Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

کارشناس تطبیق برنامه های اصلاحات اداری

(949 Views)

About Ministry of Economy

وزارت اقتصاد یکی از نهاد های کلیدی دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که ماموریت عمده آنرا انسجام فعالیت های اقتصادی، هماهنگی پالیسی های اقتصادی در سطح کشور، پلانگذاری بسطح ملی، طرح و ترتیب پالیسی اقتصادی و پلان انکشاف اقتصادی و اجتماعی میان مدت (5-ساله)، نظارت و ارزیابی از روند تطبیق برنامه ها و فعالیت های اقتصادی در سطح کشور تشکیل میدهد. وزارت اقتصاد مسئولیت دارد تا از تاثیرات و نتایج متوقعه پالیسی ها، و استراتیژی های اقتصادی کشور با استفاده از میکانیزم ها و سیستم های تعین شده نظارت و ارزیابی نموده، گزارش تحقق اهداف پلان شده را ترتیب و به کابینه دولت شریک سازد.

Job Summary

همکاری، و هماهنگی و ترتیب و تنظیم امور مربوط به تطبیق برنامه های اصلاحات اداری

Job Details

Date Posted: 04 Apr 2018 Reference: 56
Closing Date: 18 Apr 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربع وار و سالانه،و ارائیه آن به آمرانکشاف اداره تشکیلات
2. سهمگیری درتطبیق برنامه های اصلاحات مثل برنامه ظرفیت مبتنی بر نتایج و شبیه آن مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی در وزارت اقتصاد.
3. همکاری در اعلان سپردن بست های برنامه های اصلاحات شامل تشکیل وزارت اقتصاد به سایر ادارات و سایت های انتر نتی
4. تامین ارتباط با واحد حمایوی برنامه ارتقا ظرفیت مبنتی بر نتایج و بورد تعینات کمیسیون اصلاحات اداری.
5. تامین ارتبا ط با کاندیدان برنامه مذکور بمنظور اشتراک در امتحانات رقابتی .
6. همکاری در ترتیب تشکیل بمنظور اصلاح اداره
7. همکاری در ترتیب لوایح وظایف غرض تحلیل و تصنیف لوایع وظایف و جلوگیری از تداخل وظیفوی.
8. ترتیب لست احصائیه دقیق کارمندان بخش مرکز وولایات بابت وظیفه درجه تحصیل و رشته تحصیلی آنها.
9. اشتراک در جلسات با کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی به جهت تطبیق طرزالعمل هاقوانین و مقررات پیرامون برنامه های اصلاحات.
10. ترتیب، تعدیل و تجدید دیتابیس بخش مربوط.
11. همکاری در ترتیب پروپوزل های تشکیلاتی به مراجع مختلف عند الضرورت و بر حسب تقاضای اداره.
12. اجرای سایر وظایف سپرده شده ازطرف مقام درمطابقت با قانون.

Skills

 تسلط کامل در برنامه هاي آفس، انترنت، ای میل و ویبسایت.
 تسلط کامل به یکی از بانهای ملی (دری، پشتو) و اشنائی با زبان انگلیسی
 برنامه هاي مديريت منابع بشری، پلانگذاري، و مهارت های ارتباطات.

Qualifications

1- دارای سند تحصیلی حداقل فوق بکلوریا در رشته های اداره تجارت، اداره حسابداری به درجه تحصیل بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.
2- تجارب لازمه ( نوع ومدت زمان تجربه):
 سه سال تجربه کاری در بخش منابع بشری

Job Location

Afghanistan - Kabul: PROVINCIAL CENTER (KABUL)

Education:

Diploma,

Submission Guideline

ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاست جمهوری:
هر گاه کاندیدان بست های خدمات ملکی بست های نظامی و غیر خدمات ملکی در جریان پروسه تعینات با استفاده از واسطه تقرر شان اقدام نمایند ، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم میگردند.

کاندیدان محترم موارد ذیل را بطور جدی مدنظر بگیرند:
- ددې فورم سره خپل د تحصیل، کاري تجربي تایید شوي اسناد، د تذکري کاپی او TIN فورم ضمیمه کړی.
- با این فورم اسناد تحصیلی، تجارب کاری تایید شده، کاپی تذکرۀ و فورم TIN خویش را ضمیمه نماید.

یاداشت:
اسناد تحصیلی باید تایید شده وزارت تحصلات عالی باشد. تجارب کاری در صورتی‌که دولتی باشد، فورم خلص سوانح تایید شده که بیشتر از شش ماه نگذشته باشد و در صورتی‌که تجارب کاری در سکتور خصوصی/موسسات باشد، کاپی قرارداد کار که توسط مراجع ذیربط تائید شده باشد و فورم مالیه دهی (TIN) ضمیمه شود. از ارسال تصدیق نامه ها، تقدیرنامه ها و سایر اسناد اضافی جداً خودداری نماید.
- تحصیلي اسناد مو بابد د لوړو زده کړو د وزارت لخوا تایید شوي وي. کاري تجربه مو که چیري په دولتي اداراتو کي وي، نو باید خلص سوانح مو چي تر شپږو میاشتو زړه نه وي ضمیمه کړی او که چیري په خصوصي سکتور یا هم موسیساتو کي کار کړی وي د قرارداد کاپي مو باید د ذیربط مراجعو له خوا تائید شوی وی او د (TIN ) فورم سره ضمیمه کړی. د تقدیر نامو، ستاینلیکونو او نورو غیري اړین اسنادو له رالیږلو څخه په کلکه ډډه وکړی.
- کاندیدان باید فورم درخواستی و اسناد که ضمیمه آن مینمایند، از طریق ایمل ارسال نمایند. اسناد بطور فزیکی (هارد کاپی) قبول نمیگردد.
- در بست ایکه شما درخواست میفرستین، نام اش را در موضوع ایمیل بنویسید.

دا فورمه تر ډکولو وروسته، د خپلو لوړو ذکر شویو اسنادو سره یوځای چی تر 5MB زیات نوی په PDF فارمت کی پر لاندی ورکړل شوی ایمیل ته را ولیژی.
این فورم را بعد از خانه پری با ضمیمه نمودن اسناد فوق الذکر که از 5MB زیاتر نموده و در فارمت PDF به ایمیل داده شده ذیل بفرستین.
کاندیدان محترم مکلف هستند تا از فورم رسمی در خواستی سیستم جدید رتب معاش را استفاده نمایند. جهت دریافت فورم درخواستی به لنک ذیل مراجعه نمایند.

کاندیدان مکلفه دی چی در رسمی درخواستی فورم څخه د نوی رتب او معاش سیستم د بستونو لپاره کار واخلی. تاسو کولای شی چه دغه فورم د لاندی لینک څخه ترلاسه کړی.
http://moec.gov.af/fa/jobs/80809

کاندیدان محترم میتوانند برای معلومات بیشتر به آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت اقتصاد واقع چهاراهی ملک اصغر مقابل وزارت امور خارجه و یا به شماره تیلفون (0752141173) در تماس شوند.

Submission Email

jobs@moec.gov.af, csc.moec@iarcsc.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
ریاست امور مهاجرین و عود.. at Ministry of Refugees a.. Takhar 25 Jul 2018
مدیر عمومی استخدام کارکن.. at Afghanistan Civil Avia.. Kabul 25 Jul 2018
کار آموز درج معلومات شرک.. at Ministry of Economy Kabul 23 Jul 2018
Project Analyst at Office of Senior Advisor to the President of Afghanist.. Kabul 03 Aug 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook