Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

آمر مالی و محاسبه

(1823 Views)

About Afghanistan Urban Water Supply and Sewerage Corporation (AUWSSC)

مقدمه :
شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان به اساس فرمان شماره (130) مورخ 5/11/1384 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و مصوبه شماره (36) مورخ 18/10/1384 شورای محترم وزیران جهت تغیر شخصیت حقوقی تصدی آبرسانی به شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان هدایت گردیده است ، که بعدا جهت تحقق مواد فرمان شماره فوق (گروپ کاری) در مورد تغیر شخصیت حقوقی تصدی به شرکت موظف گردید که کار آن الی تاریخ 24/11/1386 ادامه یافت و بعداً غرض تصفیه تصدی هیئت تصفیه از جانب وزارت محترم مالیه تعین که در مورد تثبیت تسلیمی و انتقال تمام اموال منقول و غیر منقول تصدی به شرکت اقدام نمایند که کار آن از تاریخ 3/7/1387 الی تاریخ 21/میزان/1389 ادامه یافت.
اهداف شرکت :
- صحت و رفاه همگانی در شهرها

- تحفظ محیط زیست

- تهیه آب آشامیدنی صحی

- جمع آوری و تصفیه آب های بدرفت

- رشد خدمات موثر و مداوم آبرسانی

- توسعه منابع مورد ضرورت بشری

- فعالیت شرکت باساسات تجارتی و انتفاعی و مدیریت موثر و مثمر میباشد.

وظایف اساسی شرکت :
· سازماندهی و مدیریت امور تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب).

· جمع آوری بل( تعرفه) استفاده آب از مصرف کنندگان و حفظ و کنترول آن.

· بررسی و مطالعه طرح تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب) به کمک مشاوران داخلی و خارجی منطبق بر قوانین دولت جمهوری اسلامی افغانستان.

· تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسون(فاضلاب) همراه با تکمیل آن در مطابقت با قوانین محیط زیست.

· تولید لوله های کانکریتی سیخ دار برای ایجاد شبکه های کانالیزاسیون (فاضلاب).

· راه اندازی نمایشگاه مجهز برای معاینه کیفیت آب آشامیدنی و کنترول آب بعد از تصفیه آن با توجه به معیارات بین المللی.

· بدست آوردن عضویت در انجمن های منطقه ای و بین المللی عرضه خدمات آب و کانالیزاسیون( فاضلاب) مطابق قوانین و مقررات.

· توسعه منابع بشری بنابر ضرورت.

· آموزش کدر فنی برای عرضه خدمات بهتر آبرسانی و کانالیزاسیون(فاضلاب).

· جذب کمک های داخلی و خارجی جهت آموزش کدر، تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب) و تأمین مواد مورد نیاز شرکت.

· امضای قرار داد همکاری با سازمان های ملی و بین المللی برای ارائه خدمات بهتر.

Job Summary

فراهم آوری مدیریت موثر، ایجاد سیستم های مالی مدرن و نظارت از اجراات کاری پرسونل تحت اثر در مدیریت های مختلف در سطح زون، نظارت از اجراات امور مالی و لایات و ولسوالی ها.

Job Details

Date Posted: 10 Apr 2018 Reference: 33/HRT/SBU
Closing Date: 24 Apr 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Account/Finance Open Ended: Yes
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Long-term Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

1. ترتیب پلان مالی سالانه، عملی ساختن و نظارت از آن.
2. ترتیب راپور های مالی ماهوار، ربعوار و سالانه و ارایه به موقع آن به مرکز.
3. ترتیب راپور های عواید و مصارف بطور ماهوار، ربعوار و سالانه و ارایه به موقع آن به مرکز.
4. نظارت از اجراات مدیریت های زیر مجموعه.
5. ارایه راپور ماهوار به معاون و رئیس اداره از صورت تحقق پلان مالی، پیشرفت ها، دست آورد ها و چالش ها.
6. همکاری با مدیریت های مربوطه در خصوص اجراات به موقع در مدیریت ها.
7. ترتیب بیلانس های مالی در اخیر هر سال مالی (بیلانس نفع و ضرر و بیلانس شیت)
8. همکاری با مفتشین داخلی و خارجی.
9. طی مراحل تخصیصات و وجوه مالی پروژه ها و نظارت بر آن.
10. نظارت از تحقق فرامین و مصوبات.
11. ارایه پیشنهادات غرض تشویق، مکافات، مجازات، تیدیلی ها و ارتقای پرسونل به معاونیت اداره و مقام ریاست.
12. ترتیب راپور های طلبات و دیون در اخیر هر سال.
13. ترتیب راپور های جایداد های دورانی و ثابت در اخیر هر سال.
14. محاسبه استهلاکات.
15. بررسی تحویلخانه در ختم هر سال مالی و ارایه گزارش آن.
16. ترتیب بیلانس محاسبه جنسی.
17. نظارت بر صورت حساب های بانکی و کسه.
18. طی مراحل به موقع معاشات، بدهکاری ها و غیره امورات نقدی.
19. نظارت بر صورت حساب های تقاعد، مالیه و غیره پرداخت ها.
20. نظارت بر جمع آوری عواید از درک کرایه تاسیسات و غیره چشمه ها.

21. نظارت از مصارف روغنیات، برق و غیره در ساحات مختلف.
22. اطاعت پذیری و اجرای سایر دساتیر قانونی مقام ریاست.

Qualifications

1- حد اقل درجه تحصيل:
• داشتن درجه تحصیل لیسانس از اقتصاد و یا رشته های (اداره و تجارت، مالی و محاسبه، بانکداری) و به تحصیلات بالاتر ترجیح داده میشود.
2- تجارب لازمه ( نوع ومدت زمان تجربه)
• داشتن سه سال تجربه کاری مرتبطه به وظیفه
3- مهارت هاي ديگر(كورس هاي كوتاه مدت ، آموزش داخل خدمت وغيره...):
• بلدیت کامل به زبان های دری، پشتو و به زبان انگلیسی.
• بلدیت به پروگرام های کمپیوتر.

Job Location

Afghanistan - Herat
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

Please send your CV a long with a cover later to the given email address below before expiry date of vacancy. please mention vacancy number in the subject line of your email or your application will not be accepted.
Note: No resume will be considered of received after the closing date.
Only shortlisted candidates whose application respond to the above criteria will be contacted for written test and interview:
Contact: 040228273

Submission Email

hr.herat@auwssc.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
Finance Trainee at Afghanistan Civil Aviation Authority Kabul 20 Dec 2018
Finance Manager at FHI 360 - USWDP Project Kabul 16 Dec 2018
Accounts Officer at Ariana Hewad Kandahar 20 Dec 2018
Finance Manager at Stark telecom Multi Cities 31 Dec 2018
Finance Officer at Welthungerhilfe(WHH) Kabul 12 Dec 2018
Financial Reporting Coordinator at Afghanaid Kabul 22 Dec 2018
CASHIER-KFLS at Khaiber Fuel Logistic Service Company Kabul 15 Dec 2018
Senior Finance Manager at Khaiber Fuel Logistic Service Company Kabul 15 Dec 2018
Billing Officer at Global Entourage Company Ltd. Kabul 30 Dec 2018
Senior Finance Manager at MAIL/OFWMP Kabul 15 Dec 2018
Finance Officer at SNaPP2-MAIL Kabul 16 Dec 2018
Cash Management Officer at SNaPP2-MAIL Kabul 16 Dec 2018
دستیار مالی و حسابی - مرک.. at DABS Kabul 17 Dec 2018
Accounts Supervisor at I Engineering Group Kabul 12 Dec 2018
Tax Specialist at Jabarkhail & Associates Legal Consultancy LLC Kabul 19 Feb 2019
ما لی at ATRA Kabul 17 Dec 2018
Accountant / Quickbooks Operator at Afghan Bureau Collaboration Office (A.. Kabul 31 Dec 2018
Accounting& Finance Manager at Tolo Fajer Plastic Industry Company Kabul 22 Dec 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook