Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

آمر فرهنگ و گرځندوی

(1015 Views)

About وزارت اطلاعات وفرهنگ

اهداف وزارت اطلاعات وفرهنگ:
وزارت اطلاعات وفرهنگ برای تحقق دیدگاه و ماموریت خویش، وظایف خود را در چارچوب پنج هدف استراتیژیک ذیل متمرکز ساخته و جهت نیل به آن سعی مینماید.
1. درعرصه مطبوعات: رسانیدن اطلاعات ازطریق رسانه های همگانی (اخبار ، مجلات ، رادیو ، تلویزیون وآژانس های خبری ) به مردم.
2. درعرصه فرهنگ : معرفی آثار باستانی ، آبدات تاریخی ، موزیم ملی، کتابخانه های عامه ، آرشیف ملی وسایر مراکز آموزشی کشور به سطح ملی وبین المللی وتوسعه ، حفاظت وحراست ازآنها.
3. درعرصه هنر:عرضه خدمات هنری ازطریق تیاتر ، فلم ، موسیقی ، نگارستان مل ومرکزآموزشی غلام محمد میمنگی وتقویت همه این ساحات .
4. درعرصه توریزم :جهانی ساختن فرهنگ وتاریخ افغانستان توسط توریزم وکوشش برای جلب سیاحین ازطریق معینیت گرحندوی نقش اساسی دربالا بردن عاید ملی وفقرزدائی ازطریق توریزم تشویق بخش سکتور خصوصی سیاحت وصنایع دستی.
5. درعرصه جوانان : ایجاد زمینه پیشرفت برای جوانان وتشویق آنها در عرصه های مختلف درمرکز وولایات.
همچنان وزارت اطلاعات وفرهنگ دارای یک هدف مدیریتی بوده که بهبود و ارتقأ ظرفیت، مؤثریت و مثمریت کاری وزارت میباشد.

Job Summary

هدف وظیفه:اداره، تنظیم، تدویرجشنوارهای هنر، معرفی و حفظ میراث های فرهنگی و داشته های هنری در سطح ولایت.

Job Details

Date Posted: 16 Apr 2018 Reference: 01
Closing Date: 29 Apr 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Administrative Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 1 Year

Duties and Responsibilities

مسؤلیت های وظیفوی:

12. طرح و ترتیب پلان کاری در مطابقت به پلان ریاست به منظور نیل به اهداف تعین شده اداره.
13. ارائه مشوره های مسلکی به کارمندان تحت اثر جهت رفع مشکلات وظیفوی و بهبود کیفیت و موثریت تولید.
14. ایجاد میکانیزم موثر جهت حفظ و نگهداشت میراث های فرهنگی و داشته های هنری در سطح ولایت.
15. تدویر جشنواره های هنری و تیاتری در سطح ولایت جهت تشویق هنرمندان و معرفی داشته های هنری شان.
16. سعی و تلاش در جهت ترویج فرهنگ کتاب خوانی و جهان گردی بین نسل های جوان در سطح ولایت.
17. جلوگیری از فعالیت های خود سرانه شرکت های توریستی بدون مجوز جهت انسجام فعالیت های توریستی در سطح ولایت.
18. ارائه معلومات در رابطه به آبدات تاریخی، ساحات باستانی، میراث های فرهنگی و هنری به سیاحین.
19. برنامه ریزی هنری و تبلیغی در جهت همکاری بیشتر مردم با دولت و بررسی پیرامون اثرات برنامه های هنری.
20. اتخاذ تصامیم درامر تحقق اهداف، پروگرامها ی ادارۀ مربوطه و تنظیم فعالیت های بخش اخبار داخلی و ولایات.
21. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف وزارت به وی سپرده میشود.

Skills

6. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
o آشنائی با پروگرام های کمپیوتر و لسان انگلیسی
o توانائی در اداره ، رهبری، پلانگذاری و ارتباطات را داشته باشد

Qualifications

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:
مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.
4. درجه تحصیل
o .داشتن سند تحصیلی حداقل فوق بکلوریا به لیسانس ترجیح داده میشود.
5. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
o داشتن حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه
6. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
o آشنائی با پروگرام های کمپیوتر و لسان انگلیسی
o توانائی در اداره ، رهبری، پلانگذاری و ارتباطات را داشته باشد

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Diploma, Administrative

Submission Guideline

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:
مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.
4. درجه تحصیل
o .داشتن سند تحصیلی حداقل فوق بکلوریا به لیسانس ترجیح داده میشود.
5. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
o داشتن حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه
6. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
o آشنائی با پروگرام های کمپیوتر و لسان انگلیسی
o توانائی در اداره ، رهبری، پلانگذاری و ارتباطات را داشته باشد

Submission Email

hr@moic.gov.af

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
Technical Administrative Assistant at Tetra Tech Kabul 02 Oct 2018
Receptionist / Uranus Wedding Palace قصر .. at Uranus Wedding Palace Kabul 10 Oct 2018
مدیرعمومی اداری at Ministry of Defense Kabul 03 Oct 2018
Facility Management Assistant at Ministry of Public Health Kabul 26 Sep 2018
کارشناس تشکیلات at Ministry of Defense Kabul 03 Oct 2018
مدیرعمومی سوانح ودیتابی.. at Ministry of Defense Kabul 03 Oct 2018
مدیرعمومی اداری at Ministry of Defense Kabul 03 Oct 2018
صفا کار at DABS/KBD Kabul 03 Oct 2018
Administrative Officer at Office of Senior Advisor to the President of Af.. Kabul 18 Oct 2018
Driver at MAIL/CBARD Nangarhar 01 Oct 2018
Sales Admin (Female Only) at ALEF Technology Kabul 01 Oct 2018
Operation Officer at Ministry of Public Works (MoPW) Trans Hindukush Road.. Kabul 29 Sep 2018
Role Profile ELC Coordinator (Jawzjan) at British Council Afghanistan Jawzjan 26 Sep 2018
Administrative Officer at ASDP/DMTVET/MOE Kabul 29 Sep 2018
Data Entry Officer at Ministery of Energy and Water Kabul 02 Oct 2018
Admissions Officer at American University of Afghanistan Kabul 25 Sep 2018
Office Cleaner at MAIL/SGRP Kabul 25 Sep 2018
Managing Director at Moraa Educational Complex Kabul 31 Oct 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook