Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

آمر تنظيم فعاليت هاي مناطق سرحدي

(1367 Views)

About Ministry of Economy

وزارت اقتصاد یکی از نهاد های کلیدی دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که ماموریت عمده آنرا انسجام فعالیت های اقتصادی، هماهنگی پالیسی های اقتصادی در سطح کشور، پلانگذاری بسطح ملی، طرح و ترتیب پالیسی اقتصادی و پلان انکشاف اقتصادی و اجتماعی میان مدت (5-ساله)، نظارت و ارزیابی از روند تطبیق برنامه ها و فعالیت های اقتصادی در سطح کشور تشکیل میدهد. وزارت اقتصاد مسئولیت دارد تا از تاثیرات و نتایج متوقعه پالیسی ها، و استراتیژی های اقتصادی کشور با استفاده از میکانیزم ها و سیستم های تعین شده نظارت و ارزیابی نموده، گزارش تحقق اهداف پلان شده را ترتیب و به کابینه دولت شریک سازد.

Job Summary

تنظيم وانسجام امور مربوط به پلانگذاري ، نظارت ، كنترول ، تحليل وارزيابي پروژه هاي انكشافي كوچك وزارت هاي معارف ، صحت عامه ، انكشاف دهات ، زراعت وآبياري ، كار وامور اجتماعي ، انرژي وآ ب به منظور رشد وانكشاف اقتصادي واجتماعي ولایات سرحدي كشور

Job Details

Date Posted: 03 Apr 2018 Reference: 4
Closing Date: 18 Apr 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 2 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان ریاست جهت رسیدن به اهداف تعیین شده.
2. مطالعه و تحلیل اسناد مربوطه غرض تثبيت اولويت هاي پروژه هاي سكتورهاي مربوطه.
3. نظارت از تطبیق ، مصوبات ، فیصله ها یادداشت ها پروتوکول ها و تفاهیم نامه ها و سایر هدایات مقامات ذیصلاح دولتی و مقام وزارت .
4. تحليل وارزيابي پروژه هاي جديد واصله وزارت ها وادارات ذيربط سكتوري جهت شموليت در پلان ها ي انكشاف اقتصادي واجتماعي ولایات مربوط
5. مطالعه و تحلیل اسناد استراتيژي وپاليسي اقتصادي وزارت ها وادارات ذيربط سكتوري درمناطق سرحدي به منظور توحید و ارایه گزارش در زمینه.
6. مطالعه تحليل وارزيابي وضع پروژه هاي وزارت هاي سكتوري مربوط وتاثيرات آن بالاي رشد وانكشاف اقتصادي واجتماعي مناطق سرحدي و ارايه آن به مديريت توحيد وانسجام .
7. تحليل گزارشات ماهوار از پيشرفت كار فزيكي پروژه هاي وزارت ها وادارات ذيربط سكتوري بمراجع تمويل كننده وارسال آن بمديريت عمومي توحيد وانسجام
8. نظارت ومراقبت متداوم از چگونگي تطبيق پروژه هاي مربوط وزارت هاي سكتوري وارايه پيشنهادات جهت رفع نواقص و پسماني ها به منظور اجراات بهتربه ادارات ذيربط ومقامات ذيصلاح .
9. ابراز نظر پيرامون اجراي تخصيصات پروژه هاي درحال تطبيق وزارت هاي سكتوري به وزارت ماليه با درنظر داشت تقاضا وارسال راپور پيشرفت كار آنها منجانب وزارت هاي سكتوري .
10. تحليل وارزيابي راپو ر هاي ارزيابي تخنيكي پروژه ها وپيشنهادات وزارت هاي سكتوري و ارايه آنها به كميته رهبري (Steering committee ) جهت تصميم گيري وارسال نتايج آن بوزارت ها ي سكتوري .
11. ترتيب ديتابيس عمومي پروژه ها ي درحال تطبيق وزارت هاي ذيربط به شكل سكتور وار وولايت وار با درنظرداشت پيشرفت كا ر واجراي تخصيصات در زمينه وارسال ان به مديريت عمومي توحيد وانسجام .
12. نظارت از ترتيب ديتابيس نيازمندي هاي مناطق سرحدي جهت رشد وانكشاف اقتصادي واجتماعي اين مناطق .
13. تنظيم وانسجام سيستم ثبت وراجستر پروژه هاي د ر حال تطبيق وزارت هاي سكتوري در ولایات سرحدي با درنظر داشت پيشرفت كار واجراي تخصيصات در زمينه.
14. ارائه مشوره های فنی و مسلکی در جهت برآورده شدن اهداف و پروگرام های مربوط اداره .
15. اجراي ساير وظايف سپرده شده از طرف مقام در مطابقت به قانون.

Skills

• برنامه هاي مديريت كمپيوتر word,Excel,power point) ) و لسان انگليسي.
• برنامه هاي اداره ، رهبري و پلانگذاري.

Qualifications

مقتضیات حد اقل برای احراز این بست در احکام مندرج مواد (7)،(8) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

1. حد اقل درجه تحصيل :
• داراي سند تحصيلي حد اقل لسانس در یکی از رشته های: انجنيري، اقتصاد و یا اداره و تجارت به دارندگان درجۀ تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود
2. تجارت لازمه ( نوع ومدت زمان تجربه ) :
• دوسال تجربه كاري مرتبط به وظيفه را دارا باشد.
• قابليت تطبيق خط ومشي (پاليسي) اداره مربوطه را دارا باشد.
• توانايي، رهنمايي و كنترول اداره را دارا باشد.

Job Location

Afghanistan - Kabul: PROVINCIAL CENTER (KABUL)
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree, Engineering

Submission Guideline

ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاست جمهوری:
هر گاه کاندیدان بست های خدمات ملکی بست های نظامی و غیر خدمات ملکی در جریان پروسه تعینات با استفاده از واسطه تقرر شان اقدام نمایند ، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم میگردند.

کاندیدان محترم موارد ذیل را بطور جدی مدنظر بگیرند:
- ددې فورم سره خپل د تحصیل، کاري تجربي تایید شوي اسناد، د تذکري کاپی او TIN فورم ضمیمه کړی.
- با این فورم اسناد تحصیلی، تجارب کاری تایید شده، کاپی تذکرۀ و فورم TIN خویش را ضمیمه نماید.

یاداشت:
اسناد تحصیلی باید تایید شده وزارت تحصلات عالی باشد. تجارب کاری در صورتی‌که دولتی باشد، فورم خلص سوانح تایید شده که بیشتر از شش ماه نگذشته باشد و در صورتی‌که تجارب کاری در سکتور خصوصی/موسسات باشد، کاپی قرارداد کار که توسط مراجع ذیربط تائید شده باشد و فورم مالیه دهی (TIN) ضمیمه شود. از ارسال تصدیق نامه ها، تقدیرنامه ها و سایر اسناد اضافی جداً خودداری نماید.
- تحصیلي اسناد مو بابد د لوړو زده کړو د وزارت لخوا تایید شوي وي. کاري تجربه مو که چیري په دولتي اداراتو کي وي، نو باید خلص سوانح مو چي تر شپږو میاشتو زړه نه وي ضمیمه کړی او که چیري په خصوصي سکتور یا هم موسیساتو کي کار کړی وي د قرارداد کاپي مو باید د ذیربط مراجعو له خوا تائید شوی وی او د (TIN ) فورم سره ضمیمه کړی. د تقدیر نامو، ستاینلیکونو او نورو غیري اړین اسنادو له رالیږلو څخه په کلکه ډډه وکړی.
- کاندیدان باید فورم درخواستی و اسناد که ضمیمه آن مینمایند، از طریق ایمل ارسال نمایند. اسناد بطور فزیکی (هارد کاپی) قبول نمیگردد.
- در بست ایکه شما درخواست میفرستین، نام اش را در موضوع ایمیل بنویسید.

دا فورمه تر ډکولو وروسته، د خپلو لوړو ذکر شویو اسنادو سره یوځای چی تر 5MB زیات نوی په PDF فارمت کی پر لاندی ورکړل شوی ایمیل ته را ولیژی.
این فورم را بعد از خانه پری با ضمیمه نمودن اسناد فوق الذکر که از 5MB زیاتر نموده و در فارمت PDF به ایمیل داده شده ذیل بفرستین.
کاندیدان محترم مکلف هستند تا از فورم رسمی در خواستی سیستم جدید رتب معاش را استفاده نمایند. جهت دریافت فورم درخواستی به لنک ذیل مراجعه نمایند.

کاندیدان مکلفه دی چی در رسمی درخواستی فورم څخه د نوی رتب او معاش سیستم د بستونو لپاره کار واخلی. تاسو کولای شی چه دغه فورم د لاندی لینک څخه ترلاسه کړی.
http://moec.gov.af/fa/jobs/80809

کاندیدان محترم میتوانند برای معلومات بیشتر به آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت اقتصاد واقع چهاراهی ملک اصغر مقابل وزارت امور خارجه و یا به شماره تیلفون (0752141173) در تماس شوند.

Submission Email

jobs@moec.gov.af, csc.moec@iarcsc.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
ریاست اصلاحات اداری و خد.. at کمیسیون مست.. Herat 26 Dec 2018
ریاست حمایت از زنان در خد.. at کمیسیون مست.. Kabul 26 Dec 2018
ریاست تثبیت و پاسخدهی بی.. at وزارت امور م.. Kabul 26 Dec 2018
ریاست احصائیه و معلومات .. at اداره مرکزی .. Multi Cities 23 Dec 2018
ریاست ارتباط خارجه at کمیسیون مستقل سمع ش.. Kabul 24 Dec 2018
ولسوالی بادپش و قرغه یی at اداره مستقل ار.. Laghman 24 Dec 2018
ریاست عمومی املاک دولتی at وزارت مالیه Kabul 18 Dec 2018
ریاست عمومی تصدیها، شرکت.. at وزارت مالیه Kabul 23 Dec 2018
ریاست تصدی های دولتی at وزارت مالیه Kabul 23 Dec 2018
متخصص هماهنگی و گزارش نو.. at Ministry of Economy Kabul 19 Dec 2018
ریاست میادین هوائی ملکی at اداره مستقل هو.. Kabul 18 Dec 2018
معاون مالی و اداری پوهنت.. at وزارت تحصیل.. Multi Cities 18 Dec 2018
مشاور ارشد وزیر at وزارت دولت در امور پار.. Kabul 18 Dec 2018
ریاست انسجام، پلان و مرا.. at وزارت مالیه Kabul 18 Dec 2018
مشاورتکنالوژی مدرن طبی at وزارت صحت عامه Kabul 18 Dec 2018
مشاوریت امور سکتور خصوصی at وزارت ترانسپ.. Kabul 18 Dec 2018
مشاور امور تخنیکی و پالی.. at وزارت ترانس.. Kabul 18 Dec 2018
مشاور وزیر at وزارت دولت در امور پارلمان.. Kabul 18 Dec 2018
ریاست موافقتنامه های تجا.. at وزارت تجارت.. Kabul 18 Dec 2018
ریاست عدلیه ولایت (بلخ، غ.. at وزارت عدلیه Multi Cities 18 Dec 2018
ریاست روابط تقنینی at وزارت دولت در امور .. Kabul 18 Dec 2018
ریاست ثبت و حمایت مالکیت.. at وزارت تجارت.. Kabul 18 Dec 2018
ریاست تغذی at وزارت صحت عامه Kabul 18 Dec 2018
ریاست تطبیق اصلاحات و تح.. at وزارت تجارت.. Kabul 18 Dec 2018
ریاست تدویر نمایشگاه at وزارت تجارت وصن.. Kabul 18 Dec 2018
ریاست تحقیق و مطالعات سک.. at وزارت تجارت.. Kabul 18 Dec 2018
ریاست نظارت و ارزیابی at وزارت ترانسپورت Kabul 18 Dec 2018
ریاست جمع آوری عواید ترا.. at وزارت ترانس.. Kabul 18 Dec 2018
ریاست تکنالوژی معلوماتی at وزارت ترانسپو.. Kabul 18 Dec 2018
ریاست پالیسی و پلان at وزارت ترانسپورت Kabul 18 Dec 2018
مشاوریت امور هوانوردی مل.. at اداره مستقل .. Kabul 18 Dec 2018
ریاست تنظیم خدمات ترافیک.. at اداره مستقل .. Kabul 18 Dec 2018
ریاست مسلکی امور بیمه ها at وزارت مالیه Kabul 17 Dec 2018
ریاست مراقبت و بهره بردا.. at وزارت مالیه Kabul 17 Dec 2018
ریاست عمومی مالی و اداری at وزارت مالیه Kabul 17 Dec 2018
ریاست شرکتهای دولتی و مخ.. at وزارت مالیه Kabul 17 Dec 2018
ریاست خدمات at وزارت مالیه Kabul 17 Dec 2018
ریاست تکنالوژی ارتباطی و.. at وزارت مالیه Kabul 17 Dec 2018
رياست نظارت و مراقبت at وزارت امور شهر سا.. Kabul 17 Dec 2018
ریاست سروی و مطالعات at وزارت امور شهر سا.. Kabul 17 Dec 2018
ریاست حفاظت از شهرهای قد.. at وزارت امور ش.. Kabul 17 Dec 2018
ریاست نشرات رادیو at ریاست عمومی رادیو و .. Kabul 17 Dec 2018
ریاست تخنیکی رادیو تلویز.. at ریاست عمومی .. Kabul 17 Dec 2018
ریاست شبکه خبر at ریاست عمومی رادیو و تلو.. Kabul 17 Dec 2018
ریاست توسعه ورزش زنان at ریاست عمومی تربی.. Kabul 17 Dec 2018
ریاست اطلاعات ، نشرات و ر.. at وزارت تحصیل.. Kabul 17 Dec 2018
ریاست سیستم سازی الکترون.. at اداره مستقل .. Kabul 17 Dec 2018
مشاور پالیسی at اداره مستقل خط آهن افغانس.. Kabul 17 Dec 2018
ریاست دفتر at اداره اکادمی علوم افغانستا.. Kabul 16 Dec 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook