at وزارت مخابر.. Multi Cities 07 Oct 2018
Population Statistics and Demography Analyst,.. at National Statistics an.. Kabul 26 Sep 2018
Migration Statistics Specialist, Re-announce at National Statistics and I.. Kabul 26 Sep 2018
Labour Statistics Specialist, Re-announce at National Statistics and Info.. Kabul 26 Sep 2018
Project Analyst at Office of Senior Advisor to the President of Afghanist.. Kabul 18 Oct 2018
ریاست مالی واداری ولایا.. at اداره مستقل .. Bamian 01 Oct 2018
ریاست مالی واداری ولایا.. at اداره مستقل .. Multi Cities 01 Oct 2018
ریاست خدمات تخنیکی و سکت.. at اداره مستقل .. Multi Cities 01 Oct 2018
ریاست حج و اوقاف ولایات ( .. at وزارت ارشاد.. Multi Cities 01 Oct 2018
ریاست امور زنان ولایات ( .. at وزارت امور ز.. Multi Cities 01 Oct 2018
ریاست دفتر ولایات ( بامیا.. at اداره مستقل .. Multi Cities 01 Oct 2018
د هرات، فاریاب او نیمروز .. at وزارت مبارز.. Multi Cities 30 Sep 2018
د(کابل، کندهار، ننگرهار،.. at اداره مرکزی .. Multi Cities 30 Sep 2018
د ننګرهار ولایت د کوچیان.. at ریاست عمومی .. Nangarhar 30 Sep 2018
د کاپیسا، کندهار، کندز، .. at اداره ملی حف.. Multi Cities 30 Sep 2018
د لغمان، بادغیس، دایکند.. at اداره ملی آم.. Multi Cities 30 Sep 2018
د کندهار، سرپل، هلمند او .. at وزارت اطلاع.. Multi Cities 30 Sep 2018
بتعداد چهار بست مرکزی و و.. at igdk Multi Cities 30 Sep 2018
رئیس احصائیه و معلومات و.. at اداره ملی اح.. Multi Cities 30 Sep 2018
ریاست مبارزه با حوادث ول.. at اداره ملی آم.. Multi Cities 30 Sep 2018
ریاست انسجام امورکوچی ها.. at ریاست عمومی .. Nangarhar 30 Sep 2018
ریاست اطلاعات و فرهنگ ول.. at وزارت اطلاع.. Multi Cities 30 Sep 2018
ریاست مبارزه علیه مواد م.. at وزارت مبارز.. Multi Cities 30 Sep 2018
ریاست حفاظت محیط زیست ول.. at اداره ملی حف.. Multi Cities 30 Sep 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook