Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

متخصص جراحی

(680 Views)

About Ministry of Public Health

The Ministry of Public Health (MoPH) is tasked with a critical mandate; to deliver and promote sustainable and accessible health care services to the people of Afghanistan. Social and economic advancement can only be realized in a thriving and healthy society.
The success of the MoPH is heavily driven in its ability to plan and use allocated resources effectively. Effective financial management is therefore critical for sustainable development and is the primary tool that translates the MoPH development strategies into noticeable outcomes or service delivery. Good governance and democratic accountability relies on transparent management of the MoPH budget. Therefore, ineffective financial management undermines the effectiveness and efficiency of development interventions and hinders the country’s progress towards improved and sustainable health care.
MoPH finance directorate is going through a reform process and after reviewing the structure of finance directorates of other line ministries such as MRRD, MoE and MAIL, has proposed a new and standard structure that is approved by MoPH leadership, for this purpose MoPH needs a qualified staff as head of coordination and reporting unite, to take the responsibility of overall coordination and financial reporting of MoPH.

Job Summary

هم آهنگ ساختن عرضه خدمات صحي در شفاخانه ولايتي در چار چوب سرويس جراحي ، عرضه خدمات تخصصي براي مريضان و مساعد ساختن زمينه تريننگ براي داکتران و ديگر پرسونل طبي و منسجم ساختن ، تهيه وانکشاف پروتوکولهاي تداوي

Job Details

Date Posted: 07 Apr 2018 Reference: متخصص جراحی /جنت گل خان
Closing Date: 20 Apr 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: General Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Consultant Years of Experience: 2 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

1. اشتراک فعال در راپور وويزت صبحانه وارائه فد بک مناسب علمي مسلکي در مورد تداوي مريضان
2. تهيه کنفرانس هاي علمي براي دوکتوران واستعما کنفرانس هاي دوکتوران جوان وارائه سفارشات علمي ومسلکي به ايشان
3. اجراي پروسيجر هاي تخصصي واموختن ان به دوکتوران جوان ( عمليات هاي جراحي ، بطني ، صدري و يورولوجي )
4. اجراي consultation هاي که از ديگر بخش ها يا ديگر شفا خانه ها راجع ميگردد
5. ارائه مشوره به داکتر جوان در تداوي مريضان عاجل واختلاطي که در ساعات غير رسمي به شفاخانه مراجعه مينمايند الي مطمئن شدن ازبهبودي انها
6. بهبودي روز افزون کيفيت کاري در عرضه خدمات صحي
7. ارزيابي از کار کردها، کمک و تشويق نمودن دوکتوران junior
8. تامين نمودن پاليسي ها وريفورم هاي جديد تداوي و پروسيجر هاي عملياتي
9. داير نمودن کنفرانس هاي علمي و ورکشاپ ها جهت ارتقا دانش علمي دوکتوران سرويس مربوطه
10. ارتقا سطح دانش علمي و مسلکي خويش
11. مراعات نمودن يونيفورم طبي در اوقات رسمي در داخل شفاخانه
12. کمک نمودن دوکتوران در قسمت حل مشکلات علمي و تخنيکي آنها
13. اجراي نوکري شبانه مطابق به جدول تهيه شده ار طرف شف سرويس
14. برخورد نيک ودوستانه با مريضان وتمام مراجعين
15. اشتراک فعال در مجالس کميته فرعي اجرات وکارايي بخش مربوطه خويش
16. تعقيب تطبيق و مراعات نمودن جدي ستندردهاي تعين شده در بخش جراحي
17. اشتراک فعال در ارزيابي ربع وار وسالانه ستندردهاي تعين شده در بخش مربوطه
18. اشتراک در تهيه پلان کاري ستندردهامطابق ارزيابي ربع وار وتعقيب ان

Skills

مهارت خوب در مذاکره و تفاهم
آشنايي ومهارت کاري با کمپيوتر

Qualifications

- فراغت از یکی فاکولته هاي طبي رسمي کشور (در صورتيکه داشتن سند خارج کشور بايد اسناد از طرف وزارت صحت عامه ارزيابي وتائيد گرديده باشد)
- داشتن سند تخصص در رشته جراحي
- مهارت خوب در مذاکره و تفاهم
- آشنايي ومهارت کاري با کمپيوتر
تجربه کاري: دو سال تجربي کاري بعد از تخصص

Job Location

Afghanistan - Kabul: PROVINCIAL CENTER (KABUL)

Education:

Bachelors Degree, Health/Medical

Submission Guideline

(I) Electronic applications will be sent to: sub e-mail which corresponds if any of following 2 items is missing, your application will be considered as ineligible/incomplete.

1. In your emails please specify the title of the position as well as vacancy number for electronic submissions and please do the same in the hardcopy submissions.
2. Updated Curriculum vitae (CV)/Resume (Please attached your recent photo and mention in your CV exact date/periods of your work experience, graduation Day, Month, and Year).

If you are shortlisted and invited for written test/interview you will be required to present the original, the following:

A. Education Documents: Your recent education degree/diploma
 Copy of verified Baccalaureate (12 passed) degree by Ministry of Education
 Copy of verified 14 or 15 passed degree by related Ministries
 Copy of verified Bachelor Degree by Ministry of Higher Education
 Copy of verified Medical Doctor Degree by Ministry of Higher Education
 Copy of verified Master degree by Ministry of Higher Education
B. Copy of National Identity Card (Tazkira: Only the pages that show picture and Tazkira number, pages, place of issue and date of issue)

(II)
• Electronic applications will be sent to: sub e-mail
• Hard copies will be sent to: HR Container, Second floor, at the Ministry of Public Health, Great Masoud Square Kabul Afghanistan.
• The Contact Person at Human Resources is: Mr. Mojib Rahimi, HR Officer, MoPH-GD HR. Phone number: 0093- (0)-700991056

Note:
Only shortlisted candidates will be invited to written test/interview and subsequent process. Please contact the person in charge (Mr. Mojib Rahimi ) for confirmation.
• No CVs will be accepted after the closing date.
• Any persuade will be threat as disqualification.
• Candidate who applies for the same position in last six months and was unsuccessful (Obtained less than 60% marks), will not be short listed.
• Fraudulent documents and or fraudulent claims in CVs and or documents will result in disqualification at any stage of the recruitment process.
Instruction for test and interview:
The test and interview will be taken from the following references:
1. Main points of the TOR
2. (کرینت جراحی )

Submission Email

gdhr.moph2018@gmail.com

Email Print Report
More jobs in this category
Finance and Admin Specialist at Ministry of Public Health Kabul 29 Jul 2018
Translator at ACTION CONTRE LA FAIM Kabul 21 Jul 2018
Internship at Albashir Group of Companies Kabul 27 Jul 2018
سه پست مختلف برای طبقه ان.. at House Kabul 24 Sep 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook