Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

مدیرعمومی تنظیم فعالیت های هنری و فرهنگی

(827 Views)

About وزارت اطلاعات وفرهنگ

اهداف وزارت اطلاعات وفرهنگ:
وزارت اطلاعات وفرهنگ برای تحقق دیدگاه و ماموریت خویش، وظایف خود را در چارچوب پنج هدف استراتیژیک ذیل متمرکز ساخته و جهت نیل به آن سعی مینماید.
1. درعرصه مطبوعات: رسانیدن اطلاعات ازطریق رسانه های همگانی (اخبار ، مجلات ، رادیو ، تلویزیون وآژانس های خبری ) به مردم.
2. درعرصه فرهنگ : معرفی آثار باستانی ، آبدات تاریخی ، موزیم ملی، کتابخانه های عامه ، آرشیف ملی وسایر مراکز آموزشی کشور به سطح ملی وبین المللی وتوسعه ، حفاظت وحراست ازآنها.
3. درعرصه هنر:عرضه خدمات هنری ازطریق تیاتر ، فلم ، موسیقی ، نگارستان مل ومرکزآموزشی غلام محمد میمنگی وتقویت همه این ساحات .
4. درعرصه توریزم :جهانی ساختن فرهنگ وتاریخ افغانستان توسط توریزم وکوشش برای جلب سیاحین ازطریق معینیت گرحندوی نقش اساسی دربالا بردن عاید ملی وفقرزدائی ازطریق توریزم تشویق بخش سکتور خصوصی سیاحت وصنایع دستی.
5. درعرصه جوانان : ایجاد زمینه پیشرفت برای جوانان وتشویق آنها در عرصه های مختلف درمرکز وولایات.
همچنان وزارت اطلاعات وفرهنگ دارای یک هدف مدیریتی بوده که بهبود و ارتقأ ظرفیت، مؤثریت و مثمریت کاری وزارت میباشد.

Job Summary

هدف وظیفه : تنظیم فعالیت های هنرمندان ، تهیه و ارائه برنامه های هنری و فرهنگی از طریق تدویر جشنواره ها و محافل فرهنگی در سطح ولایت.

Job Details

Date Posted: 16 Apr 2018 Reference: 01
Closing Date: 29 Apr 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Administrative Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 1 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 1 Year

Duties and Responsibilities

مسؤلیت های وظیفوی:
1. تهیه و ترتیب برنامه های هنری و نمایشات و تنظیم امور فرهنگی و هنری در سطح ولایت جهت گسترش فعالیت های هنری و فرهنگی در سطح ولایت.
2. ارائه مشوره های مفید و مسلکی به ممثلین تیاتر و موسیقی به منظور غنامندی اهداف و رفع مشکلات وظیفوی شان.
3. کنترول و مراقبت از موسسات هنری تیاتر ، موسیقی و فلمسازی در سطح ولایت جهت هماهنگی فعالیت های هنری.
4. مطالعه و ارزیابی برنامه های هنری ( تیاتر ، موسیقی ، فلم نامه ها ) قبل از اجرا به منظور حصول اطمینان از مطابقت آن با ارزشهای ملی و فرهنگی کشور.
5. تنظیم فعالیت های هنری در سطح ولایت به منظور ایجاد همآهنگی و تشویق هنرمندان.
6. راه اندازی محافل هنری و فرهنگی جهت شناساندن داشته های هنری هنرمندان و فرهنگیان در سطح ولایت.
7. راه اندازی ورکشاپ ها، سیمینارهای هنری و محافل فرهنگی به منظور تشویق و بلند بردن سطح مهارت های فرهنگیان و هنرمندان به همکاری نهاد های ذیدخل.
8. نظارت از ثبت و راجستر نمودن نهاد های فرهنگی و هنری در سطح ولایت به منظور انسجام و همآهنگی بهتر.
9. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف ادارهبرایش سپرده میشود.

Skills

مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
o آشنائی با پروگرام های افس (ورد ، اکسل)
o توانانی مدیریت در مسایل هنری و فرهنگی را داشته باشد.

Qualifications

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:
مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.
1. درجه تحصیل
o داشتن سند تحصیلی حد اقل بکلوریا به (لسانس هنرهای زیبا رشته سینما، موسیقی و تیاتر) ترجیح داده میشود.
1. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
o داشتن یکساله تجربه کاری مرتبط به وظیفه
3 .مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
o آشنائی با پروگرام های افس (ورد ، اکسل)
o توانانی مدیریت در مسایل هنری و فرهنگی را داشته باشد.

Job Location

Afghanistan - Kabul

Education:

Diploma, Administrative

Submission Guideline

کاندیدان محترم فــــورم درخواستی را خانه پـری کــرده و بعـداً اســـــــناد های تحصیلی، تذکــره ودیـگر اســـــــناد هـا را اسـکن کــرده وسـپس از طــریق آنـلاین در فورم خواستی ذکر است.
ارسال دارند. تشکر
کاندیدان محترم فــــورم درخواستی را خانه پـری کــرده و بعـداً اســـــــناد های تحصیلی، تذکــره ودیـگر اســـــــناد هـا را اسـکن کــرده وسـپس از طــریق آنـلاین در فورم خواستی ذکر است.
ارسال دارند. تشکر


کاندیدان محترم فــــورم درخواستی را خانه پـری کــرده و بعـداً اســـــــناد های تحصیلی، تذکــره ودیـگر اســـــــناد هـا را اسـکن کــرده وسـپس از طــریق آنـلاین در فورم خواستی ذکر است.
ارسال دارند. تشکر

Submission Email

hr@moic.gov.af

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
Administrative/Logistics & Bookkeeping Assist.. at Catalyzing Afghan Agri.. Nangarhar 25 Jul 2018
Guard / گارد at Jumiat Industrial Association Kabul 28 Jul 2018
Admin Logistic Assistant at MAIL/CPO/OFWMP Kabul 31 Jul 2018
CEO Admin Assistant at AFTEL Kabul 27 Jul 2018
نظارت کننده at Da Afghanistan Bank Kabul 23 Jul 2018
HR Manager at APEC Kabul 16 Aug 2018
Sales Admin (Female Only) at ALEF Technology Kabul 31 Jul 2018
Admin Officer at Exchangerzone Kabul 22 Jul 2018
Business Support Assistant at United Nations World Food Programme Herat 23 Jul 2018
Cook - آشپز at GEO-CHEM Middle East - Afghanistan Kabul 28 Jul 2018
Admin Officer at Afghanaid Kabul 20 Jul 2018
transiator at U.A.E. Embassy Kabul 03 Sep 2018
Project Assistant (دستیار مدیر پر.. at Dynamic Rigid Kabul 29 Jul 2018
Admin Officer at Jubaili Bros Kabul 20 Jul 2018
اشپز at شفاخانه معالجوی دندان سینا افغان .. Kabul 28 Jul 2018
صفا کار at شفاخانه معالجوی دندان سینا افغ.. Kabul 28 Jul 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook