Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

آمربرگزاری سیمینار ها و جشنواره های فرهنگی

(1128 Views)

About وزارت اطلاعات وفرهنگ

اهداف وزارت اطلاعات وفرهنگ:
وزارت اطلاعات وفرهنگ برای تحقق دیدگاه و ماموریت خویش، وظایف خود را در چارچوب پنج هدف استراتیژیک ذیل متمرکز ساخته و جهت نیل به آن سعی مینماید.
1. درعرصه مطبوعات: رسانیدن اطلاعات ازطریق رسانه های همگانی (اخبار ، مجلات ، رادیو ، تلویزیون وآژانس های خبری ) به مردم.
2. درعرصه فرهنگ : معرفی آثار باستانی ، آبدات تاریخی ، موزیم ملی، کتابخانه های عامه ، آرشیف ملی وسایر مراکز آموزشی کشور به سطح ملی وبین المللی وتوسعه ، حفاظت وحراست ازآنها.
3. درعرصه هنر:عرضه خدمات هنری ازطریق تیاتر ، فلم ، موسیقی ، نگارستان مل ومرکزآموزشی غلام محمد میمنگی وتقویت همه این ساحات .
4. درعرصه توریزم :جهانی ساختن فرهنگ وتاریخ افغانستان توسط توریزم وکوشش برای جلب سیاحین ازطریق معینیت گرحندوی نقش اساسی دربالا بردن عاید ملی وفقرزدائی ازطریق توریزم تشویق بخش سکتور خصوصی سیاحت وصنایع دستی.
5. درعرصه جوانان : ایجاد زمینه پیشرفت برای جوانان وتشویق آنها در عرصه های مختلف درمرکز وولایات.
همچنان وزارت اطلاعات وفرهنگ دارای یک هدف مدیریتی بوده که بهبود و ارتقأ ظرفیت، مؤثریت و مثمریت کاری وزارت میباشد.

Job Summary

هدف وظیفه: مدیریت، برنامه ریزی برگزاری محافل فرهنگی، معرفی و گسترش بازی های بومی، ارزیابی آثار نویسنده گان وتامین ارتباط با نهادهای فرهنگی و هنری .

Job Details

Date Posted: 15 Apr 2018 Reference: 01
Closing Date: 29 Apr 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Programme Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 1 Year

Duties and Responsibilities

مسؤلیت های وظیفوی:
1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان ریاست به منظور نیل به اهداف تعین شده اداره مربوط.
2. ارائه مشوره های مفید وسودمند به رئیس فرهنگ مردم درجهت غنامندی اهداف وبرنامه های اداره مربوطه.
3. مدیریت، کنترول و مراقبت از اجراات کارکنان تحت اثر به منظور حصول اطمینان از اجراات مؤثر و آموزش آنها.
4. مدیریت و زمینه سازی همکاری با نهادهای فرهنگی، اکادمی علوم، دانشگاه ها و نهادهای فرهنگی و هنری کشور جهت ارزیابی آثار فرهنگی و هنری در روشنائی مقررۀ جوایز فرهنگی و هنری.
5. ایجاد میکانیسم سالم درراستای برگزاری محافل ،سیمنارها وتوزیع جوایز فرهنگی ادبی جهت تحقق اهداف مطلوبه اداره
6. اتخاذ تصامیم در جهت تحقق اهداف و برنامه های کاری ریاست فرهنگ مردم جهت نیل به اهداف اساسی اداره مربوط.
7. برنامه ریزی و هماهنگی لازم در راستای برگزاری جشنواره های( گل ارغوان، میله توت تازه، میله انگور، گل نارنج، گل سنجد و گل سیب) با ریاست های اطلاعات و فرهنگ ولایات مربوطه.
8. تعیین و تدوین ضوابط مربوط به چگونگی و شرایط برگزاری نمایشگاه‌ها، جشنواره‌ها، همایش‌ها، مجامع، تشکل‌هاو مسابقات فرهنگی.
9. تشریک مساعی در طرح و برنامه ریزی گسترش بازیهای بومی و تامین ارتباط با افراد و اشخاص کهن سال، دانشمندان بخش فلکلور و سایر فرهنگیان جهت نهادینه ساختن فرهنگ اصیل و بومی کشور.
10. انتخاب هیت پذیرش، داوران و پیشکش نمودن آن جهت منظوری به مقامات ذیصلاح، نوشتن متن کارتهای دعوت، بنرها، ستایش نامه ها، طراحی و دیزاین آن.
11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف ریاست بوی سپرده میشود.

Skills

مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
o آشنائی با پروگرام های افس(ورد ، اکسل)
o توانائی در مدیریت، اداره، پلانگذاری و ارتباطات را داشته باشد.

Qualifications

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:
مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.
1. درجه تحصیل
o داشتن سند تحصیلی حد اقل فوق بکلوریا به لیسانس ادبیات وعلوم اجتماعی ترجیع داده میشود
2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
o داشتن حداقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree, Programme

Submission Guideline

کاندیدان محترم فــــورم درخواستی را خانه پـری کــرده و بعـداً اســـــــناد های تحصیلی، تذکــره ودیـگر اســـــــناد هـا را اسـکن کــرده وسـپس از طــریق آنـلاین در فورم خواستی ذکر است.
ارسال دارند. تشکر

Submission Email

hr@moic.gov.af

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
DCOP - IMPLEMENTATION at DAI Kabul 16 Dec 2018
Project Support Specialist at MISFA Ltd. Kabul 24 Dec 2018
Monitoring & Evaluation Officer at Coordination of Rehabilitation and Dev.. Herat 20 Dec 2018
Project Coordinator at Afghanaid Daikondi 30 Dec 2018
Gender & ESS Officer at WEE-RDP/MRRD: Kandahar 18 Dec 2018
Gender & ESS Officer at WEE-RDP/MRRD: Khost 18 Dec 2018
Gender & ESS Officer at WEE-RDP/MRRD: Kabul 18 Dec 2018
DRR & Resilience Advisor to ANDMA at Afghanaid Kabul 22 Dec 2018
Program Assistant, Curriculum Reform at UNESCO Kabul Kabul 16 Dec 2018
Senior Reporting Specialist at WEE-RDP/MRRD: Jawzjan 17 Dec 2018
Regional Enterprise Development (ED) Program .. at WEE-RDP/MRRD: Balkh 17 Dec 2018
Regional Enterprise Development (ED) Program .. at WEE-RDP/MRRD: Kabul 17 Dec 2018
Regional Enterprise Development (ED) Program .. at WEE-RDP/MRRD: Kunduz 17 Dec 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook