Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

مدیر عمومی امور جوانان

(1005 Views)

About وزارت اطلاعات وفرهنگ

اهداف وزارت اطلاعات وفرهنگ:
وزارت اطلاعات وفرهنگ برای تحقق دیدگاه و ماموریت خویش، وظایف خود را در چارچوب پنج هدف استراتیژیک ذیل متمرکز ساخته و جهت نیل به آن سعی مینماید.
1. درعرصه مطبوعات: رسانیدن اطلاعات ازطریق رسانه های همگانی (اخبار ، مجلات ، رادیو ، تلویزیون وآژانس های خبری ) به مردم.
2. درعرصه فرهنگ : معرفی آثار باستانی ، آبدات تاریخی ، موزیم ملی، کتابخانه های عامه ، آرشیف ملی وسایر مراکز آموزشی کشور به سطح ملی وبین المللی وتوسعه ، حفاظت وحراست ازآنها.
3. درعرصه هنر:عرضه خدمات هنری ازطریق تیاتر ، فلم ، موسیقی ، نگارستان مل ومرکزآموزشی غلام محمد میمنگی وتقویت همه این ساحات .
4. درعرصه توریزم :جهانی ساختن فرهنگ وتاریخ افغانستان توسط توریزم وکوشش برای جلب سیاحین ازطریق معینیت گرحندوی نقش اساسی دربالا بردن عاید ملی وفقرزدائی ازطریق توریزم تشویق بخش سکتور خصوصی سیاحت وصنایع دستی.
5. درعرصه جوانان : ایجاد زمینه پیشرفت برای جوانان وتشویق آنها در عرصه های مختلف درمرکز وولایات.
همچنان وزارت اطلاعات وفرهنگ دارای یک هدف مدیریتی بوده که بهبود و ارتقأ ظرفیت، مؤثریت و مثمریت کاری وزارت میباشد.

Job Summary

هدف وظیفه: فراهم آوری تسهیلات ، تشویق وآماده ساختن جوانان ونوجوانان برای خدمات دا وطلبانه درروند باز سازی جهت ارتقای اموزش درعرصه های مختلف وتامین صلح درکشور.

Job Details

Date Posted: 16 Apr 2018 Reference: 01
Closing Date: 29 Apr 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Administrative Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 2 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 1 Year

Duties and Responsibilities

مسؤلیت های وظیفوی:

1. ترتیب پلان کاری سالانه ربعوار وماهواردر مطابقت با پلان عمومی به منظور نیل به اهداف تعین شده اداره.
2. فراهم آوری تسهیلات دررابط به تشویق جوانان ونوجوانان بخاطر اجرای خدمات دا و طلبانه ورضاکارانه درروند بازسازی ، نوسازی وتامین صلح درکشور.
3. تطبیق استراتیژی جوانان در راستای رشد ، مصونیت ، آموزش، ورزش و حفاظت جهت ارتقای آموزش جوانان نو جوانان در عرصه های مختلف.
4. ارائه گزارش ازروند فعالیت ها به مقام ذیصلاح ،ارتباط مستقلانه وظیفوی باکارکنان تحت اثر وتشخیص حجم وارزش خدمات درتحقق اهداف اساسی اداره مربوط .
5. طرح برنامه ها ی مؤثروتطبیق پالیسی هاغرض انسجام جوانان و تأمین روابط بانهادهای داخلی .
6. براه اندازی کارهای داوطلبانه توسط جوانان وتشویق آنها بخاطرداشتن یک محیط سالم .
7. تنظیم وزمینه سازی گروپهای جوانان بعداز آموزش غرض رسانیدن کمکهای صحی اولیه به ضرورتمندان.
8. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.

Skills

مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
o آشنائی با پروگرام های (ورد و اکسل)
o توانائی رهبری وکنترول ازامورفعالیت ها جوانان درسطح ولایت

Qualifications

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:
مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.
1. درجه تحصیل
o داشتن سند تحصیلی حد اقل بکلوریا .
2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
o داشتن تجربه کاری حداقل یک سال مرتبط به وظیفه .
3 .مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
o آشنائی با پروگرام های (ورد و اکسل)
o توانائی رهبری وکنترول ازامورفعالیت ها جوانان درسطح ولایت

Job Location

Afghanistan - Kabul

Education:

Diploma, Administrative

Submission Guideline

کاندیدان محترم فــــورم درخواستی را خانه پـری کــرده و بعـداً اســـــــناد های تحصیلی، تذکــره ودیـگر اســـــــناد هـا را اسـکن کــرده وسـپس از طــریق آنـلاین در فورم خواستی ذکر است.
ارسال دارند. تشکر

Submission Email

hr@moic.gov.af

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
نظارت کننده at Da Afghanistan Bank Kabul 23 Jul 2018
HR Manager at APEC Kabul 16 Aug 2018
Sales Admin at ALEF Technology Kabul 23 Jul 2018
Admin Officer at Exchangerzone Kabul 22 Jul 2018
Business Support Assistant at United Nations World Food Programme Herat 23 Jul 2018
Cook - آشپز at GEO-CHEM Middle East - Afghanistan Kabul 28 Jul 2018
Admin Officer at Afghanaid Kabul 20 Jul 2018
Sr. Reporting Officer at ASERD/MRRD Kabul 18 Jul 2018
transiator at U.A.E. Embassy Kabul 03 Sep 2018
Project Assistant (دستیار مدیر پر.. at Dynamic Rigid Kabul 29 Jul 2018
Admin Officer at Jubaili Bros Kabul 20 Jul 2018
اشپز at شفاخانه معالجوی دندان سینا افغان .. Kabul 28 Jul 2018
صفا کار at شفاخانه معالجوی دندان سینا افغ.. Kabul 28 Jul 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook