Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

رئیس آرشیف ملی

(833 Views)

About وزارت اطلاعات وفرهنگ

اهداف وزارت اطلاعات وفرهنگ:
وزارت اطلاعات وفرهنگ برای تحقق دیدگاه و ماموریت خویش، وظایف خود را در چارچوب پنج هدف استراتیژیک ذیل متمرکز ساخته و جهت نیل به آن سعی مینماید.
1. درعرصه مطبوعات: رسانیدن اطلاعات ازطریق رسانه های همگانی (اخبار ، مجلات ، رادیو ، تلویزیون وآژانس های خبری ) به مردم.
2. درعرصه فرهنگ : معرفی آثار باستانی ، آبدات تاریخی ، موزیم ملی، کتابخانه های عامه ، آرشیف ملی وسایر مراکز آموزشی کشور به سطح ملی وبین المللی وتوسعه ، حفاظت وحراست ازآنها.
3. درعرصه هنر:عرضه خدمات هنری ازطریق تیاتر ، فلم ، موسیقی ، نگارستان مل ومرکزآموزشی غلام محمد میمنگی وتقویت همه این ساحات .
4. درعرصه توریزم :جهانی ساختن فرهنگ وتاریخ افغانستان توسط توریزم وکوشش برای جلب سیاحین ازطریق معینیت گرحندوی نقش اساسی دربالا بردن عاید ملی وفقرزدائی ازطریق توریزم تشویق بخش سکتور خصوصی سیاحت وصنایع دستی.
5. درعرصه جوانان : ایجاد زمینه پیشرفت برای جوانان وتشویق آنها در عرصه های مختلف درمرکز وولایات.
همچنان وزارت اطلاعات وفرهنگ دارای یک هدف مدیریتی بوده که بهبود و ارتقأ ظرفیت، مؤثریت و مثمریت کاری وزارت میباشد.

Job Summary

هدف وظیفه: مدیریت، انکشاف پالیسی حفظ و نگهداشت آثار در آرشیف ملی و طرح برنامه پیرامون تهیه و جمع آوری آثار نسخ خطی و اسناد تاریخی به هدف غنامندی آرشیف ملکی کشور.

Job Details

Date Posted: 15 Apr 2018 Reference: 01
Closing Date: 29 Apr 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Administrative Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 1 Year

Duties and Responsibilities

مسؤلیت های وظیفوی:
1. ترتیب پلان کاری ریاست مطابق اهداف وپروگرامهای امور فرهنگی به منظور نیل به اهداف اساسی اداره مربوط.
2. طرح و انکشاف پالیسی های حفظ و نگهداشت آثار خطی به منظور حفظ ارزش های فرهنگی و هویت ملی کشور.
3. تأمین ارتباط باسطح رهبری وزارت غرض اخذ هدایات ،حمایت های تخنیکی، احکام ،پالیسی ها وپلانهای اجرای.
4. ایجاد میکانیزم تحقیقاتی باهدف غنامندی آرشیف ملی وباز گشای فضای علمی وتحقیقاتی جهت استفاده محققین .
5. برنامه ریزی در راستای برگزاری نمایشگاههای ملی وبین المللی آثار ملی غرض شناساندن داشته های فرهنگی کشور .
6. طرح برنامه جامع به هدف تهیه اسناد مورد ضرورت آرشیف ملی، چاپ نسخ وآثار کم یاب غرض غنا مندی وتقویت آرشیف ملی کشور.
7. مدیریت، مراقبت و نظارت از اجراات کارکنان تحت اثر به منظور حصول اطمینان از اجراات مؤثر و آموزش آنها.
8. تلاش در جهت ایجاد شعبات آرشیف ملی درولایات جهت حفظ ارزشهای آثار خطی و شناسایی هویت ملی.
9. فراهم آوری زمینه جمع آوری وحفاظت از آثار آرشیف ملی به منظورغنامندی آرشیف ملی کشور.
10. ارائه مشوره درغنامندی اهداف وپروگرامهای اداره مربوط غرض بهبود کیفیت کاری واحد مربوطه.
11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف وزارت به وی سپرده میشود.

Skills

. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
آشنائی با پروگرام های کمپیوتر( ورد و اکسل)
توانائی اداره ، رهبری، پلانگذاری و تامین ارتباطات

Qualifications

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:
مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.
درجه تحصیل
داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس علوم اجتماعی، تاریخ و کتاب شناسی
. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
داشتن حد اقل سه سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه

Job Location

Afghanistan - Kabul

Education:

Bachelors Degree, Social Science

Submission Guideline

کاندیدان محترم فــــورم درخواستی را خانه پـری کــرده و بعـداً اســـــــناد های تحصیلی، تذکــره ودیـگر اســـــــناد هـا را اسـکن کــرده وسـپس از طــریق آنـلاین در فورم خواستی ذکر است.
ارسال دارند. تشکر

Submission Email

hr@moic.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
کار شناس اطلاعات و ارتبا.. at شاروالی کاب.. Kabul 27 Jul 2018
ویژه خانم ها) کار شناس اط.. at شاروالی کاب.. Kabul 27 Jul 2018
ویژه خانم ها) کارشناس آگا.. at شاروالی کاب.. Kabul 27 Jul 2018
Administrative/Logistics & Bookkeeping Assist.. at Catalyzing Afghan Agri.. Nangarhar 25 Jul 2018
Guard / گارد at Jumiat Industrial Association Kabul 28 Jul 2018
Admin Logistic Assistant at MAIL/CPO/OFWMP Kabul 31 Jul 2018
CEO Admin Assistant at AFTEL Kabul 27 Jul 2018
نظارت کننده at Da Afghanistan Bank Kabul 23 Jul 2018
HR Manager at APEC Kabul 16 Aug 2018
Sales Admin (Female Only) at ALEF Technology Kabul 31 Jul 2018
Admin Officer at Exchangerzone Kabul 22 Jul 2018
Business Support Assistant at United Nations World Food Programme Herat 23 Jul 2018
Cook - آشپز at GEO-CHEM Middle East - Afghanistan Kabul 28 Jul 2018
transiator at U.A.E. Embassy Kabul 03 Sep 2018
Project Assistant (دستیار مدیر پر.. at Dynamic Rigid Kabul 29 Jul 2018
اشپز at شفاخانه معالجوی دندان سینا افغان .. Kabul 28 Jul 2018
صفا کار at شفاخانه معالجوی دندان سینا افغ.. Kabul 28 Jul 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook