Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

آمر بودجه

(1345 Views)

About وزارت اطلاعات وفرهنگ

اهداف وزارت اطلاعات وفرهنگ:
وزارت اطلاعات وفرهنگ برای تحقق دیدگاه و ماموریت خویش، وظایف خود را در چارچوب پنج هدف استراتیژیک ذیل متمرکز ساخته و جهت نیل به آن سعی مینماید.
1. درعرصه مطبوعات: رسانیدن اطلاعات ازطریق رسانه های همگانی (اخبار ، مجلات ، رادیو ، تلویزیون وآژانس های خبری ) به مردم.
2. درعرصه فرهنگ : معرفی آثار باستانی ، آبدات تاریخی ، موزیم ملی، کتابخانه های عامه ، آرشیف ملی وسایر مراکز آموزشی کشور به سطح ملی وبین المللی وتوسعه ، حفاظت وحراست ازآنها.
3. درعرصه هنر:عرضه خدمات هنری ازطریق تیاتر ، فلم ، موسیقی ، نگارستان مل ومرکزآموزشی غلام محمد میمنگی وتقویت همه این ساحات .
4. درعرصه توریزم :جهانی ساختن فرهنگ وتاریخ افغانستان توسط توریزم وکوشش برای جلب سیاحین ازطریق معینیت گرحندوی نقش اساسی دربالا بردن عاید ملی وفقرزدائی ازطریق توریزم تشویق بخش سکتور خصوصی سیاحت وصنایع دستی.
5. درعرصه جوانان : ایجاد زمینه پیشرفت برای جوانان وتشویق آنها در عرصه های مختلف درمرکز وولایات.
همچنان وزارت اطلاعات وفرهنگ دارای یک هدف مدیریتی بوده که بهبود و ارتقأ ظرفیت، مؤثریت و مثمریت کاری وزارت میباشد.

Job Summary

هدف وظیفه : طرح و تنظیم بودجه به اساس برنامه ،دفاع از بودجه ترتیب شده و اخذ منظور آن بصورت ربعوار از
وزارت مالیه.

Job Details

Date Posted: 15 Apr 2018 Reference: 01
Closing Date: 29 Apr 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Account/Finance Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 1 Year

Duties and Responsibilities

مسؤلیت های وظیفوی:

1. ترتیب پلان کاری در مطابقت با پلان رياست به منظور نیل به اهداف تعین شده اداره.
2. طرح و تنظیم بودجه عادی و انکشاف مرکز و ولایات به اساس برنامه.
3. ترتیب پلان مالی سال آینده وزارت با در نظر داشت نیامندی های اداره و تشکیلات.
4. اشتراک در دفاع بودجه و اخذ منظور آن بصورت ربعوار جهت تنظیم مصارفات.
5. تطبیق پالیسی های امور مالی و حسابی در عرصه مربوطه غرض انسجام بهتر امور.
6. تقسیمات بود جوي مطابق ضرورت و تشكيل در مرکز و ولایات.
7. بازرسی از تادیات بودجه های خارجی و کمک های بلاعوض به منظور استفاده درست و مؤثر آن.
8. تائید و نهایی ساختن تمام فورمه های بودجوی ( تخصیص، تعدیل، تزئید) بخاطر حل مشکیلات واحد های وزارت.
9. نظارت و وارسی از تطبیق بودجه عادی و انکشافی وزارت جهت حصول اطمینان از شفافیت بودجه.
10. بررسی و تحلیل کلیه فعالیت های بودجه عادی وانکشافی غرض اجرای تخصیصات.
11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.

Skills

مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
آشنائی با پروگرام های کمپیوتر(ورد واکسل) و لسان انگلسی
o توانائی در اداره ، رهبری، بودجه سازی و ارتباطات را داشته باشد.

Qualifications

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:
مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.
1. درجه تحصیل
o داشتن سند تحصیلی حد اقل فوق بکلوریا از یکی انستتیوت هاي حسابداری
2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
o داشتن حد اقل دوسال سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Diploma, Account/Finance

Submission Guideline

کاندیدان محترم فــــورم درخواستی را خانه پـری کــرده و بعـداً اســـــــناد های تحصیلی، تذکــره ودیـگر اســـــــناد هـا را اسـکن کــرده وسـپس از طــریق آنـلاین در فورم خواستی ذکر است.
ارسال دارند. تشکر

Submission Email

hr@moic.gov.af

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
Finance Executive at Lapis Kabul 25 Nov 2018
Financial Auditor/Reviewer at Emerging Consulting LLC Kabul 30 Nov 2018
تحویلدار صنادیق at DABS/KBD Kabul 21 Nov 2018
Internal Audit Specialist at MAIL/OFWMP Kabul 16 Nov 2018
سرمحاسب بست ۳ at Ministry of Mines and Petroleum (MoMP) Kabul 16 Nov 2018
Accountant at Mohib Construction Kabul 16 Nov 2018
Student Finance Intern at American University of Afghanistan Kabul 15 Nov 2018
Finance Specialist at Agricultural Development Fund Kabul 28 Nov 2018
Internal Audit Specialist at Agricultural Development Fund Kabul 28 Nov 2018
Loan Operation Assistant at Agricultural Development Fund Kabul 28 Nov 2018
Finance Officer at Assist Consultants Incorporated Kabul 30 Nov 2018
Re -(Financial Reporting Officer) کارمن.. at DABS Kabul 16 Nov 2018
Accountant / Quickbooks Operator at Afghan Bureau Collaboration Office (A.. Kabul 31 Dec 2018
Accounting& Finance Manager at Tolo Fajer Plastic Industry Company Kabul 22 Dec 2018
Finance Analyst at Youth in Action Consulting Company Multi Cities 29 Nov 2018
Female Finance Analyst at Youth in Action Consulting Company Multi Cities 29 Nov 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook