Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

تکنالوجست لابراتوار

(1407 Views)

About Ministry of Public Health

پس منظر:
بر اساس تخمین سازمان صحی جهان، هر سال نزدیک به ۲۰۰۰۰ افغان به انواع مختلف سرطان مبتلا میګردند در حالیکه بیش از۱۵۰۰۰شخص هر سال می میرند. شایع ترین انواع سرطان در افغانستان عبارت اند از سرطان ثدیه، مری، معده، لب/ دهن، عنق رحم و ریه .
وزارت صحت عامه به ارائه خدمات صحی و معالجوی با کیفیت و معیاری به مردم متعهد است. با توجه به افزایش انواع مختلف سرطانها در میان مردم و عدم موجودیت یک مرکز جامع سرطان، وزارت صحت عامه تصمیم دارد تا یک مرکزرا جهت ارایه خدمات وقایوی، تشخیص مقدم، تداوی و مراقبت حمایوی ایجاد نماید.
واحد آنکولوژی (Oncology Unit ) از طرف وزرات صحت عامه بمنظور جوابگویی به نیازهای مبرم مردم افغانستان در عرضه خدمات وقایوی، تشخیص مقدم، تداوی ومراقبت های حمایوی امراض سرطانی طرح شده و در معرض تطبیق قرار دارد. این واحد جدید التائسیس که فعلا در شفاخانه جمهوریت موقعیت دارد، دارای ۲۰بستر میباشد. این واحد که دارای واحدهای آنکولوژی جراحی و طبی میباشد خدمات تشخیصی، درمانی و تسکین دهنده برای بیماران مبتلا به سرطان را ارایه میدارد. علاوه بر این، دارای یک واحد سراپا (OPD ) است که روزانه به 80-100 مریض خدمات طبی عرضه میدارد.

Job Summary

هدف: عرضه خدمات باکیفیت مربوط معاینات لابراتواری برای مریضان نیازمند

Job Details

Date Posted: 11 Apr 2018 Reference: Labra/Oncology
Closing Date: 24 Apr 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Health/Medical Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per NTA Salary Scale Policy10000.0
Contract Type: Consultant Years of Experience: 2 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

مسؤوليت ها:
1. انجام معاينات لابراتواري مطابق هدايت دکتوران بخش داخله و جراحی سرویس انکالوزی
2. نگهداري مطمئن از مواد لابراتوار، ثبت مواد مصرفي و تجهيز دوبارة ستاک شده در وقت معين
3. ثبت و خانه پري منظم کتاب راجستر معاينات لابراتواري به صورت دقيق
4. حفاظت مناسب از سلايد هاي به منظور کنترول کيفي
5. گزارشدهي منظم از اجراات کاري شان به آمر مربوطه
6. ترتيب درخواست مواد لابراتواری تحت نظر و هدایت آمر بخش مطابق به استندرد های روز
7. اجرای وظایف لابراتوار مطابق به تقسیم اوقات ترتیب شده و نوکریوالی 24 ساعته
8. تطبیق اصول و معیارات وقايه انتان وسایر معیارات لابراتوار بصورت متواتر
9. اشتراک فعال درارزيابي ربع وار سنتدرد هاي تعين شده دربخش مربوطه
10. انجام ساير وظايف مرتبط به وظیفه که ازطرف اداره پروژه تشخیص و تداوی امراض سرطانی
11. اجرای معاینات بیوشیمی و لابراتوری نظر به بلان کاری
12. مراعت نمودن طرز سلوک خدمات ملکی

Skills

راپور 24 ساعته معاینات انجام شده
راپور هفته وار
راپور ماهانه
راپور سالانه
راپور اشتراک در جلسات

Qualifications

شایستگی و توانایی :

1 فارغ التحصیل از رشته تکنالوژی طبی ( راجستر شده وزارت صحت عامه )
2 حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه
3 مهارت در کمپیوتر و دسترسی به انترنت
4 مهارت افهام تفهیم در لسان انگیلسی

: Deliverable

راپور 24 ساعته معاینات انجام شده
راپور هفته وار
راپور ماهانه
راپور سالانه
راپور اشتراک در جلسات

Job Location

Afghanistan - Kabul: PROVINCIAL CENTER (KABUL)
AF AF 12

Education:

Diploma, Laboratory

Submission Guideline

(I) Electronic applications will be sent to: sub e-mail which corresponds if any of following 2 items is missing, your application will be considered as ineligible/incomplete.

1. In your emails please specify the title of the position as well as vacancy number for electronic submissions and please do the same in the hardcopy submissions.
2. Updated Curriculum vitae (CV)/Resume (Please attached your recent photo and mention in your CV exact date/periods of your work experience, graduation Day, Month, and Year).

If you are shortlisted and invited for written test/interview you will be required to present the original, the following:

A. Education Documents: Your recent education degree/diploma
 Copy of verified Baccalaureate (12 passed) degree by Ministry of Education
 Copy of verified 14 or 15 passed degree by related Ministries
 Copy of verified Bachelor Degree by Ministry of Higher Education
 Copy of verified Medical Doctor Degree by Ministry of Higher Education
 Copy of verified Master degree by Ministry of Higher Education
B. Copy of National Identity Card (Tazkira: Only the pages that show picture and Tazkira number, pages, place of issue and date of issue)

(II)
• Electronic applications will be sent to: sub e-mail
• Hard copies will be sent to: HR Container, Second floor, at the Ministry of Public Health, Great Masoud Square Kabul Afghanistan.
• The Contact Person at Human Resources is: Mr. Mojib Rahimi, HR Officer, MoPH-GD HR. Phone number: 0093- (0)-700991056

Note:
Only shortlisted candidates will be invited to written test/interview and subsequent process. Please contact the person in charge (Mr. Mojib Rahimi ) for confirmation.
• No CVs will be accepted after the closing date.
• Any persuade will be threat as disqualification.
• Candidate who applies for the same position in last six months and was unsuccessful (Obtained less than 60% marks), will not be short listed.
• Fraudulent documents and or fraudulent claims in CVs and or documents will result in disqualification at any stage of the recruitment process.
The test and interview will be taken from the following references
مایکروبیولوژی
تخنیک لابراتوار
سیرولوژی
Submission Email

Submission Email

Gdhr.moph2018@gmail.com

Email Print Report
More jobs in this category
آمريت نظارت at Ministry of Public Health Kabul 28 Dec 2018
Technical Consultant (Herat, Kandahar ,Zabul .. at Ministry of Public Hea.. Multi Cities 18 Dec 2018
سرطبیب شفاخانه at Ministry of Public Health Takhar 31 Dec 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook