Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

مدیرعمومی اسناد محرم

(945 Views)

About Ministry of Economy

وزارت اقتصاد یکی از نهاد های کلیدی دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که ماموریت عمده آنرا انسجام فعالیت های اقتصادی، هماهنگی پالیسی های اقتصادی در سطح کشور، پلانگذاری بسطح ملی، طرح و ترتیب پالیسی اقتصادی و پلان انکشاف اقتصادی و اجتماعی میان مدت (5-ساله)، نظارت و ارزیابی از روند تطبیق برنامه ها و فعالیت های اقتصادی در سطح کشور تشکیل میدهد. وزارت اقتصاد مسئولیت دارد تا از تاثیرات و نتایج متوقعه پالیسی ها، و استراتیژی های اقتصادی کشور با استفاده از میکانیزم ها و سیستم های تعین شده نظارت و ارزیابی نموده، گزارش تحقق اهداف پلان شده را ترتیب و به کابینه دولت شریک سازد.

Job Summary

اخذ احکام ، فرامین و اخبار محرم ، مصوبات دولتی و ارایه به موقع آن به مقام وزارت

Job Details

Date Posted: 03 Apr 2018 Reference: 6
Closing Date: 18 Apr 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 1 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

1. اخذ احکام ، فرامین و اخبار محرم ، مصوبات دولتی و ارایه به موقع آن به مقام وزارت .
2. هدایت در تکثیر احکام ،هدایات ،مصوبات و فرامین مقام ریاست جمهوری بعد ازاخذ هدایت اجرائیوی مقام وزارت بریاست های ذیربط
3. مطالبه گزارش از صورت اجراات ریاست ها و ارایه آن بعد از ملاحظه و تائید مقام وزارت به مقامات دولتی بمنظور اجراات موثر اداره.
4. پیگیری از تطبیق احکام ، مصوبات و فرامین مجلس عالی شورای وزیران .
5. ارسال نتایج نهائی احکام ، فرامین مصوبات به اداره امور جهت اجراات بعدی .
6. تحریر مکاتیب که بوسیله آن احکام ، فرامین و مصوبات ریاست جهموری بریاست های ذیربط ارسال میگردد .
7. گزارش دهی از اجراات در قبال اسناد محرم منجانب ریاست های وزارت و سایر مراجع به مقام وزارت جهت اطمینان و تصمیم گیری بعدی.
8. ثبت و راجستر مکاتیب ، مصوبات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و تکثیر اعلانات کاریابی به مراجع مربوط غرض آگاهی کارمندان .
9. ارایه مشوره جهت حل مشکلات وظیفوی در مدیریت مربوط.
10. رهنمائی کارکنان جدیدالتقرر طبق لایحه وظایف.
11. اجرای سایر وظایف برحسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قوانین, مقررات و اهداف وزارت اقتصاد .

Skills

o برنامه هاي مديريت كمپيوتر(ورد، اكسل) ، لسان انگليسي (آشنايي).
o برنامه هاي مديريت ، پلانگذاري.

Qualifications

مقتضیات حد اقل برای این بست، در ماده (7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است.
1. درجه تحصیل
o دارای سند تحصیلی حداقل بکلوریا و یا بالاتر از آن ارجعیت داده میشود..
2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
o حداقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه را دارا باشد.

Job Location

Afghanistan - Kabul: PROVINCIAL CENTER (KABUL)

Education:

High School, General

Submission Guideline

ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاست جمهوری:
هر گاه کاندیدان بست های خدمات ملکی بست های نظامی و غیر خدمات ملکی در جریان پروسه تعینات با استفاده از واسطه تقرر شان اقدام نمایند ، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم میگردند.

کاندیدان محترم موارد ذیل را بطور جدی مدنظر بگیرند:
- ددې فورم سره خپل د تحصیل، کاري تجربي تایید شوي اسناد، د تذکري کاپی او TIN فورم ضمیمه کړی.
- با این فورم اسناد تحصیلی، تجارب کاری تایید شده، کاپی تذکرۀ و فورم TIN خویش را ضمیمه نماید.

یاداشت:
اسناد تحصیلی باید تایید شده وزارت تحصلات عالی باشد. تجارب کاری در صورتی‌که دولتی باشد، فورم خلص سوانح تایید شده که بیشتر از شش ماه نگذشته باشد و در صورتی‌که تجارب کاری در سکتور خصوصی/موسسات باشد، کاپی قرارداد کار که توسط مراجع ذیربط تائید شده باشد و فورم مالیه دهی (TIN) ضمیمه شود. از ارسال تصدیق نامه ها، تقدیرنامه ها و سایر اسناد اضافی جداً خودداری نماید.
- تحصیلي اسناد مو بابد د لوړو زده کړو د وزارت لخوا تایید شوي وي. کاري تجربه مو که چیري په دولتي اداراتو کي وي، نو باید خلص سوانح مو چي تر شپږو میاشتو زړه نه وي ضمیمه کړی او که چیري په خصوصي سکتور یا هم موسیساتو کي کار کړی وي د قرارداد کاپي مو باید د ذیربط مراجعو له خوا تائید شوی وی او د (TIN ) فورم سره ضمیمه کړی. د تقدیر نامو، ستاینلیکونو او نورو غیري اړین اسنادو له رالیږلو څخه په کلکه ډډه وکړی.
- کاندیدان باید فورم درخواستی و اسناد که ضمیمه آن مینمایند، از طریق ایمل ارسال نمایند. اسناد بطور فزیکی (هارد کاپی) قبول نمیگردد.
- در بست ایکه شما درخواست میفرستین، نام اش را در موضوع ایمیل بنویسید.

دا فورمه تر ډکولو وروسته، د خپلو لوړو ذکر شویو اسنادو سره یوځای چی تر 5MB زیات نوی په PDF فارمت کی پر لاندی ورکړل شوی ایمیل ته را ولیژی.
این فورم را بعد از خانه پری با ضمیمه نمودن اسناد فوق الذکر که از 5MB زیاتر نموده و در فارمت PDF به ایمیل داده شده ذیل بفرستین.
کاندیدان محترم مکلف هستند تا از فورم رسمی در خواستی سیستم جدید رتب معاش را استفاده نمایند. جهت دریافت فورم درخواستی به لنک ذیل مراجعه نمایند.

کاندیدان مکلفه دی چی در رسمی درخواستی فورم څخه د نوی رتب او معاش سیستم د بستونو لپاره کار واخلی. تاسو کولای شی چه دغه فورم د لاندی لینک څخه ترلاسه کړی.
http://moec.gov.af/fa/jobs/80809

کاندیدان محترم میتوانند برای معلومات بیشتر به آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت اقتصاد واقع چهاراهی ملک اصغر مقابل وزارت امور خارجه و یا به شماره تیلفون (0752141173) در تماس شوند.

Submission Email

jobs@moec.gov.af, csc.moec@iarcsc.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
ریاست امور مهاجرین و عود.. at Ministry of Refugees a.. Takhar 25 Jul 2018
مدیر عمومی استخدام کارکن.. at Afghanistan Civil Avia.. Kabul 25 Jul 2018
کار آموز درج معلومات شرک.. at Ministry of Economy Kabul 23 Jul 2018
Project Analyst at Office of Senior Advisor to the President of Afghanist.. Kabul 03 Aug 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook