Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

كارشناس ديتابيس

(2153 Views)

About Ministry of Economy

وزارت اقتصاد یکی از نهاد های کلیدی دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که ماموریت عمده آنرا انسجام فعالیت های اقتصادی، هماهنگی پالیسی های اقتصادی در سطح کشور، پلانگذاری بسطح ملی، طرح و ترتیب پالیسی اقتصادی و پلان انکشاف اقتصادی و اجتماعی میان مدت (5-ساله)، نظارت و ارزیابی از روند تطبیق برنامه ها و فعالیت های اقتصادی در سطح کشور تشکیل میدهد. وزارت اقتصاد مسئولیت دارد تا از تاثیرات و نتایج متوقعه پالیسی ها، و استراتیژی های اقتصادی کشور با استفاده از میکانیزم ها و سیستم های تعین شده نظارت و ارزیابی نموده، گزارش تحقق اهداف پلان شده را ترتیب و به کابینه دولت شریک سازد.

Job Summary

ثبت و انتقال معلومات و ارقام در دیتابیس به صورت دقیق و بموقع.

Job Details

Date Posted: 03 Apr 2018 Reference: 18
Closing Date: 18 Apr 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: IT Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 1 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

1. دریافت معلومات و ارقام از فعالیت های استراتیژی و پلان های انکشاف ملی کشور توسط کارمندان ریاست ها و دیپارتمنت های مربوطه، که از وزارت های ذیربط و دیگر ادارات تطبیق کننده تهیه میگردد.
2. تحلیل و انتقال معلومات دقیق و بموقع ارقام به دیتابیس نظر به قواعد انتقال ارقام.
3. سهمگيري در قسمت مرور و بازبینی ساختار دیتابیس و ارائیه پیشنهادات لازم در زمینه بهتر شدن آن.
4. سهمگيري در تهیه مسوده مکاتیب، پرسشنامه ها و دیگر ابزار جمع آوری معلومات.
5. نگهداری و مراقبت از بانك معلوماتي.
6. تطبیق تصامیم وفیصله های آمر سیستم مدیریت معلوماتی و ریس نظارت و ارزیابی مبتنی بر نتایج.
7. سهمگيري در تهیه مسوده گزارشات دیتابیس نظارت از استراتیژی و همچنان دیگر گزارشات، اوراق پالیسی و یا تحلیلی در صورت ضرورت.
8. معاونت در قسمت ایجاد میتودها، ابزار، رهنمودها، ستندرد ها و طرزالعمل های جدید جهت بدست آوردن نتایج مثمر.
9. اجرای سایر وظایف سپرده شده ازطرف مقام درمطابقت با قانون.

Skills

 برنامه هاي كمپيوتر( ورد ، اكسل) ، لسان انگليسي ( بلديت).
 برنامه هاي اداره، رهبري وپلانگذاري.

Qualifications

1- حد اقل درجه تحصيل:
 دارای سند تحصیلی لیسانس ویا معادل آن دررشته تکنالوژی معلوماتی.
2- تجارب لازمه ( نوع ومدت زمان تجربه):
 یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه را دارا باشد.
 قابلیت تطبیق خط ومشی (پالیسی) اداره مربوط را دارا باشد.

Job Location

Afghanistan - Kabul: PROVINCIAL CENTER (KABUL)
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاست جمهوری:
هر گاه کاندیدان بست های خدمات ملکی بست های نظامی و غیر خدمات ملکی در جریان پروسه تعینات با استفاده از واسطه تقرر شان اقدام نمایند ، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم میگردند.

کاندیدان محترم موارد ذیل را بطور جدی مدنظر بگیرند:
- ددې فورم سره خپل د تحصیل، کاري تجربي تایید شوي اسناد، د تذکري کاپی او TIN فورم ضمیمه کړی.
- با این فورم اسناد تحصیلی، تجارب کاری تایید شده، کاپی تذکرۀ و فورم TIN خویش را ضمیمه نماید.

یاداشت:
اسناد تحصیلی باید تایید شده وزارت تحصلات عالی باشد. تجارب کاری در صورتی‌که دولتی باشد، فورم خلص سوانح تایید شده که بیشتر از شش ماه نگذشته باشد و در صورتی‌که تجارب کاری در سکتور خصوصی/موسسات باشد، کاپی قرارداد کار که توسط مراجع ذیربط تائید شده باشد و فورم مالیه دهی (TIN) ضمیمه شود. از ارسال تصدیق نامه ها، تقدیرنامه ها و سایر اسناد اضافی جداً خودداری نماید.
- تحصیلي اسناد مو بابد د لوړو زده کړو د وزارت لخوا تایید شوي وي. کاري تجربه مو که چیري په دولتي اداراتو کي وي، نو باید خلص سوانح مو چي تر شپږو میاشتو زړه نه وي ضمیمه کړی او که چیري په خصوصي سکتور یا هم موسیساتو کي کار کړی وي د قرارداد کاپي مو باید د ذیربط مراجعو له خوا تائید شوی وی او د (TIN ) فورم سره ضمیمه کړی. د تقدیر نامو، ستاینلیکونو او نورو غیري اړین اسنادو له رالیږلو څخه په کلکه ډډه وکړی.
- کاندیدان باید فورم درخواستی و اسناد که ضمیمه آن مینمایند، از طریق ایمل ارسال نمایند. اسناد بطور فزیکی (هارد کاپی) قبول نمیگردد.
- در بست ایکه شما درخواست میفرستین، نام اش را در موضوع ایمیل بنویسید.

دا فورمه تر ډکولو وروسته، د خپلو لوړو ذکر شویو اسنادو سره یوځای چی تر 5MB زیات نوی په PDF فارمت کی پر لاندی ورکړل شوی ایمیل ته را ولیژی.
این فورم را بعد از خانه پری با ضمیمه نمودن اسناد فوق الذکر که از 5MB زیاتر نموده و در فارمت PDF به ایمیل داده شده ذیل بفرستین.
کاندیدان محترم مکلف هستند تا از فورم رسمی در خواستی سیستم جدید رتب معاش را استفاده نمایند. جهت دریافت فورم درخواستی به لنک ذیل مراجعه نمایند.

کاندیدان مکلفه دی چی در رسمی درخواستی فورم څخه د نوی رتب او معاش سیستم د بستونو لپاره کار واخلی. تاسو کولای شی چه دغه فورم د لاندی لینک څخه ترلاسه کړی.
http://moec.gov.af/fa/jobs/80809

کاندیدان محترم میتوانند برای معلومات بیشتر به آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت اقتصاد واقع چهاراهی ملک اصغر مقابل وزارت امور خارجه و یا به شماره تیلفون (0752141173) در تماس شوند.

Submission Email

jobs@moec.gov.af, csc.moec@iarcsc.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
Senior IT Specialist at Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republ.. Kabul 30 Dec 2018
تیم لیدر تکنالوجی معلوما.. at ATRA Kabul 01 Jan 2019
تیم لیدر کنترول و کیفیت خ.. at ATRA Kabul 01 Jan 2019
مدیرعمومی پروژه ها و ارز.. at Ministry of Public Hea.. Kabul 28 Dec 2018
مسول امنیت شبکه at Ministry of Public Health Kabul 28 Dec 2018
کارشناس نرم افزار at Ministry of Public Health Kabul 28 Dec 2018
آمریت سیستم و شبکه تکنال.. at Ministry of Public Hea.. Kabul 28 Dec 2018
تحلیگر تکنالوژی معلومات.. at Ministry of Public Hea.. Kabul 28 Dec 2018
تحلیلگر و انکشاف دهنده پ.. at Ministry of Public Hea.. Kabul 28 Dec 2018
کارشناس توسعه، حفظ و مرا.. at Ministry of Public Hea.. Kabul 28 Dec 2018
Data Entry Clerk at MAIL/OFWMP Kabul 15 Dec 2018
تکنیشن تكنالوژي معلومات.. at DABS/KBD Kabul 22 Dec 2018
IT MANAGER - KFLS at Khaiber Fuel Logistic Service Company Kabul 15 Dec 2018
(مدیر تکنالوژی معلوماتی (.. at DABS Kabul 18 Dec 2018
سرگروپ تفتیش سیستم ها at DABS Kabul 16 Dec 2019
Re - GP Manager at DABS Kabul 07 Dec 2019
IT Technician at Afghan Cyber ISP/ICT Company Kabul 17 Dec 2018
امریت احصایه GSM و ISP at ATRA Kabul 17 Dec 2018
IT Admin at DK - German Medical Diagnostic Center Ltd. Kabul 31 Jan 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook