Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

آمر فرهنگ و گرځندوی

(364 Views)

About وزارت اطلاعات وفرهنگ

اهداف وزارت اطلاعات وفرهنگ:
وزارت اطلاعات وفرهنگ برای تحقق دیدگاه و ماموریت خویش، وظایف خود را در چارچوب پنج هدف استراتیژیک ذیل متمرکز ساخته و جهت نیل به آن سعی مینماید.
1. درعرصه مطبوعات: رسانیدن اطلاعات ازطریق رسانه های همگانی (اخبار ، مجلات ، رادیو ، تلویزیون وآژانس های خبری ) به مردم.
2. درعرصه فرهنگ : معرفی آثار باستانی ، آبدات تاریخی ، موزیم ملی، کتابخانه های عامه ، آرشیف ملی وسایر مراکز آموزشی کشور به سطح ملی وبین المللی وتوسعه ، حفاظت وحراست ازآنها.
3. درعرصه هنر:عرضه خدمات هنری ازطریق تیاتر ، فلم ، موسیقی ، نگارستان مل ومرکزآموزشی غلام محمد میمنگی وتقویت همه این ساحات .
4. درعرصه توریزم :جهانی ساختن فرهنگ وتاریخ افغانستان توسط توریزم وکوشش برای جلب سیاحین ازطریق معینیت گرحندوی نقش اساسی دربالا بردن عاید ملی وفقرزدائی ازطریق توریزم تشویق بخش سکتور خصوصی سیاحت وصنایع دستی.
5. درعرصه جوانان : ایجاد زمینه پیشرفت برای جوانان وتشویق آنها در عرصه های مختلف درمرکز وولایات.
همچنان وزارت اطلاعات وفرهنگ دارای یک هدف مدیریتی بوده که بهبود و ارتقأ ظرفیت، مؤثریت و مثمریت کاری وزارت میباشد.

Job Summary

هدف وظیفه:اداره، تنظیم امور گرځندوی، معرفی و حفظ میراث های فرهنگی و داشته های هنری در سطح ولایت.

Job Details

Date Posted: 16 Apr 2018 Reference: 01
Closing Date: 29 Apr 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Administrative Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 1 Year

Duties and Responsibilities

مسؤلیت های وظیفوی:

1. طرح و ترتیب پلان کاری ریاست در مطابقت به پلان عمومی وزارت به منظور نیل به اهداف تعین شده اداره.
2. ارائه مشوره های مسلکی به کارمندان تحت اثر جهت رفع مشکلات وظیفوی و بهبود کیفیت و موثریت تولید.
3. ایجاد میکانیزم موثر جهت حفظ و نگهداشت میراث های فرهنگی و داشته های هنری در سطح ولایت.
4. تدویر جشنواره های هنری و تیاتری در سطح ولایت جهت تشویق هنرمندان و معرفی داشته های هنری شان.
5. سعی و تلاش در جهت ترویج فرهنگ کتاب خوانی و جهان گردی بین نسل های جوان در سطح ولایت.
6. جلوگیری از فعالیت های خود سرانه شرکت های توریستی بدون مجوز جهت انسجام فعالیت های توریستی در سطح ولایت.
7. نظارت وکنترول ازشرکت های خصوصی توریستی جهت جلوگیری ازتخطی طرزالعمل ها ومقرره های توریستی.
8. تامین ارتباط با تصدی ها و شرکت های خصوصی توریستی جهت هماهنگی فعالیت های توریستی در سطح ولایت.
9. برنامه ریزی هنری و تبلیغی در جهت همکاری بیشتر مردم با دولت و بررسی پیرامون اثرات برنامه های هنری.
10. اتخاذ تصامیم درامر تحقق اهداف، پروگرامها ی ادارۀ مربوطه و تنظیم فعالیت های بخش اخبار داخلی و ولایات.
11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف وزارت به وی سپرده میشود.

Skills

3. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
o آشنائی با پروگرام های کمپیوتر و لسان انگلیسی
o توانائی در اداره ، رهبری، پلانگذاری و ارتباطات را داشته باشد

Qualifications

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.
1. درجه تحصیل
o .داشتن سند تحصیلی حداقل فوق بکلوریا به لیسانس ترجیح داده میشود.
2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
o داشتن حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه
3. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
o آشنائی با پروگرام های کمپیوتر و لسان انگلیسی
o توانائی در اداره ، رهبری، پلانگذاری و ارتباطات را داشته باشد
\

Job Location

Afghanistan - Kabul

Education:

Diploma, Administrative

Submission Guideline

کاندیدان محترم فــــورم درخواستی را خانه پـری کــرده و بعـداً اســـــــناد های تحصیلی، تذکــره ودیـگر اســـــــناد هـا را اسـکن کــرده وسـپس از طــریق آنـلاین در فورم خواستی ذکر است.
ارسال دارند. تشکر

Submission Email

hr@moic.gov.af

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
رئیس اداری وتدارکات at ATRA Kabul 13 May 2018
عضو مسلکی تدارکات at ATRA Kabul 13 May 2018
Driver at Checchi and Company Consulting, Inc. Kabul 04 May 2018
امر تدارکات at ATRA Kabul 13 May 2018
Provincial Social Mobilization Coordinator at Ministry of Education (MoE) Paktia 03 May 2018
Administrative Coordinator at French Medical Institute for Mothers and Ch.. Kabul 30 Apr 2018
مدیر اداری at Omid Male VTC Kabul 01 May 2018
محافظ at Omid Female VTC Kabul 01 May 2018
(صفا کار (اناث at Omid Female VTC Kabul 01 May 2018
Administrative Officer at Office of Senior Advisor to the President of Af.. Kabul 10 May 2018
Coordinator at Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Afg.. Kabul 10 May 2018
Administrative Assistant at UNESCO Kabul Kabul 01 May 2018
Visa Assistant FSN-07 at U.S. Embassy Kabul 30 Apr 2018
مدیر اداری at Asia Higher Education Institute Herat 05 May 2018
Internship at Afghanistan Cricket Board Kabul 24 Apr 2018
مدیرعمومی تنظیم فعالیت ه.. at وزارت اطلاع.. Kabul 29 Apr 2018
مدیرعمومی تنظیم فعالیت ه.. at وزارت اطلاع.. Kabul 29 Apr 2018
آمر فرهنگ و گرځندوی at وزارت اطلاعات وفره.. Kabul 29 Apr 2018
کارشناس تنظیم فعالیت های.. at وزارت اطلاع.. Kabul 29 Apr 2018
مدیر مسول جریده کندهار at وزارت اطلاعات و.. Multi Cities 29 Apr 2018
مدیر عمومی امور جوانان at وزارت اطلاعات و.. Kabul 29 Apr 2018
آمر فرهنگ و گرځندوی at وزارت اطلاعات وفره.. Kabul 29 Apr 2018
رئیس آرشیف ملی at وزارت اطلاعات وفرهنگ Kabul 29 Apr 2018
رئیس مالی و اداری at وزارت اطلاعات وفرهنگ Kabul 29 Apr 2018
Admin Director at Kakar Advocates LLC Kabul 10 May 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook