Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

آمریت دارالانشاء

(2357 Views)

About کمیسیون شکایات انتخاباتی

The Electoral Complaints Commission was created for the first time in 2005 to investigate complaints related to the Wolesi Jirga and Provincial Council elections as part of the Joint Electoral Management Body (JEMB) in Afghanistan. In 2009, it was created for Presidential and Provincial Council elections complaints investigation. In 2010, it was activated as an independent and temporary institution for Wolesi Jirga elections complaints investigation. Later in 2013, the Electoral Complaints Commission was created as an independent and permanent organization, after the Election Law and Structure, Duties and Authorities Electoral Law of Commissions, were signed by the president of Afghanistan. The biggest goal of the ECC’s establishment is complaints and objections investigation to institutionalize electoral justice on the national and democratic electoral process in the country.
After 2014 electoral difficulties, Afghanistan Parliament and Civil Society aimed to create electoral reforms. Consequently, the Afghan Government created the Special Electoral Reform Commission (SERC) in order to bring essential and fundamental reforms in election affairs. This Commission makes recommendations to the government according to the experiences and shortcomings that existed in previous elections. Eventually, these recommendations result in changes to Election Law.

Job Summary

هدف وظیفه: نظارت از امور مرتبط به دارالانشای کمیسیون در ولایت مربوطه ، نظارت از اجراآت مالی و اداری کمیسیون در ولایت مربوطه ، تنظیم امور ثبت و رسیده گی به شکایات و اعتراضات انتخاباتی در ولایت مربوطه

Job Details

Date Posted: 09 May 2018 Reference: 001
Closing Date: 22 May 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 11 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

مسئولیت های وظیفوی :
آمر دارالانشای ولایتی تحت نظارت رئیس عمومی دارالانشای کمیسون مستقل شکایات انتخاباتی، عملیات ثبت و رسیدگی به شکایات و اعتراضات، امور مربوط به فعالیت های آگاهی عامه را تنظیم ، مدیریت و پیشبرد امورلوژستیکی، اداری، مالی و ایجاد هماهنگی با کمیسون ولایتی انتخابات و تشریک مساعی باسایر نهاد های دولتی و نهادهای مدنی به منظور رسیدگی به موقع ودقیق به وظایف محوله و ایجاد تسهیلات لازم کار برای کمیسون ولایتی شکایات انتخاباتی با رعایت موارد ذیل که همزمان محدود به آن نمی باشد، اجراآت مینماید:
1- مدیریت و کنترول تمام عرصه های کاری دارالانشا‌ء به سطح ولایت و تطبیق قوانین، طرزالعمل ها و پالیسی های کمیسون شکا یات؛
2- نظارت از چگونگی تطبیق بودجه در مطابقت با اسناد تقنینی و نیازمندی های کاری و ایجاد فضای هماهنگی با کمیسون انتخاباتی؛
3- ترتیب پلان برای اجرای به موقع ودقیق امور در تشریک مساعی با بخش های مسلکی تحت رهبری کمیسون ولایتی؛
4- نظارت از چگونگی ثبت شکایات واعتراضات انتخاباتی و روند رسیدگی به شکایات و اعتراضات درمطابقت به قانون انتخابات، طرزالعمل ها و لوایح مربوط در سطح ولایت؛
5- ایجاد هماهنگی لازم از طریق همکاری با ریاست تحلیل وبررسی کمسیون شکایات انتخاباتی درمرکز از طریق دارالانشأ؛
6- مدیریت امور اداری، مالی و لوژستیکی و حفاظت از دارایی های کمیسیون به صورت شفاف، موثر و پاسخگو؛
7- ارایه دوسیه های تحلیل و بررسی شده از طرف تیم حقوقی به کمیشنران ولایتی جهت تصمیم و ابلاغ فیصله های کمیسیون ولایتی به جوانب مربوط؛
8- فراهم آوری تسهیلات لازم جهت دسترسی مردم به ثبت شکایات و اعتراضات؛
9- ارایه گزارش های منظم و دقیق ماهوار، ربعوار و سالانه و یاهم به اساس ضرورت و تقاضای دفتر مرکزی کمیسون شکایات؛
10- رفع هرنوع نیازمندی های لوژستیکی دفتر وکارمندان در حدود بودجه دست داشته با در نظرداشت موثریت و مثمریت مصرف آن در مطابقت با قوانین و رهنمود ها؛
11- جلوگیری ازبروز هر گونه مظاهر فساد اداری در روند مصارفاتی و انتخاباتی در سطح دارالانشای مربوط؛
12- اجرای سایر وظایف محوله از سوی مقامات ذیصلاح.

Skills

• توانایی ارائه مشوره در طرح خط مشی ( پالیسی) اداره مربوط؛
• توانائی رهبری و کنترول اداره؛
• تسلط کامل به یکی از لسانهای رسمی کشور(دری یا پشتو)؛
• مهارت های مسلکی و مدیریتی؛
• آگاهی از مسایل انتخاباتی؛
• استفاده ازپروگرام های کمپیوتر (ورد واکسل ) و انترنت؛
• بلدیت به لسان انگلیسی.

Qualifications

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده (7) وماده (8) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است
1. حداقل درجه تحصیل: (لیسانس رشته های حقوق و علوم سیاسی، شرعیات، اداره عامه، اقتصاد و علوم اجتماعی و به درجات بلند تحصیلی ارجحیت داده می شود)
2. تجربه لازم )حد اقل سه سال در ادارات دولتی وغیر دولتی در ساحات اداری و مالی ، حقوقی، پلان و پالیسی و به دارندگان تجارب بالاتر مرتبط به وظیفه ارجحیت داده می شود. )
3. مهارت های دیگر؛ (کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

Job Location

Afghanistan - Farah
- Kunar
- Nimruz
- Zabul
- Paktia
- Khost
- Ghazni
- Badghis
- Faryab
- Logar
- Sar-e Pol
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree, Administrative

Submission Guideline

اشخاص واجد شرایط از تاریخ نشر اعلان فوق الذکر الی تاریخ 1 / 3 / 1397 فورمه درخواستی را از ساعت 9 الی 3 بعد از ظهر از آمریت استخدام کمیسیون شکایات انتخاباتی واقع شیرپور ناحیه دهم شهر کابل جوار وزارت عدلیه اخذ و بعد از خانه پری در خلال اعلان متذکره دوباره تسلیم نمایند. ضمناً می توانند فورمه درخواستی را از سایت کمیسیون شکایات انتخاباتی اخذ و بعد از خانه پری هارد آنرا دوباره به آمریت استخدام ریاست منابع بشری کمیسیون شکایات انتخاباتی تسلیم نمایند.
درصورت ضرورت به شماره تیلفون (0775434177) تماس بگیرند و معلومات لازم ارائه خواهد گردید. ناگفته نماند تاریخ مصاحبه بعد از بررسی مقدماتی اسناد ارائه شده توسط کمیتۀ استخدام داخلی کمیسیون شکایات انتخاباتی ذریعۀ تیلفون به شخص کاندید اطلاع داده می شود. بنابراین لطفا آدرس مشخص خویش را با نمره تیلفون بطور دقیق در فورمۀ درخواستی خویش درج نمائید. فورمۀ درخواستی بعد از مدت تعیین شده پذیرفته نمی شود.

Submission Email

No email provided, please refer to Submission Guideline above

Email Print Report
More jobs in this category
Gender Specialist (SB4/2) LoGo Project at UNDP Afghanistan Kabul 06 Dec 2018
Municipal Specialist (SB4/1) at UNDP Afghanistan Kabul 06 Dec 2018
System Development Analyst at National Statistics and Information Authori.. Kabul 27 Nov 2018
ریاست تجارت ولایت کندز CBR at وزارت تجارت .. Kunduz 28 Dec 2018
مشاوریت عمومی (CBR) at وزارت امور شهر سازی Kabul 03 Dec 2018
ریاست مطالعات اقتصادی وا.. at وزارت امور ش.. Kabul 03 Dec 2018
ریاست انسجام املاک واسکا.. at وزارت امور ش.. Kabul 03 Dec 2018
ریاست تحقیق و طرح برنامه.. at کمیسیون مست.. Kabul 01 Dec 2018
ریاست تفتیش ساحوی ولایت .. at اداره عالی .. Kandahar 01 Dec 2018
ریاست توانمند سازی زنان at وزارت امور زن.. Kabul 01 Dec 2018
ریاست تدقیق و تطبیق تصام.. at کمیسیون مست.. Kabul 26 Nov 2018
ریاست ارزیابی نظارت و تف.. at ریاست عمومی .. Kabul 26 Nov 2018
Research Fellow/Analyst at Ministry of Economy Kabul 23 Nov 2018
Communication Expert at Ministry of Economy Kabul 23 Nov 2018
Administrative Officer at Ministry of Economy Kabul 23 Nov 2018
Research Assistant at Ministry of Economy Kabul 23 Nov 2018
ریاست مبارزه با حوادث ول.. at اداره ملی آم.. Multi Cities 28 Nov 2018
ریاست تنظیم امور آب ولای.. at وزارت انرژی .. Helmand 25 Nov 2018
ریاست فواید عامه ولایت غ.. at وزارت فواید .. Ghazni 25 Nov 2018
مشاورحقوقی وروابط پارلم.. at وزارت صحت عا.. Kabul 25 Nov 2018
ریاست مبارزه علیه مواد م.. at وزارت مبارز.. Multi Cities 25 Nov 2018
ریاست حفاظت محیط زیست ول.. at اداره ملی حف.. Oruzgan 25 Nov 2018
ریاست خط آهن آقینه ولایت .. at اداره مستقل .. Jawzjan 25 Nov 2018
ریاست تجارت ولایت ننگرها.. at وزارت تجارت.. Nangarhar 25 Nov 2018
ریاست امور سرحدات و قبای.. at وزارت امور س.. Multi Cities 25 Nov 2018
ریاست احصائیه و معلومات .. at اداره مرکزی .. Multi Cities 25 Nov 2018
ریاست مخابرات وتکنالوژی .. at وزارت مخابر.. Multi Cities 25 Nov 2018
ریاست مالی و اداری ولایا.. at اداره مستقل .. Multi Cities 25 Nov 2018
ریاست خدمات تخنیکی و سکت.. at اداره مستقل .. Multi Cities 25 Nov 2018
ریاست منابع بشری ولایات .. at اداره مستقل .. Multi Cities 25 Nov 2018
ریاست حوزه دریایی (ترنگ ق.. at وزارت انرژی .. Multi Cities 25 Nov 2018
Multi Media Developer at Ministry of Economy Kabul 22 Nov 2018
Professional Journalist at Ministry of Economy Kabul 22 Nov 2018
ریاست احصائیه و معلومات .. at اداره ملی اح.. Multi Cities 26 Nov 2018
ریاست کار،اموراجتماعی، .. at وزارت کار، ا.. Farah 12 Dec 2018
ریاست زراعت، آبیاری و ما.. at وزارت زراعت.. Multi Cities 24 Nov 2018
ریاست امور سرحدات و قبای.. at وزارت امور س.. Multi Cities 24 Nov 2018
مشاور وزیر رامور حل مشکل.. at وزارت امور س.. Kabul 24 Nov 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook