Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

مدیر عمومی مالی و اداری

(2067 Views)

About کمیسیون شکایات انتخاباتی

The Electoral Complaints Commission was created for the first time in 2005 to investigate complaints related to the Wolesi Jirga and Provincial Council elections as part of the Joint Electoral Management Body (JEMB) in Afghanistan. In 2009, it was created for Presidential and Provincial Council elections complaints investigation. In 2010, it was activated as an independent and temporary institution for Wolesi Jirga elections complaints investigation. Later in 2013, the Electoral Complaints Commission was created as an independent and permanent organization, after the Election Law and Structure, Duties and Authorities Electoral Law of Commissions, were signed by the president of Afghanistan. The biggest goal of the ECC’s establishment is complaints and objections investigation to institutionalize electoral justice on the national and democratic electoral process in the country.
After 2014 electoral difficulties, Afghanistan Parliament and Civil Society aimed to create electoral reforms. Consequently, the Afghan Government created the Special Electoral Reform Commission (SERC) in order to bring essential and fundamental reforms in election affairs. This Commission makes recommendations to the government according to the experiences and shortcomings that existed in previous elections. Eventually, these recommendations result in changes to Election Law.

Job Summary

هدف وظیفه: نظارت از تمام امورمالی وعرضه خدمات ذخیره وی وترمیمات دفتر ولایتی مربوط.

Job Details

Date Posted: 09 May 2018 Reference: 003
Closing Date: 22 May 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 11 Gender: Any
Functional Area: Account/Finance Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 2 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

وظایف و مسوولیت ها:
1. ترتیب پلان کاری مدیریت عمومی مالی واداری در مطابقت با پلان عمومی ریاست به منظور نیل به اهداف تعین شده.
2. طی مراحل مکاتیب، پیشنهادات و استعلام¬های مدیریت عمومی مالی واداری غرض ارسال به مراجع مربوطه.
3. توحید گزارشات بخش¬های مدیریت عمومی مالی واداری و تقدیم آن به مقام ریاست جهت اقدامات بعدی آن.
4. تنظيم ملاقات های رئيس و گرفتن صورت جلسه جهت انسجام و اتخاذ تدابیر بعدی آن.
5. ایجاد هماهنگی با بخش های مرکزی جهت تسریع روند اجراات و فعالیت های اداره.
6. تنظیم ، ثبت، حفظ و فهرست تمام اسناد و مکاتیب و ارائه آن در وقت و زمان مناسب برای مسؤلین امور.
7. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف کمیسیون سپرده میشود

Skills

• تسلط کامل به یکی از لسانهای رسمی کشور(دری یا پشتو)؛
• مهارت های مسلکی و مدیریتی؛
• بلدیت به لسان انگلیسی ترجیح داده میشود؛
• استفاده ازپروگرام های کمپیوتر (ورد واکسل ) و انترنت.

Qualifications

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:
مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده (7) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است
حداقل درجه تحصیل: ( لیسانس اقتصاد ،علوم اجتماعی، اداره و منجمنت، مدیریت مالی، اداره و تجارت و سایر رشته های مربوطه )
تجربه لازم: (دو سال تجربه مرتبط به وظیفه )
مهارت های دیگر؛ (کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

Job Location

Afghanistan - Kabul
- Kandahar
- Nangarhar
- Nimruz
- Helmand
- Farah
- Zabul
- Paktia
- Oruzgan
- Sar-e Pol
- Badghis

Education:

Bachelors Degree, Account/Finance

Submission Guideline

به اطلاع اشخاص واجد شرایط اعم از طبقه اناث و ذکور که تابعیت افغانستان را داشته باشند، رسانیده می شود تا خود را در پست های متذکره کاندید نمایند.

اشخاص واجد شرایط از تاریخ نشر اعلان فوق الذکر الی تاریخ 1 / 3 / 1397 فورمه درخواستی را از ساعت 9 الی 3 بعد از ظهر از آمریت استخدام کمیسیون شکایات انتخاباتی واقع شیرپور ناحیه دهم شهر کابل جوار وزارت عدلیه اخذ و بعد از خانه پری در خلال اعلان متذکره دوباره تسلیم نمایند. ضمناً می توانند فورمه درخواستی را از سایت کمیسیون شکایات انتخاباتی اخذ و بعد از خانه پری هارد آنرا دوباره به آمریت استخدام ریاست منابع بشری کمیسیون شکایات انتخاباتی تسلیم نمایند.

درصورت ضرورت به شماره تیلفون (0775434177) تماس بگیرند و معلومات لازم ارائه خواهد گردید. ناگفته نماند تاریخ مصاحبه بعد از بررسی مقدماتی اسناد ارائه شده توسط کمیتۀ استخدام داخلی کمیسیون شکایات انتخاباتی ذریعۀ تیلفون به شخص کاندید اطلاع داده می شود. بنابراین لطفا آدرس مشخص خویش را با نمره تیلفون بطور دقیق در فورمۀ درخواستی خویش درج نمائید. فورمۀ درخواستی بعد از مدت تعیین شده پذیرفته نمی شود.

Submission Email

No email provided, please refer to Submission Guideline above

Email Print Report
More jobs in this category
Cash Management Officer at Ministry of Finance Kabul 02 Jun 2018
Budget Specialist at Ministry of Finance Kabul 02 Jun 2018
Accounting Specialist at Ministry of Finance Kabul 02 Jun 2018
Base Finance HR Manager at ACTION CONTRE LA FAIM Ghowr 27 May 2018
Finance Officer at Afghan Compound Support Services Kabul 05 Jun 2018
Cashier at Global Technology Kabul 31 May 2018
Finance Officer at Malika and Refa Solution Kabul 20 Jun 2018
Finance/HR Admin Officer at Médecins Sans Frontières (MSF) Herat 30 May 2018
Finance Assistant at Mumtaz Construction Group Kabul 14 Jun 2018
کارمند اداری و محاسبه at Afghanistan Urban Water Supply.. Balkh 28 May 2018
Tax Manager at Kakar Advocates LLC Kabul 14 Jun 2018
مدیر عمومی محاسبه جنسی at Afghanistan Urban Water Supp.. Kabul 27 May 2018
Finance Assistant at World Health Organization Kabul 24 May 2018
Finance Assistant (Grade 6) at World Health Organization Kabul 24 May 2018
Chief Financial Officer at GEO-CHEM Middle East - Afghanistan Kabul 31 May 2018
Finance Officer at Kakar Advocates LLC Kabul 06 Jun 2018
Financial Accountant at Smart Telecom Co, Ltd Kabul 02 Jul 2018
Finance Analyst at Youth in Action Consulting Company Multi Cities 29 Nov 2018
Accountant For Spare parts Section at Habib Faiz Construction Group Kabul 31 May 2018
Female Finance Analyst at Youth in Action Consulting Company Multi Cities 29 Nov 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook