Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

کارشناس امور اجتماعي مناطق كم انكشاف يافته

(994 Views)

About Ministry of Economy

وزارت اقتصاد یکی از نهاد های کلیدی دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که ماموریت عمده آنرا انسجام فعالیت های اقتصادی، هماهنگی پالیسی های اقتصادی در سطح کشور، پلانگذاری بسطح ملی، طرح و ترتیب پالیسی اقتصادی و پلان انکشاف اقتصادی و اجتماعی میان مدت (5-ساله)، نظارت و ارزیابی از روند تطبیق برنامه ها و فعالیت های اقتصادی در سطح کشور تشکیل میدهد. وزارت اقتصاد مسئولیت دارد تا از تاثیرات و نتایج متوقعه پالیسی ها، و استراتیژی های اقتصادی کشور با استفاده از میکانیزم ها و سیستم های تعین شده نظارت و ارزیابی نموده، گزارش تحقق اهداف پلان شده را ترتیب و به کابینه دولت شریک سازد.

Job Summary

انسجام امور مربوط به جمع آوری معلومات پروژوی ، راپور های تحلیلی پیشرفت کار، مراقبت از جریان تطبیق و اجرای تخصیصات پروژه های انکشافی کوچک وزارت های زراعت و آبیاری، انکشاف دهات و انرژی و آب در مناطق کم انکشاف یافته

Job Details

Date Posted: 03 Apr 2018 Reference: 28
Closing Date: 18 Apr 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 1 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت به پلان آمریت مربوطه جهت رسیدن به اهداف تعیین شده.
2. تنظيم راپورهاي تحليلي وگزارش هاي ماهوار وربعوار از چگونگي تطبيق پروژه هاي انكشافي كوچك درمناطق كم انكشاف يافته وارسال آن بمديريت عمومي توحيد وانسجام.
3. تهيه معلومات غرض ترتيب ديتابيس پروژه هاي درحال تطبيق وزارت هاي سكتوري درمناطق كم انكشاف يافته .
4. ثبت وراجستر پروژه هاي درحال تطبيق وزارت هاي سكتوري در مناطق كم انكشاف يافته با درنظر داشت پيشرفت كار واجراي تخصيصات در زمينه.
5. جمع آوري معلومات در مورد پاليسي واستراتيژي انكشاف اقتصادي واجتماعي مناطق كم انكشاف يافته در وزارت هاي سكتوري مربوط .
6. جمع آوري نيازمندي هاي ولایات كم انكشاف يافته از طريق ولايات مربوطه .
7. پيگيري ومراقبت متداوم از چگونگي تطبيق پروژه ها درسكتور هاي مربوط در مناطق كم انكشاف يافته .
8. مراقبت از چگونگي اجراي تخصيصات پروژه هاي وزارت هاي سكتوري در مناطق كم انكشاف يافته بوزارت ماليه با درنظر داشت ارسال تقاضا و راپور پيشرفت كار آنها منجانب وزارت هاي سكتوري .
9. ترتيب راپور هاي تحليلي وگزارش هاي ماهوارو ربعوار از چگونگي تطبيق پروژه هاي انكشافي كوچك در مناطق كم انكشاف يافته با درنظر داشت پيشرفت كار واجراي تخصيصات در زمينه بشكل سكتور وار و ولايت وار و ارسال آن بمديريت عمومي توحيد وانسجام .
10. ثبت وراجستر اجراي تخصيصات پروژه هاي انكشافي كوچك در مناطق كم انكشاف يافته.
11. مطالعه راپور ها وارزيابي تخنيكي پروژه هاي وزارت هاي سكتوري بمنظور عقد قرار داد وارايه آن به كميته رهبري ( Steering committee ).
12. اجراي ساير وظايف سپرده شده از طرف مقام در مطا بقت با قانون.

Skills

• برنامه هاي مديريت كمپيوتر ( ورد ، اكسل ) لسان انگليسي ( بلديت) .
• برنامه هاي مديريت– وپلانگذاري

Qualifications

مقتضیات حد اقل برای احراز این بست در احکام مندرج مواد (7)،(8) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

1. حد اقل درجه تحصيل :
داراي سند تحصيلي حد اقل لسانس در یکی از رشته های: انجنيري، اقتصاد، زراعت و یا اداره و تجارت به دارندگان درجۀ تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود
2تجارب لازمه ( نوع ومدت زمان تجربه ) :
• یک سال تجربه كاري مرتبط به وظيفه را دارا باشد

Job Location

Afghanistan - Kabul: PROVINCIAL CENTER (KABUL)

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاست جمهوری:
هر گاه کاندیدان بست های خدمات ملکی بست های نظامی و غیر خدمات ملکی در جریان پروسه تعینات با استفاده از واسطه تقرر شان اقدام نمایند ، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم میگردند.

کاندیدان محترم موارد ذیل را بطور جدی مدنظر بگیرند:
- ددې فورم سره خپل د تحصیل، کاري تجربي تایید شوي اسناد، د تذکري کاپی او TIN فورم ضمیمه کړی.
- با این فورم اسناد تحصیلی، تجارب کاری تایید شده، کاپی تذکرۀ و فورم TIN خویش را ضمیمه نماید.

یاداشت:
اسناد تحصیلی باید تایید شده وزارت تحصلات عالی باشد. تجارب کاری در صورتی‌که دولتی باشد، فورم خلص سوانح تایید شده که بیشتر از شش ماه نگذشته باشد و در صورتی‌که تجارب کاری در سکتور خصوصی/موسسات باشد، کاپی قرارداد کار که توسط مراجع ذیربط تائید شده باشد و فورم مالیه دهی (TIN) ضمیمه شود. از ارسال تصدیق نامه ها، تقدیرنامه ها و سایر اسناد اضافی جداً خودداری نماید.
- تحصیلي اسناد مو بابد د لوړو زده کړو د وزارت لخوا تایید شوي وي. کاري تجربه مو که چیري په دولتي اداراتو کي وي، نو باید خلص سوانح مو چي تر شپږو میاشتو زړه نه وي ضمیمه کړی او که چیري په خصوصي سکتور یا هم موسیساتو کي کار کړی وي د قرارداد کاپي مو باید د ذیربط مراجعو له خوا تائید شوی وی او د (TIN ) فورم سره ضمیمه کړی. د تقدیر نامو، ستاینلیکونو او نورو غیري اړین اسنادو له رالیږلو څخه په کلکه ډډه وکړی.
- کاندیدان باید فورم درخواستی و اسناد که ضمیمه آن مینمایند، از طریق ایمل ارسال نمایند. اسناد بطور فزیکی (هارد کاپی) قبول نمیگردد.
- در بست ایکه شما درخواست میفرستین، نام اش را در موضوع ایمیل بنویسید.

دا فورمه تر ډکولو وروسته، د خپلو لوړو ذکر شویو اسنادو سره یوځای چی تر 5MB زیات نوی په PDF فارمت کی پر لاندی ورکړل شوی ایمیل ته را ولیژی.
این فورم را بعد از خانه پری با ضمیمه نمودن اسناد فوق الذکر که از 5MB زیاتر نموده و در فارمت PDF به ایمیل داده شده ذیل بفرستین.
کاندیدان محترم مکلف هستند تا از فورم رسمی در خواستی سیستم جدید رتب معاش را استفاده نمایند. جهت دریافت فورم درخواستی به لنک ذیل مراجعه نمایند.

کاندیدان مکلفه دی چی در رسمی درخواستی فورم څخه د نوی رتب او معاش سیستم د بستونو لپاره کار واخلی. تاسو کولای شی چه دغه فورم د لاندی لینک څخه ترلاسه کړی.
http://moec.gov.af/fa/jobs/80809

کاندیدان محترم میتوانند برای معلومات بیشتر به آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت اقتصاد واقع چهاراهی ملک اصغر مقابل وزارت امور خارجه و یا به شماره تیلفون (0752141173) در تماس شوند.

Submission Email

jobs@moec.gov.af, csc.moec@iarcsc.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
مدیر عمومی استخدام کارکن.. at Afghanistan Civil Avia.. Kabul 25 Jul 2018
کار آموز درج معلومات شرک.. at Ministry of Economy Kabul 23 Jul 2018
Project Analyst at Office of Senior Advisor to the President of Afghanist.. Kabul 03 Aug 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook