Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

مدیرعمومی تحقیق زبان و ادبیات

(998 Views)

About وزارت اطلاعات وفرهنگ

اهداف وزارت اطلاعات وفرهنگ:
وزارت اطلاعات وفرهنگ برای تحقق دیدگاه و ماموریت خویش، وظایف خود را در چارچوب پنج هدف استراتیژیک ذیل متمرکز ساخته و جهت نیل به آن سعی مینماید.
1. درعرصه مطبوعات: رسانیدن اطلاعات ازطریق رسانه های همگانی (اخبار ، مجلات ، رادیو ، تلویزیون وآژانس های خبری ) به مردم.
2. درعرصه فرهنگ : معرفی آثار باستانی ، آبدات تاریخی ، موزیم ملی، کتابخانه های عامه ، آرشیف ملی وسایر مراکز آموزشی کشور به سطح ملی وبین المللی وتوسعه ، حفاظت وحراست ازآنها.
3. درعرصه هنر:عرضه خدمات هنری ازطریق تیاتر ، فلم ، موسیقی ، نگارستان مل ومرکزآموزشی غلام محمد میمنگی وتقویت همه این ساحات .
4. درعرصه توریزم :جهانی ساختن فرهنگ وتاریخ افغانستان توسط توریزم وکوشش برای جلب سیاحین ازطریق معینیت گرحندوی نقش اساسی دربالا بردن عاید ملی وفقرزدائی ازطریق توریزم تشویق بخش سکتور خصوصی سیاحت وصنایع دستی.
5. درعرصه جوانان : ایجاد زمینه پیشرفت برای جوانان وتشویق آنها در عرصه های مختلف درمرکز وولایات.
همچنان وزارت اطلاعات وفرهنگ دارای یک هدف مدیریتی بوده که بهبود و ارتقأ ظرفیت، مؤثریت و مثمریت کاری وزارت میباشد.

Job Summary

هدف وظیفه: طرح ٬ ترتیب و نهایی ساختن واژه نامه های زبان های رسمی جهت داشتن واژه نامه های زبان های رسمی و بومی در سطح کشور.

Job Details

Date Posted: 15 Apr 2018 Reference: 01
Closing Date: 29 Apr 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Translation Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 1 Year

Duties and Responsibilities

مسؤلیت های وظیفوی:
1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار وسالانه در مطابقت با پلان آمریت به منظور نیل به اهداف تعین شده اداره مربوط.
2. مطالعه، تحقیق ، تحلیل و تجزیه مطالب و موضوعات مربوط به زبان و ادبیات در جهت ایجاد و انکشاف لغات نامه ها
3. ایجاد و انکشاف لغات نامه ها به سطح ملی و محلی به منظور نهادینه ساختن واژه ها در همآهنگی با نهاد های ذیدخل.
4. ایجاد و انکشاف میکانیزم همکاری و تبادله آثار ادبی و فرهنگی با نهاد ها جهت غنامندی برنامه های اداره مربوط
5. تأمین روابط با شعرأ، ادبأ، نویسندگان و کارشناسان زبان و ادبیات و نهاد های علمی، فرهنگی و ادبی غرض جمع آوری واستفاده از داشته های فرهنگی وادبی آنها در جهت تهیه لغات نامه ها.
6. طرح و ترتیب مسوده لغات نامه های ملی و محلی جهت نهایی ساختن آن در همآهنگی با آمرین و مراجع ذیدخل.
7. معادل سازی اصطلاحات و لغت های نامأنوس زبان های خارجی به زبان های رسمی کشور در تفاهم با همکاران و ارسال رسمی آن به اداره ذیربط.
8. اشتراک در برنامه ها و فعالیت‌های ادبی و فرهنگی جهت توسعه و ترویج امور نویسندگی به‌ ویژه ادبیات داستانی .
9. ترتیب برنامه های تقویت کننده ادبیات کودک و نوجوانان کشور جهت رشد استعداد ها و گسترش ادبیات کودک.
10. فراهم آوریی تسهیلات دربرگزاری سیمینارهای فرهنگی ،ادبی به منظور تقویت وتشویق شعرأ، نویسندگان و محقیقین عرصۀ زبان و ادبیات کشور.
11. طرح و ترتیب رهنمود های کاری برای کارشناسان مربوطه در جهت بهبود روند کار.
12. تقسیم وظایف بین کارشناسان ٬ نظارت و کنترول آن به منظور تحقق اهداف تعیین شده.
13. اجرای سایر وظایف که از طرف آمرین ذیصلاح مطابق قوانین ، مقررات و اهداف وزارت به وی سپرده میشود.

Skills

مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
o آشنائی با پروگرام های افس(ورد ، اکسل)
o توانائی در تأمین ارتباطات ، افهام وتفهیم .

Qualifications

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:
مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.
1. درجه تحصیل
o داشتن سند تحصیلی حد اقل لسانس زبان و ادبیات پشتو به ماستر و دکترا ترجیح داده می شود.
2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
o داشتن تجربه کاری حداقل یکسال سال مرتبط به وظیفه .

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree, Translation

Submission Guideline

کاندیدان محترم فــــورم درخواستی را خانه پـری کــرده و بعـداً اســـــــناد های تحصیلی، تذکــره ودیـگر اســـــــناد هـا را اسـکن کــرده وسـپس از طــریق آنـلاین در فورم خواستی ذکر است.
ارسال دارند. تشکر

Submission Email

hr@moic.gov.af

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
Re-announced: Translator for MoMP/PPG Project at Ministry of Mines and Pe.. Kabul 17 Dec 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook