Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

رئیس مالی و اداری

(969 Views)

About وزارت اطلاعات وفرهنگ

اهداف وزارت اطلاعات وفرهنگ:
وزارت اطلاعات وفرهنگ برای تحقق دیدگاه و ماموریت خویش، وظایف خود را در چارچوب پنج هدف استراتیژیک ذیل متمرکز ساخته و جهت نیل به آن سعی مینماید.
1. درعرصه مطبوعات: رسانیدن اطلاعات ازطریق رسانه های همگانی (اخبار ، مجلات ، رادیو ، تلویزیون وآژانس های خبری ) به مردم.
2. درعرصه فرهنگ : معرفی آثار باستانی ، آبدات تاریخی ، موزیم ملی، کتابخانه های عامه ، آرشیف ملی وسایر مراکز آموزشی کشور به سطح ملی وبین المللی وتوسعه ، حفاظت وحراست ازآنها.
3. درعرصه هنر:عرضه خدمات هنری ازطریق تیاتر ، فلم ، موسیقی ، نگارستان مل ومرکزآموزشی غلام محمد میمنگی وتقویت همه این ساحات .
4. درعرصه توریزم :جهانی ساختن فرهنگ وتاریخ افغانستان توسط توریزم وکوشش برای جلب سیاحین ازطریق معینیت گرحندوی نقش اساسی دربالا بردن عاید ملی وفقرزدائی ازطریق توریزم تشویق بخش سکتور خصوصی سیاحت وصنایع دستی.
5. درعرصه جوانان : ایجاد زمینه پیشرفت برای جوانان وتشویق آنها در عرصه های مختلف درمرکز وولایات.
همچنان وزارت اطلاعات وفرهنگ دارای یک هدف مدیریتی بوده که بهبود و ارتقأ ظرفیت، مؤثریت و مثمریت کاری وزارت میباشد.

Job Summary

هدف وظیفه: تنظیم امور مالی و حسابی ، تنظیم امور بودجه ، تنظیم امور خدمات و ترانسپورت و تنظیم امور اداری در سطح وزارت.
............................................................................................................................................

Job Details

Date Posted: 15 Apr 2018 Reference: 01
Closing Date: 29 Apr 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Administrative Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 1 Month

Duties and Responsibilities

مسؤلیت های وظیفوی:

1. تهیه و ترتیب پلان اداره مربوطه در مطابقت با پلان ستراتیژیک وزارت به منظور نیل به اهداف تعین شده.
2. طرح و تدوین بودجه عادی و انکشافی وزارت عرض منظور و تطبیق برنامه های کاری وزارت.
3. ایجاد و انکشاف موثر میکانیزم جهت تنظیم مصارفات بودجه وزارت به منظور تطبیق برنامه های کاری وزارت.
4. تلاش در جهت بهبود سیستم دفتر داری به منظور نظم بهتر اداری و ایجاد سهولت ها .
5. نظارت ، کنترول و نهایی ساختن تمام اسناد امور مالی و حسابی به منظور شفافیت و حسابدهی بهتر.
6. نظارت و کنترول از بخش ترانسپورت وزارت به منظور ایجاد سهولت برای انتقال کارکنان در امورات رسمی.
7. زمینه سازی خدمات بهتر برای ایجاد سهولت های کاری در شعبات و ریاست های مرکزی و ولایتی وزارت.
8. بازرسی از تادیات بودجه های خارجی و کمک های بلاعوض به منظور استفاده درست و مؤثر آن.
9. تائید و نهایی ساختن گزارشات مالی ماهوار و سالانه درمورد اجراات مالی و حسابی به مراجع ذیدخل.
10. وارسی و مراقبت از املاک و جایداد های وزارت به منظور استفاده بهتر از جایداد ها و جلوگیری از تخریب و غصب آن.
11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.

Travels to Provinces

Require Travels to Provinces

Skills

مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
o آشنائی با پروگرام های کمپیوتر( ورد واکسل) و لیسان انگلیسی
o توانائی در کنترول ، اداره ، رهبری ، پلان گذاری و ارتباطات را داشته باشد.

Qualifications

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده (7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.
1. درجه تحصیل
o داشتن سند تحصیلی حد اقل لسانس به لسانس اقتصاد ترجیح داده می شود
2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
o داشتن سه سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه

Job Location

Afghanistan - Kabul

Education:

Bachelors Degree, Administrative

Submission Guideline

کاندیدان محترم فــــورم درخواستی را خانه پـری کــرده و بعـد اســـــــناد های تحصیلی، تذکــره ودیـگر اســـــــناد هـا را اسـکن کــرده وسـپس از طــریق آنـلاین در در خواستی ذکر است ارسال دارند. تشکر


کاندیدان محترم فــــورم درخواستی را خانه پـری کــرده و بعـد اســـــــناد های تحصیلی، تذکــره ودیـگر اســـــــناد هـا را اسـکن کــرده وسـپس از طــریق آنـلاین در در خواستی ذکر است ارسال دارند. تشکر

Submission Email

hr@moic.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
کار شناس اطلاعات و ارتبا.. at شاروالی کاب.. Kabul 27 Jul 2018
ویژه خانم ها) کار شناس اط.. at شاروالی کاب.. Kabul 27 Jul 2018
ویژه خانم ها) کارشناس آگا.. at شاروالی کاب.. Kabul 27 Jul 2018
Administrative/Logistics & Bookkeeping Assist.. at Catalyzing Afghan Agri.. Nangarhar 25 Jul 2018
Guard / گارد at Jumiat Industrial Association Kabul 28 Jul 2018
Admin Logistic Assistant at MAIL/CPO/OFWMP Kabul 31 Jul 2018
CEO Admin Assistant at AFTEL Kabul 27 Jul 2018
نظارت کننده at Da Afghanistan Bank Kabul 23 Jul 2018
HR Manager at APEC Kabul 16 Aug 2018
Sales Admin (Female Only) at ALEF Technology Kabul 31 Jul 2018
Admin Officer at Exchangerzone Kabul 22 Jul 2018
Business Support Assistant at United Nations World Food Programme Herat 23 Jul 2018
Cook - آشپز at GEO-CHEM Middle East - Afghanistan Kabul 28 Jul 2018
transiator at U.A.E. Embassy Kabul 03 Sep 2018
Project Assistant (دستیار مدیر پر.. at Dynamic Rigid Kabul 29 Jul 2018
اشپز at شفاخانه معالجوی دندان سینا افغان .. Kabul 28 Jul 2018
صفا کار at شفاخانه معالجوی دندان سینا افغ.. Kabul 28 Jul 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook