Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

رئیس آرشیف ملی

(1317 Views)

About وزارت اطلاعات وفرهنگ

اهداف وزارت اطلاعات وفرهنگ:
وزارت اطلاعات وفرهنگ برای تحقق دیدگاه و ماموریت خویش، وظایف خود را در چارچوب پنج هدف استراتیژیک ذیل متمرکز ساخته و جهت نیل به آن سعی مینماید.
1. درعرصه مطبوعات: رسانیدن اطلاعات ازطریق رسانه های همگانی (اخبار ، مجلات ، رادیو ، تلویزیون وآژانس های خبری ) به مردم.
2. درعرصه فرهنگ : معرفی آثار باستانی ، آبدات تاریخی ، موزیم ملی، کتابخانه های عامه ، آرشیف ملی وسایر مراکز آموزشی کشور به سطح ملی وبین المللی وتوسعه ، حفاظت وحراست ازآنها.
3. درعرصه هنر:عرضه خدمات هنری ازطریق تیاتر ، فلم ، موسیقی ، نگارستان مل ومرکزآموزشی غلام محمد میمنگی وتقویت همه این ساحات .
4. درعرصه توریزم :جهانی ساختن فرهنگ وتاریخ افغانستان توسط توریزم وکوشش برای جلب سیاحین ازطریق معینیت گرحندوی نقش اساسی دربالا بردن عاید ملی وفقرزدائی ازطریق توریزم تشویق بخش سکتور خصوصی سیاحت وصنایع دستی.
5. درعرصه جوانان : ایجاد زمینه پیشرفت برای جوانان وتشویق آنها در عرصه های مختلف درمرکز وولایات.
همچنان وزارت اطلاعات وفرهنگ دارای یک هدف مدیریتی بوده که بهبود و ارتقأ ظرفیت، مؤثریت و مثمریت کاری وزارت میباشد.

Job Summary

هدف وظیفه: مدیریت، انکشاف پالیسی حفظ و نگهداشت آثار در آرشیف ملی و طرح برنامه پیرامون تهیه و جمع آوری آثار نسخ خطی و اسناد تاریخی به هدف غنامندی آرشیف ملکی کشور.

Job Details

Date Posted: 15 Apr 2018 Reference: 01
Closing Date: 29 Apr 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Administrative Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 1 Year

Duties and Responsibilities

مسؤلیت های وظیفوی:
1. ترتیب پلان کاری ریاست مطابق اهداف وپروگرامهای امور فرهنگی به منظور نیل به اهداف اساسی اداره مربوط.
2. طرح و انکشاف پالیسی های حفظ و نگهداشت آثار خطی به منظور حفظ ارزش های فرهنگی و هویت ملی کشور.
3. تأمین ارتباط باسطح رهبری وزارت غرض اخذ هدایات ،حمایت های تخنیکی، احکام ،پالیسی ها وپلانهای اجرای.
4. ایجاد میکانیزم تحقیقاتی باهدف غنامندی آرشیف ملی وباز گشای فضای علمی وتحقیقاتی جهت استفاده محققین .
5. برنامه ریزی در راستای برگزاری نمایشگاههای ملی وبین المللی آثار ملی غرض شناساندن داشته های فرهنگی کشور .
6. طرح برنامه جامع به هدف تهیه اسناد مورد ضرورت آرشیف ملی، چاپ نسخ وآثار کم یاب غرض غنا مندی وتقویت آرشیف ملی کشور.
7. مدیریت، مراقبت و نظارت از اجراات کارکنان تحت اثر به منظور حصول اطمینان از اجراات مؤثر و آموزش آنها.
8. تلاش در جهت ایجاد شعبات آرشیف ملی درولایات جهت حفظ ارزشهای آثار خطی و شناسایی هویت ملی.
9. فراهم آوری زمینه جمع آوری وحفاظت از آثار آرشیف ملی به منظورغنامندی آرشیف ملی کشور.
10. ارائه مشوره درغنامندی اهداف وپروگرامهای اداره مربوط غرض بهبود کیفیت کاری واحد مربوطه.
11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف وزارت به وی سپرده میشود.

Skills

. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
آشنائی با پروگرام های کمپیوتر( ورد و اکسل)
توانائی اداره ، رهبری، پلانگذاری و تامین ارتباطات

Qualifications

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:
مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.
درجه تحصیل
داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس علوم اجتماعی، تاریخ و کتاب شناسی
. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
داشتن حد اقل سه سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree, Social Science

Submission Guideline

کاندیدان محترم فــــورم درخواستی را خانه پـری کــرده و بعـداً اســـــــناد های تحصیلی، تذکــره ودیـگر اســـــــناد هـا را اسـکن کــرده وسـپس از طــریق آنـلاین در فورم خواستی ذکر است.
ارسال دارند. تشکر

Submission Email

hr@moic.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
Regional Administrative and Finance Assistant at Ministry of Public Works.. Multi Cities 24 Dec 2018
Coordinator Patient Welfare at French Medical Institute for Mothers and C.. Kabul 18 Dec 2018
Head of Sub Base at ACTION CONTRE LA FAIM Ghowr 17 Dec 2018
Data Entry Analyst at ACTION CONTRE LA FAIM Kabul 15 Dec 2018
Office Messenger at MAIL/OFWMP Kabul 15 Dec 2018
Administrative Manager at RZ Tourist & Travel Agency Kabul 18 Dec 2018
Administration Manager at SNaPP2-MAIL Kabul 22 Dec 2018
English Learning Centre Coordinator at British Council Afghanistan Kandahar 17 Dec 2018
کارشناس تحلیل و تصنیف وظ.. at Ministry of Higher Edu.. Kabul 19 Dec 2018
Regional Admin Officer (Bost) at Afghanistan Cricket Board Kandahar 20 Dec 2018
Provincial Cricket Development In-Charge (Kan.. at Afghanistan Cricket Bo.. Kandahar 20 Dec 2018
مدیر عمومی کنترول تخنیکی at Ministry of Transport Kabul 24 Dec 2018
مدیر عمومی تنظیم ورکشاپ .. at Ministry of Transport .. Kabul 24 Dec 2018
Public Relation Officer - AGC at Amania Group Kabul 15 Dec 2018
Inventory/Stock Assistant at National Democratic Institute for Internatio.. Kabul 13 Dec 2018
متخصص ایجاد ایستگاه ها و .. at Ministry of Transport .. Kabul 24 Dec 2018
آمر ایجاد و تنظیم ایستگا.. at Ministry of Transport .. Kabul 24 Dec 2018
عضو تفتیش ولایتی at Ministry of Transport Kabul 24 Dec 2018
کارشناس تحلیل گزارشات at Ministry of Transport Kabul 24 Dec 2018
Finance/Admin Advisor at Ministry of Mines and Petroleum (MoMP) Kabul 17 Dec 2018
Administrative Manager at Khaiber Fuel Logistic Service Company Kabul 15 Dec 2018
Admin Assistant at Kakar Advocates LLC Kabul 31 Dec 2018
Executive Assistant at MAIL/OFWMP Kabul 13 Dec 2018
امام مسجد at Ministry of Public Health Kabul 31 Dec 2018
(راننده ( دریور at Ministry of Public Health Kabul 31 Dec 2018
Admin Assistant at KaPUL Group Of Companies Kabul 16 Dec 2018
Admin Assistant at KOICA(Korea International Cooperation Agency) Afghanis.. Kabul 29 Dec 2018
Customer Data Clerk at Afghanistan Urban Water Supply and Sewerage Corpor.. Kabul 13 Dec 2018
Admin/Finance Officer (Balkh) at Seyyam International Limited Balkh 27 Dec 2018
Administrative & HR Manager - Re Announce at Aria Medica Kabul 24 Dec 2018
رئیس اداری وتدارکات at ATRA Kabul 17 Dec 2018
کارمند تفتیش at ATRA Kabul 17 Dec 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook