Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

رئیس افغان فلم

(753 Views)

About وزارت اطلاعات وفرهنگ

اهداف وزارت اطلاعات وفرهنگ:
وزارت اطلاعات وفرهنگ برای تحقق دیدگاه و ماموریت خویش، وظایف خود را در چارچوب پنج هدف استراتیژیک ذیل متمرکز ساخته و جهت نیل به آن سعی مینماید.
1. درعرصه مطبوعات: رسانیدن اطلاعات ازطریق رسانه های همگانی (اخبار ، مجلات ، رادیو ، تلویزیون وآژانس های خبری ) به مردم.
2. درعرصه فرهنگ : معرفی آثار باستانی ، آبدات تاریخی ، موزیم ملی، کتابخانه های عامه ، آرشیف ملی وسایر مراکز آموزشی کشور به سطح ملی وبین المللی وتوسعه ، حفاظت وحراست ازآنها.
3. درعرصه هنر:عرضه خدمات هنری ازطریق تیاتر ، فلم ، موسیقی ، نگارستان مل ومرکزآموزشی غلام محمد میمنگی وتقویت همه این ساحات .
4. درعرصه توریزم :جهانی ساختن فرهنگ وتاریخ افغانستان توسط توریزم وکوشش برای جلب سیاحین ازطریق معینیت گرحندوی نقش اساسی دربالا بردن عاید ملی وفقرزدائی ازطریق توریزم تشویق بخش سکتور خصوصی سیاحت وصنایع دستی.
5. درعرصه جوانان : ایجاد زمینه پیشرفت برای جوانان وتشویق آنها در عرصه های مختلف درمرکز وولایات.
همچنان وزارت اطلاعات وفرهنگ دارای یک هدف مدیریتی بوده که بهبود و ارتقأ ظرفیت، مؤثریت و مثمریت کاری وزارت میباشد.

Job Summary

هدف وظیفه: فراهم ساختن زمینه برای تهیه و پیشکش نمودن فلمهای داستانی ومستند درجهت رشد ؛ غنامندی و توسعه هنرسینما در کشور.

Job Details

Date Posted: 15 Apr 2018 Reference: 01
Closing Date: 29 Apr 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Cinema/Movie Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 1 Year

Duties and Responsibilities

مسؤلیت های وظیفوی:
1. تهیه ، ترتیب پلان کاری، اداره اخذ منظوری و مراقبت از تطبیق اهداف و برنامه های اداره.
2. مدیریت و نظارت از تمام فعالیت های کارکنان تحت اثر در جهت بهتر شدن اجراات و عرضه خدمات بهتر
3. طرح و انکشاف رهنمود ها ، مقررها و پالیسی های فلم سازی در همآهنگی با نهاد ها و موسسات فلم سازی کشور.
4. زمینه سازی جهت جلوگیری از واردات فلم ها و سریال های مبتذل که خلاف ارزشهای ملی و اسلامی باشد.
5. تشخیص و تحلیل نیازمندی اساسی هنر فلم سازی و تدابیر لازم به منظور رفع کمبودی ها و مشکلات هنر فلم سازی و سینما در سطح کشور.
6. مساعد ساختن زمینه حفظ و نگهداری ارزشهای سینمایی، فلم های مستند و تاریخی به منظور داشته های فرهنگی کشور.
7. نهایی ساختن سناریو ها و فلم نامه های تاریخی و مستند جهت طی مراحل و ترتیب پیشنهاد ( پروپوزل ).
8. دریافت منابع تمویل کننده برای تطبیق فلم نامه های تاریخی و برنامه های مستند.
9. افتتاح وبرگزاری جشنواره های فلمبه منظور تشویق و حمایت فلمسازان کشور.
10. زمینه سازی جهت رشد و توسعه هنر فلم سازی و سینما در سطح کشور.
11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات،مطابق قوانین،مقررات واهداف وزارت سپرده میشود.

Skills

3. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
o آشنایی با پروگرام های افس (ورد ، اکسل)
o توانانیرهبری و کنترول اداره.
o آشنایی کامل با تمام استندرد های تخنیکی ،فنی وهنری درعرصه تولید؛ تورید و نکهداری فلمهای هنری داستانی ومستند .

Qualifications

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:
مقتضیات حد اقل برای این بست، در ماده (7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است.
درجه تحصیل
داشتن سند حداقل لسانس پوهنحی هنرهای زیبا (برای ماسترترجیح داده میشود)
تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
داشتن تجربه کاری حداقل سه سال مرتبط به وظیفه .

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree, Cinema/Movie

Submission Guideline

کاندیدان محترم فــــورم درخواستی را خانه پـری کــرده و بعـداً اســـــــناد های تحصیلی، تذکــره ودیـگر اســـــــناد هـا را اسـکن کــرده وسـپس از طــریق آنـلاین در فورم خواستی ذکر است.
ارسال دارند. تشکر

Submission Email

hr@moic.gov.af

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
بست 5ممثل نمایشنامه پشتو/.. at وزارت اطلاع.. Kabul 25 Dec 2018
بست 5 کارگردان نمایشنامه .. at وزارت اطلاع.. Kabul 25 Dec 2018
بست 5 ممثل/ ریاست تیاتر مل.. at وزارت اطلاع.. Kabul 25 Dec 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook