Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

آمرتکنالوژی معلوماتی

(1920 Views)

About وزارت اطلاعات وفرهنگ

اهداف وزارت اطلاعات وفرهنگ:
وزارت اطلاعات وفرهنگ برای تحقق دیدگاه و ماموریت خویش، وظایف خود را در چارچوب پنج هدف استراتیژیک ذیل متمرکز ساخته و جهت نیل به آن سعی مینماید.
1. درعرصه مطبوعات: رسانیدن اطلاعات ازطریق رسانه های همگانی (اخبار ، مجلات ، رادیو ، تلویزیون وآژانس های خبری ) به مردم.
2. درعرصه فرهنگ : معرفی آثار باستانی ، آبدات تاریخی ، موزیم ملی، کتابخانه های عامه ، آرشیف ملی وسایر مراکز آموزشی کشور به سطح ملی وبین المللی وتوسعه ، حفاظت وحراست ازآنها.
3. درعرصه هنر:عرضه خدمات هنری ازطریق تیاتر ، فلم ، موسیقی ، نگارستان مل ومرکزآموزشی غلام محمد میمنگی وتقویت همه این ساحات .
4. درعرصه توریزم :جهانی ساختن فرهنگ وتاریخ افغانستان توسط توریزم وکوشش برای جلب سیاحین ازطریق معینیت گرحندوی نقش اساسی دربالا بردن عاید ملی وفقرزدائی ازطریق توریزم تشویق بخش سکتور خصوصی سیاحت وصنایع دستی.
5. درعرصه جوانان : ایجاد زمینه پیشرفت برای جوانان وتشویق آنها در عرصه های مختلف درمرکز وولایات.
همچنان وزارت اطلاعات وفرهنگ دارای یک هدف مدیریتی بوده که بهبود و ارتقأ ظرفیت، مؤثریت و مثمریت کاری وزارت میباشد.

Job Summary

هدف وظیفه: تنظیم امور سیستم و ویب سایت، امنیت شبکه، شبکه تلیفون، کمره های امنیتی و انسجام امور آمریت در راستای میکانیزه نمودن ادارات وزارت با تکنالوژی جدید.

Job Details

Date Posted: 15 Apr 2018 Reference: 01
Closing Date: 29 Apr 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: IT Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 1 Year

Duties and Responsibilities

مسؤلیت های وظیفوی:

1. ترتیب پلان کاری در مطابقت با پلان معینیت مالی، اداری و گرحندوی به منظور نیل به اهداف تعین شده.
2. طرح و انكشاف پاليسي و پروگرام ها جهت گسترش شبکه انترنیت و تلیفون و حمايت از ابتكارات سيستم تكنالوژي معلوماتي.
3. ارزیابی و تحلیل نیازمندی ها برای ایجاد سیستم های موثر تکنالوژی معلوماتی.
4. طرح برنامه ها موثر کاری و جلب حمایت های مالی و تنخیکی به منظور فراهم سازی تسهیلات تکنالوژی معلوماتی در وزارت.
5. رهنمایی و آموزش کارکنان تکنالوژی معلوماتی جهت بالا بردن کیفیت کاری و گسترش شبکه ها.
6. مساعد ساختن زمینه ایجاد و انکشاف ویب سایت وزارت که در برگرنده تمام ریاست مرکزی و ولایت وزارت باشد.
7. تلاش و زمینه سازی در جهت گسترش شبکه انترنت و تلیفون در ریاست های مرکز ولایات مربوط به وزارت.
8. تلاش و زمینه سازی در جهت حفظ و امنیت شبکه به منظور جلوگیری از تخریبات و وارد شدن وایرس.
9. گسترش شبکه و ساختن یوزر برای تمام روئسا، آمرین و مدیران عمومی در پروگرام اوتلوک .
10. سهمگیری در ساختن مواد آموزشی و پیشبرد آن در برنامه های آموزشی تکنالوژی جهت گسترش شبکه و سایت.
11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.

Skills

مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
o مهارت با پروگرامهای کمپیوتر و لیسان انگلیسی
o مهارت در بخش تکنالوژی معلوماتی و توانائی در اداره، پلان گذاری و ارتباطات

Qualifications

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:
مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده (7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.
1. درجه تحصیل
o داشتن سند تحصیلی حداقل فوق بکلوریا با داشتن سند از انستیتوت تکنالوژی معلوماتی به لسانس کمپیوتر ساینس ترجع داده می شود

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Diploma, IT

Submission Guideline

کاندیدان محترم فــــورم درخواستی را خانه پـری کــرده و بعـداً اســـــــناد های تحصیلی، تذکــره ودیـگر اســـــــناد هـا را اسـکن کــرده وسـپس از طــریق آنـلاین در فورم خواستی ذکر است.
ارسال دارند. تشکر

Submission Email

hr@moic.gov.af

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
مامور تکنالوژی معلوماتی at Ministry of Public Health Herat 25 Dec 2018
Information Communication Technology/IM Offic.. at UNDP Afghanistan Jawzjan 25 Dec 2018
Senior IT Specialist at Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republ.. Kabul 30 Dec 2018
تیم لیدر تکنالوجی معلوما.. at ATRA Kabul 01 Jan 2019
تیم لیدر کنترول و کیفیت خ.. at ATRA Kabul 01 Jan 2019
مدیرعمومی پروژه ها و ارز.. at Ministry of Public Hea.. Kabul 28 Dec 2018
مسول امنیت شبکه at Ministry of Public Health Kabul 28 Dec 2018
کارشناس نرم افزار at Ministry of Public Health Kabul 28 Dec 2018
آمریت سیستم و شبکه تکنال.. at Ministry of Public Hea.. Kabul 28 Dec 2018
تحلیگر تکنالوژی معلومات.. at Ministry of Public Hea.. Kabul 28 Dec 2018
تحلیلگر و انکشاف دهنده پ.. at Ministry of Public Hea.. Kabul 28 Dec 2018
کارشناس توسعه، حفظ و مرا.. at Ministry of Public Hea.. Kabul 28 Dec 2018
Data Entry Clerk at MAIL/OFWMP Kabul 15 Dec 2018
تکنیشن تكنالوژي معلومات.. at DABS/KBD Kabul 22 Dec 2018
IT MANAGER - KFLS at Khaiber Fuel Logistic Service Company Kabul 15 Dec 2018
(مدیر تکنالوژی معلوماتی (.. at DABS Kabul 18 Dec 2018
سرگروپ تفتیش سیستم ها at DABS Kabul 16 Dec 2019
Re - GP Manager at DABS Kabul 07 Dec 2019
IT Technician at Afghan Cyber ISP/ICT Company Kabul 17 Dec 2018
امریت احصایه GSM و ISP at ATRA Kabul 17 Dec 2018
IT Admin at DK - German Medical Diagnostic Center Ltd. Kabul 31 Jan 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook