Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Email Print Report

مدیر عمومی مالی و اداری

(2733 Views)

About کمیسیون شکایات انتخاباتی

The Electoral Complaints Commission was created for the first time in 2005 to investigate complaints related to the Wolesi Jirga and Provincial Council elections as part of the Joint Electoral Management Body (JEMB) in Afghanistan. In 2009, it was created for Presidential and Provincial Council elections complaints investigation. In 2010, it was activated as an independent and temporary institution for Wolesi Jirga elections complaints investigation. Later in 2013, the Electoral Complaints Commission was created as an independent and permanent organization, after the Election Law and Structure, Duties and Authorities Electoral Law of Commissions, were signed by the president of Afghanistan. The biggest goal of the ECC’s establishment is complaints and objections investigation to institutionalize electoral justice on the national and democratic electoral process in the country.
After 2014 electoral difficulties, Afghanistan Parliament and Civil Society aimed to create electoral reforms. Consequently, the Afghan Government created the Special Electoral Reform Commission (SERC) in order to bring essential and fundamental reforms in election affairs. This Commission makes recommendations to the government according to the experiences and shortcomings that existed in previous elections. Eventually, these recommendations result in changes to Election Law.

Job Summary

هدف وظیفه: نظارت از تمام امورمالی وعرضه خدمات ذخیره وی وترمیمات دفتر ولایتی مربوط.

Job Details

Date Posted: 09 May 2018 Reference: 003
Closing Date: 22 May 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 11 Gender: Any
Functional Area: Account/Finance Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 2 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

وظایف و مسوولیت ها:
1. ترتیب پلان کاری مدیریت عمومی مالی واداری در مطابقت با پلان عمومی ریاست به منظور نیل به اهداف تعین شده.
2. طی مراحل مکاتیب، پیشنهادات و استعلام¬های مدیریت عمومی مالی واداری غرض ارسال به مراجع مربوطه.
3. توحید گزارشات بخش¬های مدیریت عمومی مالی واداری و تقدیم آن به مقام ریاست جهت اقدامات بعدی آن.
4. تنظيم ملاقات های رئيس و گرفتن صورت جلسه جهت انسجام و اتخاذ تدابیر بعدی آن.
5. ایجاد هماهنگی با بخش های مرکزی جهت تسریع روند اجراات و فعالیت های اداره.
6. تنظیم ، ثبت، حفظ و فهرست تمام اسناد و مکاتیب و ارائه آن در وقت و زمان مناسب برای مسؤلین امور.
7. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف کمیسیون سپرده میشود

Skills

• تسلط کامل به یکی از لسانهای رسمی کشور(دری یا پشتو)؛
• مهارت های مسلکی و مدیریتی؛
• بلدیت به لسان انگلیسی ترجیح داده میشود؛
• استفاده ازپروگرام های کمپیوتر (ورد واکسل ) و انترنت.

Qualifications

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:
مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده (7) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است
حداقل درجه تحصیل: ( لیسانس اقتصاد ،علوم اجتماعی، اداره و منجمنت، مدیریت مالی، اداره و تجارت و سایر رشته های مربوطه )
تجربه لازم: (دو سال تجربه مرتبط به وظیفه )
مهارت های دیگر؛ (کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

Job Location

Afghanistan - Kabul
- Kandahar
- Nangarhar
- Nimruz
- Helmand
- Farah
- Zabul
- Paktia
- Oruzgan
- Sar-e Pol
- Badghis
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree, Account/Finance

Submission Guideline

به اطلاع اشخاص واجد شرایط اعم از طبقه اناث و ذکور که تابعیت افغانستان را داشته باشند، رسانیده می شود تا خود را در پست های متذکره کاندید نمایند.

اشخاص واجد شرایط از تاریخ نشر اعلان فوق الذکر الی تاریخ 1 / 3 / 1397 فورمه درخواستی را از ساعت 9 الی 3 بعد از ظهر از آمریت استخدام کمیسیون شکایات انتخاباتی واقع شیرپور ناحیه دهم شهر کابل جوار وزارت عدلیه اخذ و بعد از خانه پری در خلال اعلان متذکره دوباره تسلیم نمایند. ضمناً می توانند فورمه درخواستی را از سایت کمیسیون شکایات انتخاباتی اخذ و بعد از خانه پری هارد آنرا دوباره به آمریت استخدام ریاست منابع بشری کمیسیون شکایات انتخاباتی تسلیم نمایند.

درصورت ضرورت به شماره تیلفون (0775434177) تماس بگیرند و معلومات لازم ارائه خواهد گردید. ناگفته نماند تاریخ مصاحبه بعد از بررسی مقدماتی اسناد ارائه شده توسط کمیتۀ استخدام داخلی کمیسیون شکایات انتخاباتی ذریعۀ تیلفون به شخص کاندید اطلاع داده می شود. بنابراین لطفا آدرس مشخص خویش را با نمره تیلفون بطور دقیق در فورمۀ درخواستی خویش درج نمائید. فورمۀ درخواستی بعد از مدت تعیین شده پذیرفته نمی شود.

Submission Email

No email provided, please refer to Submission Guideline above

Email Print Report
More jobs in this category
Admin/Finance Officer (Female) at Shayan Media Service Kabul 05 Oct 2018
Finance Officer at Morvarid Food Industries Co. Kabul 11 Oct 2018
KM-AFMIS Team Coordinator at Kabul Municipality Kabul 06 Oct 2018
Financial Specialist at Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republ.. Kabul 10 Oct 2018
Admin/Finance Officer(Female Only) at Afghan Process Company Kabul 30 Sep 2018
Consultancy Services Administrative & Finance.. at وزارت اطلاع.. Kabul 28 Sep 2018
مدیرعمومی محاسبه واکمال at Ministry of Defense Kabul 03 Oct 2018
SR. CASHIER/FINANCE ASSISTANT at DAI Kabul 30 Sep 2018
Finance Assistant, FEFAO at Free and Fair Election Forum of Afghanistan o.. Kabul 24 Sep 2018
Financial Management Advisor to MoMP Ministe.. at Ministry of Mines and .. Kabul 01 Oct 2018
Financial Analyst at Office of Senior Advisor to the President of Afghani.. Kabul 18 Oct 2018
Regional Administrative and Finance Assistant at Ministry of Public Works.. Bamian 29 Sep 2018
Re - (آمر حسابی (غزنی at DABS Ghazni 26 Sep 2018
Re - (آمر حسابی (کندهار at DABS Kandahar 26 Sep 2018
Re - (آمر حسابی (مزار at DABS Balkh 26 Sep 2018
Re - (آمر حسابی (کندز at DABS Kunduz 26 Sep 2018
Re - (آمر حسابی ( پروان at DABS Parwan 25 Sep 2018
Re - (آمر حسابی (پکتیا at DABS Paktia 25 Sep 2018
Re - (آمر حسابی (کابل at DABS Kabul 25 Sep 2018
Re - (آمر حسابی (هرات at DABS Herat 25 Sep 2018
Re - Senior Accountant at Ministry of Public Works (MoPW) Kabul City Ring.. Kabul 28 Sep 2018
Accounts Officer at Noshaq Water Kabul 05 Oct 2018
Tax specialist at Emerging Consulting LLC Kabul 30 Sep 2018
Senior Finance Officer at Kakar Advocates LLC Kabul 13 Oct 2018
Base Finance HR Manager at ACTION CONTRE LA FAIM Ghowr 10 Oct 2018
Finance Manager at Moraa Educational Complex Kabul 31 Oct 2018
Accountant / Quickbooks Operator at Afghan Bureau Collaboration Office (A.. Kabul 31 Dec 2018
Accounting& Finance Manager at Tolo Fajer Plastic Industry Company Kabul 22 Dec 2018
Finance Analyst at Youth in Action Consulting Company Multi Cities 29 Nov 2018
Female Finance Analyst at Youth in Action Consulting Company Multi Cities 29 Nov 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook