Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

مسؤل محافظت ورکشاپ و تاسیسات تخنیکی

(1100 Views)

About Capital Region Independent Development Authority (CRIDA)

براساس فرمان شماره 44 مؤرخ 3/4/1395 جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان مبتنی بر مصوبه شماره 3 مؤرخ 11/2/1395 کابیه ج.ا.ا بمنظور ایجاد محیط سالم شهری و رفع کلیه مشکلات ناشی از افزایش روز افزون نفوس درپایتخت کشور و به ملاحظۀ تمرکز فعالیت های اقتصادی و خدماتی در آن، ادارۀ انکشاف شهر جدید کابل به ادارۀ مستقل انکشاف زون پایتخت تبدیل و منحیث واحد مستقل بودجوی و انتفاعی دولت تحت تشکیلات جمهوری اسلامی افغانستان تغییر صلاحیت نمود.
زون پایتخت متشکل است از شهر کابل و کلیه ولسوالی های آن، میدان شهر مرکز ولایت میدان وردک، چاریکار، مرکز ولایت پروان و برخی از ولسوالی های آن شامل جبل السراج و بگرام، محمود راقی، مرکز ولایت کاپیسا و ولسوالی کوهستانات این ولایت، پل علم مرکز ولایت لوگر و ولسوالی های محمد آغه و خوشی این ولایت که مساحت کلی آن به 7735 کیلومتر مربع بالغ می گردد. درپرتو فیصله وفرمان فوق الذکر ادارۀ مستقل انکشاف زون پایتخت علاوه بر تطبیق ماستر پلان شهر جدید کابل و کابل بزرگ در مطابقت با معیارهای ملی و بین المللی ، طرح ، دیزاین وتطبیق پروژه های انکشافی به سطح زون پایتخت را نیز عهده دار میباشد.

Job Summary

مسؤل محافظت ورکشاپ و تاسیسات تخنیکی تحت رهبری مستقیم مدیریت تامینات ریاست خدمات و تامینات اداره وظایف ذیل را انجام میدهد

Job Details

Date Posted: 09 Apr 2018 Reference: CRIDA-01-2018
Closing Date: 19 Apr 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: General Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per NTA Salary Scale Policy10000.0
Contract Type: Service Contract Years of Experience: 2 Year(s)
Contract Duration: 1 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: Yes
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

راپور دهی: مسؤل محافظت ورکشاپ و تاسیسات تخنیکی مستقیماً به مسؤل محافظت ورکشاپ و تاسیسات تخنیکی گزارش ده میباشد.

شرح لایحه وظایف:
1. تأمین محافظت ورکشاپها و تاسیسات تخنیکی؛
2. نظارت و کنترل از عملکردهای تمام محافظان ورکشاپها و تاسیسات تخنیکی اداره؛
3. حصول اطمینان از حاضری تمام محافظان ورکشاپها و تاسیسات تخنیکی اداره؛
4. تعقیب گزارشهای امنیتی؛
5. نگهداری درست اموال بیتالمال؛
6. تعقیب تمام اسناد و مکاتیب مربوط به تامین امنیت ورکشاپها و تاسیسات تخنیکی اداره؛
7. ارائه مشورههای سودمند به آمر مستقیم در مورد بهبود امور مربوط؛
8. مساعد ساختن زمینه برای مصئونیت کامل کارمندان و مراجعین اداره؛
9. فراهمسازی سهولت در زمان ورود وخروج مقام و مهمانان خاص اداره؛
10. نظارت از ثبت و راجستر اجناس که از دفتر خارج و به دفتر وارد میگردد؛
11. ثبت و راجستر اشخاص که وارد ورکشاپها و تاسیسات تخنیکی میشوند؛
12. انجام سایر وظایف که از طرف آمر مستقیم مطابق به قانون سپرده میشود.

Skills

• مهارت لازم برای تامین ارتباط با مردم و ارگانهای دولتی؛
• آشنایی کامل با برنامههای کمپیوتر؛
• آشنایی کامل با زبانهای ملی (پشتو و دری)؛
• ایجاد روابط نیک و حسنه با مسئولین امنیتی ساحه؛
• توانایی استفاده از رادیو (مخابره).
• آماده کارهای اضافی در حالتهای ضروری؛
• حفظ اسرار وظیفوی؛
• آماده اجرای وظیفه در هرنوع شرایط جوی، امنیتی، جغرافیوی و زمانی در موقع ضرورت؛
• اجرای وظیفه در ایام تعطیلی و رخصتی رسمی در موقع ضرورت؛
• داشتن آمادگی همیشگی برای سفر به ولایت تحت مسئولیت اداره (کابل، پروان، کاپیسا، لوگر و میدان وردک).

Qualifications

حداقل لیسانس در رشته های اداره عامه، اداره وتجارت، اداره ومدیریت، مدیریت مالی، اقتصاد یا مدیریت محاسبه، حقوق، مدیریت عرضه خدمات، لوژستیک و مدیریت عمومی وبه درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.
داشتن حداقل دو سال تجربه کاری مرتبط به پست؛
مهارت های دیگر(کورس های کوتاه مدت ، آموزش های داخل خدمت و غیره)

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree, General

Submission Guideline

علاقمندان که واجد شرایط هستند میتوانند خلص سوانح خویش را با مشخص نمودن نمبر مسلسل پست ازطریق ایمیل و یا به آدرس ذیل الی تاریخ : 19/04/2018 بسپارند:

آمریت عمومی منابع بشری
اداره مستقل انکشاف زون پایتخت
خانه نمبر 214، کوچه نمبر اول انصاری، جاده صلح،
چهار راهی حاجی یعقوب، ناحیه چهارم کابل، افغانستان

شماره تماس:+93 (0) 75 2035153

نوت: فقد با کاندیدان که شارت لست گرديده اند تماس گرفته خواهد شد.

Submission Email

Email: jobs@crida.gov.af, CC: mraza.nayeel@crida.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
Community Mobilizer for Shelter at Coordination of Rehabilitaion and Deve.. Herat 06 Oct 2018
NFI Officer at Coordination of Rehabilitaion and Development Services for.. Herat 06 Oct 2018
Social worker Balkh at Ministry of Public Health Multi Cities 08 Oct 2018
Chawkidar at DAI Balkh 28 Sep 2018
Liaison Officer at Abram Global Group of Companies Kabul 24 Oct 2018
(رنگمال ( مرکز at DABS Kabul 06 Oct 2018
(ولدنگ کار ( مرکز at DABS Kabul 04 Oct 2018
کارشناس تامین هماهنگی حا.. at Ministry of Defense Kabul 03 Oct 2018
خبرنگار at Ministry of Defense Kabul 03 Oct 2018
کارشناس امورتقنینی درار.. at Ministry of Defense Kabul 03 Oct 2018
کارشناس ارزیابی at Ministry of Defense Kabul 03 Oct 2018
Database Developer at Ministry of Public Health Kabul 02 Oct 2018
غضومسلکی at Ministry of Defense Kabul 03 Oct 2018
Financial Analyst at Afghanistan Holding Group Kabul 02 Oct 2018
External Communications Specialist at Tetra Tech -Women's Leadership Deve.. Kabul 27 Sep 2018
Admin Assistant at Ministry of Public Health Kabul 01 Oct 2018
Community Mobilizer for Shelter at Coordination of Rehabilitaion and Deve.. Badghis 27 Sep 2018
: NFI Officer at Coordination of Rehabilitaion and Development Services f.. Badghis 27 Sep 2018
Emergency Response Officer at Coordination of Rehabilitaion and Developme.. Badghis 27 Sep 2018
Senior Advisor for GDPP at Ministry of Public Health Kabul 26 Sep 2018
PPP Senior Advisor-Technical at Ministry of Public Health Kabul 26 Sep 2018
(خیاط (طبقه اناث at Shakhes Engineering Team Kabul 30 Sep 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook