Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

کارشناس پالیسی کار

(947 Views)

About Ministry of Economy

وزارت اقتصاد یکی از نهاد های کلیدی دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که ماموریت عمده آنرا انسجام فعالیت های اقتصادی، هماهنگی پالیسی های اقتصادی در سطح کشور، پلانگذاری بسطح ملی، طرح و ترتیب پالیسی اقتصادی و پلان انکشاف اقتصادی و اجتماعی میان مدت (5-ساله)، نظارت و ارزیابی از روند تطبیق برنامه ها و فعالیت های اقتصادی در سطح کشور تشکیل میدهد. وزارت اقتصاد مسئولیت دارد تا از تاثیرات و نتایج متوقعه پالیسی ها، و استراتیژی های اقتصادی کشور با استفاده از میکانیزم ها و سیستم های تعین شده نظارت و ارزیابی نموده، گزارش تحقق اهداف پلان شده را ترتیب و به کابینه دولت شریک سازد.

Job Summary

توضیح وتشریح پالیسی کار در وزارت ها وادارات مستقل جهت کاریابی .

Job Details

Date Posted: 03 Apr 2018 Reference: 30
Closing Date: 18 Apr 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 1 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربع وار و سالانه بخش مربوط در مطابقت به پلان و اهداف آمریت پالیسی کار و پلان عمومی ریاست.
2. توضیح وتشریح پالیسی کار به وزارت ها وادارات سکتوری مطابق هدایت آمریت مربوط .
3. جمع آوری آمار و ارقام در رابطه به کار و اشتغال از ادارات ذیربط، جامعه معدنی و انجوها جهت تکمیل تطبیق پالیسی کار و ارتقای ظرفیت قوای بشری.
4. طرح و انکشاف برنامه های تطبیق پالیسی کار تحت رهنمود قانون کار ، قانون مامورین دولت ، قانون کارکنان خدمات ملکی و پالیسی های مربوطه بین المللی کار .
5. تامین ارتباط با وزارت ها و ادارات دولتی و سکتور خصوصی به منظور نظارت از اشتغال زائی در پروژه های انکشافی جهت تشخیص کار آفرینی و تاثیر آن بالای اقتصاد کشور.
6. تهیه و ترتیب گزارشات تحلیلی، اشتغال زائی در پروژه ها و برنامه های انکشافی و ارائه آن به مراجع ذیربط.
7. تحلیل وضعیت در امور کار و اشتغال مارکیت کار در هماهنگی با ادارات ذیربط، ترتیب گزارش و ارائه آن به مقامات ذیربط.
8. اتخاذ تصا میم درامر تحقق اهداف وپروگرام های امریت مربوط.
9. تنظیم وظایف کارکنان مسلکی و اجرائیوی آمریت طرح و پالیسی.
10. تهیه و ترتیب گزارشات ماهوار، ربع وار و سالانه و عندالضرورت، ارائه نتایج گزارشات به آمریت توحید گزارشات و بودجه به منظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیت ها و دست آورد های بخش های مربوط.
11. تهیه و ارائه گزراش از اجراأت انجام شده بطور ماهوار،ربعوار ، سالانه و عندالضرورت به مراجع مربوطه.
12. اجرای سایر وظایف درمطابقت به قانون که از طرف آمر برایش سپرده میشود .

Skills

 آشنائی با برنامه هاي مديريت كمپيوتر( ورد، اكسل ، پاورپاينت)ولسان انگليسي.
 آشنائی با برنامه هاي اداره ، رهبري و پلانگذاري.

Qualifications

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده (7)، (8) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.
1- حد اقل درجه تحصيل:
 دارای سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد،اداره عامه ،حقوق و علوم سیاسی،اداره تجارت و پالیسی عامه به دارنده گان درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.
2- تجارب لازمه ( نوع ومدت زمان تجربه):
 یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه را دارا باشد.
 قابلیت تطبیق خط ومشی (پالیسی) اداره مربوط را دارا باشد.
 توانائی رهنمائی وکنترول اداره را دارا باشد.

Job Location

Afghanistan - Kabul: PROVINCIAL CENTER (KABUL)

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاست جمهوری:
هر گاه کاندیدان بست های خدمات ملکی بست های نظامی و غیر خدمات ملکی در جریان پروسه تعینات با استفاده از واسطه تقرر شان اقدام نمایند ، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم میگردند.

کاندیدان محترم موارد ذیل را بطور جدی مدنظر بگیرند:
- ددې فورم سره خپل د تحصیل، کاري تجربي تایید شوي اسناد، د تذکري کاپی او TIN فورم ضمیمه کړی.
- با این فورم اسناد تحصیلی، تجارب کاری تایید شده، کاپی تذکرۀ و فورم TIN خویش را ضمیمه نماید.

یاداشت:
اسناد تحصیلی باید تایید شده وزارت تحصلات عالی باشد. تجارب کاری در صورتی‌که دولتی باشد، فورم خلص سوانح تایید شده که بیشتر از شش ماه نگذشته باشد و در صورتی‌که تجارب کاری در سکتور خصوصی/موسسات باشد، کاپی قرارداد کار که توسط مراجع ذیربط تائید شده باشد و فورم مالیه دهی (TIN) ضمیمه شود. از ارسال تصدیق نامه ها، تقدیرنامه ها و سایر اسناد اضافی جداً خودداری نماید.
- تحصیلي اسناد مو بابد د لوړو زده کړو د وزارت لخوا تایید شوي وي. کاري تجربه مو که چیري په دولتي اداراتو کي وي، نو باید خلص سوانح مو چي تر شپږو میاشتو زړه نه وي ضمیمه کړی او که چیري په خصوصي سکتور یا هم موسیساتو کي کار کړی وي د قرارداد کاپي مو باید د ذیربط مراجعو له خوا تائید شوی وی او د (TIN ) فورم سره ضمیمه کړی. د تقدیر نامو، ستاینلیکونو او نورو غیري اړین اسنادو له رالیږلو څخه په کلکه ډډه وکړی.
- کاندیدان باید فورم درخواستی و اسناد که ضمیمه آن مینمایند، از طریق ایمل ارسال نمایند. اسناد بطور فزیکی (هارد کاپی) قبول نمیگردد.
- در بست ایکه شما درخواست میفرستین، نام اش را در موضوع ایمیل بنویسید.

دا فورمه تر ډکولو وروسته، د خپلو لوړو ذکر شویو اسنادو سره یوځای چی تر 5MB زیات نوی په PDF فارمت کی پر لاندی ورکړل شوی ایمیل ته را ولیژی.
این فورم را بعد از خانه پری با ضمیمه نمودن اسناد فوق الذکر که از 5MB زیاتر نموده و در فارمت PDF به ایمیل داده شده ذیل بفرستین.
کاندیدان محترم مکلف هستند تا از فورم رسمی در خواستی سیستم جدید رتب معاش را استفاده نمایند. جهت دریافت فورم درخواستی به لنک ذیل مراجعه نمایند.

کاندیدان مکلفه دی چی در رسمی درخواستی فورم څخه د نوی رتب او معاش سیستم د بستونو لپاره کار واخلی. تاسو کولای شی چه دغه فورم د لاندی لینک څخه ترلاسه کړی.
http://moec.gov.af/fa/jobs/80809

کاندیدان محترم میتوانند برای معلومات بیشتر به آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت اقتصاد واقع چهاراهی ملک اصغر مقابل وزارت امور خارجه و یا به شماره تیلفون (0752141173) در تماس شوند.

Submission Email

jobs@moec.gov.af, csc.moec@iarcsc.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
مدیر عمومی استخدام کارکن.. at Afghanistan Civil Avia.. Kabul 25 Jul 2018
کار آموز درج معلومات شرک.. at Ministry of Economy Kabul 23 Jul 2018
Project Analyst at Office of Senior Advisor to the President of Afghanist.. Kabul 03 Aug 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook