Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

رئیس آرشیف ملی

(1091 Views)

About وزارت اطلاعات وفرهنگ

اهداف وزارت اطلاعات وفرهنگ:
وزارت اطلاعات وفرهنگ برای تحقق دیدگاه و ماموریت خویش، وظایف خود را در چارچوب پنج هدف استراتیژیک ذیل متمرکز ساخته و جهت نیل به آن سعی مینماید.
1. درعرصه مطبوعات: رسانیدن اطلاعات ازطریق رسانه های همگانی (اخبار ، مجلات ، رادیو ، تلویزیون وآژانس های خبری ) به مردم.
2. درعرصه فرهنگ : معرفی آثار باستانی ، آبدات تاریخی ، موزیم ملی، کتابخانه های عامه ، آرشیف ملی وسایر مراکز آموزشی کشور به سطح ملی وبین المللی وتوسعه ، حفاظت وحراست ازآنها.
3. درعرصه هنر:عرضه خدمات هنری ازطریق تیاتر ، فلم ، موسیقی ، نگارستان مل ومرکزآموزشی غلام محمد میمنگی وتقویت همه این ساحات .
4. درعرصه توریزم :جهانی ساختن فرهنگ وتاریخ افغانستان توسط توریزم وکوشش برای جلب سیاحین ازطریق معینیت گرحندوی نقش اساسی دربالا بردن عاید ملی وفقرزدائی ازطریق توریزم تشویق بخش سکتور خصوصی سیاحت وصنایع دستی.
5. درعرصه جوانان : ایجاد زمینه پیشرفت برای جوانان وتشویق آنها در عرصه های مختلف درمرکز وولایات.
همچنان وزارت اطلاعات وفرهنگ دارای یک هدف مدیریتی بوده که بهبود و ارتقأ ظرفیت، مؤثریت و مثمریت کاری وزارت میباشد.

Job Summary

هدف وظیفه: مدیریت، انکشاف پالیسی حفظ و نگهداشت آثار در آرشیف ملی و طرح برنامه پیرامون تهیه و جمع آوری آثار نسخ خطی و اسناد تاریخی به هدف غنامندی آرشیف ملکی کشور.

Job Details

Date Posted: 15 Apr 2018 Reference: 01
Closing Date: 29 Apr 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Administrative Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 1 Year

Duties and Responsibilities

مسؤلیت های وظیفوی:
1. ترتیب پلان کاری ریاست مطابق اهداف وپروگرامهای امور فرهنگی به منظور نیل به اهداف اساسی اداره مربوط.
2. طرح و انکشاف پالیسی های حفظ و نگهداشت آثار خطی به منظور حفظ ارزش های فرهنگی و هویت ملی کشور.
3. تأمین ارتباط باسطح رهبری وزارت غرض اخذ هدایات ،حمایت های تخنیکی، احکام ،پالیسی ها وپلانهای اجرای.
4. ایجاد میکانیزم تحقیقاتی باهدف غنامندی آرشیف ملی وباز گشای فضای علمی وتحقیقاتی جهت استفاده محققین .
5. برنامه ریزی در راستای برگزاری نمایشگاههای ملی وبین المللی آثار ملی غرض شناساندن داشته های فرهنگی کشور .
6. طرح برنامه جامع به هدف تهیه اسناد مورد ضرورت آرشیف ملی، چاپ نسخ وآثار کم یاب غرض غنا مندی وتقویت آرشیف ملی کشور.
7. مدیریت، مراقبت و نظارت از اجراات کارکنان تحت اثر به منظور حصول اطمینان از اجراات مؤثر و آموزش آنها.
8. تلاش در جهت ایجاد شعبات آرشیف ملی درولایات جهت حفظ ارزشهای آثار خطی و شناسایی هویت ملی.
9. فراهم آوری زمینه جمع آوری وحفاظت از آثار آرشیف ملی به منظورغنامندی آرشیف ملی کشور.
10. ارائه مشوره درغنامندی اهداف وپروگرامهای اداره مربوط غرض بهبود کیفیت کاری واحد مربوطه.
11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف وزارت به وی سپرده میشود.

Skills

. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
آشنائی با پروگرام های کمپیوتر( ورد و اکسل)
توانائی اداره ، رهبری، پلانگذاری و تامین ارتباطات

Qualifications

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:
مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.
درجه تحصیل
داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس علوم اجتماعی، تاریخ و کتاب شناسی
. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
داشتن حد اقل سه سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree, Social Science

Submission Guideline

کاندیدان محترم فــــورم درخواستی را خانه پـری کــرده و بعـداً اســـــــناد های تحصیلی، تذکــره ودیـگر اســـــــناد هـا را اسـکن کــرده وسـپس از طــریق آنـلاین در فورم خواستی ذکر است.
ارسال دارند. تشکر

Submission Email

hr@moic.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
Technical Administrative Assistant at Tetra Tech Kabul 02 Oct 2018
Receptionist / Uranus Wedding Palace قصر .. at Uranus Wedding Palace Kabul 10 Oct 2018
مدیرعمومی اداری at Ministry of Defense Kabul 03 Oct 2018
Facility Management Assistant at Ministry of Public Health Kabul 26 Sep 2018
کارشناس تشکیلات at Ministry of Defense Kabul 03 Oct 2018
مدیرعمومی سوانح ودیتابی.. at Ministry of Defense Kabul 03 Oct 2018
مدیرعمومی اداری at Ministry of Defense Kabul 03 Oct 2018
صفا کار at DABS/KBD Kabul 03 Oct 2018
Administrative Officer at Office of Senior Advisor to the President of Af.. Kabul 18 Oct 2018
Driver at MAIL/CBARD Nangarhar 01 Oct 2018
Sales Admin (Female Only) at ALEF Technology Kabul 01 Oct 2018
Operation Officer at Ministry of Public Works (MoPW) Trans Hindukush Road.. Kabul 29 Sep 2018
Role Profile ELC Coordinator (Jawzjan) at British Council Afghanistan Jawzjan 26 Sep 2018
Administrative Officer at ASDP/DMTVET/MOE Kabul 29 Sep 2018
Data Entry Officer at Ministery of Energy and Water Kabul 02 Oct 2018
Admissions Officer at American University of Afghanistan Kabul 25 Sep 2018
Office Cleaner at MAIL/SGRP Kabul 25 Sep 2018
Managing Director at Moraa Educational Complex Kabul 31 Oct 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook