Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

آمر تکنالوژی معلوماتی

(1790 Views)

About MoLSAMD

وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین:
وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین یکی از وزارت های کلیدی و پالیسی ساز حکومت جمهوری اسلامی افغانستان می باشد. ساحات کاری این وزارت عمدتاً عبارتند از: مدیریت و تنظیم امور مرتبط به بازار کار، انکشاف قوای کار (انکشاف مهارتها)، تهیه و تنظیم مصئونیت اجتماعی به شمول حمایت و پشتبانی از خانواده های شهدا و افراد دارای معلولیت. وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین نهاد رهبری کننده در کلستر انکشاف منابع بشری (HRD) بوده و به صفت عضو فعال بورد انکشاف منابع بشری سهم بارز را ایفاء نموده است.افغانستان از سال 1934 بدین سو عضو فعال سازمان بین المللی کار (ILO) می باشد و تا حال 19 کنوانسیون مربوط به این سازمان را الحاق نموده است.از این سوء وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین نهاد رهبری کننده به نمایندگی از حکومت افغانستان در سازمان ILO بوده و مکلفیت های که افغانستان در قبال این سازمان داشته است را به وجه احسن انجام داده است.
به طور خلاصه، وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین یک اداره پالیسی ساز بوده که عمدتاً روی ادارۀ امور کار، ایجاد فرصتهای شغلی و مصئونیت اجتماعی تمرکز دارد. علاوتاً وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین مسئولیت عرضه خدمات را در ساحات چون مدیریت حقوق متقاعدین، مدیریت مراکز تعلیمات فنی و حرفوی، کودکستانها، پرورشگاه ها، مراکز مراقبت کننده و مدیریت تأدیه کمک های اجتماعی به خانواده های شهدا و افراد دارای معلولیت به عهده دارد. با توجه به مأموریت و مسئولیت های که متوجه وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین می باشد، این وزارت مسئولیت اقشار مختلف جامعه و نفوس آسیب پذیر چون (زنان، جوانان، اطفال، افراد دارای معلولیت، کهن سالان، متقاعدین) را به دوش دارد. این امر وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین را در خط مقدم تهیۀ خدمات ابتدایی چون تسهیل نموده فرصتهای شغلی و دسترسی به "کار شایسته"، انکشاف مهارتها و مصئونیت اجتماعی قرار داده است.هدف برنامه CBR:
برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج Capacity Building for Result (CBR) یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی بوده که هدف کلی آن بالا بردن ظرفیت کاری ادارات خدمات ملکی از طریق اصلاحات تشکیلاتی و برنامه های ارتقای ظرفیت می باشد.
اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار و ادارات خدمات ملکی افغانستان را در راستای تحقق اهداف شان و عرضه خدمات مؤثر و بهتر همکاری نماید.
شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت ها و ادارات دولتی داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند، برنامه های تخصصی ارتقای ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است.

Job Summary

هدف وظیفه:
مدیریت ، نظارت، کنترول و فراهم آوری تسهیلات جهت ارائه امور خدمات تکنالوجی معلوماتی و شبکه مخابراتی داخلی اداره

Job Details

Date Posted: 12 May 2018 Reference: 3 بست
Closing Date: 22 May 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: IT Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Consultant Years of Experience: 2 Year(s)
Contract Duration: 1 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: Yes
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

1. ترتیب پلان های کاری عملیاتی ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوط در مطابقت با پلان ریاست جهت رسیدن به اهداف تعیین شده.
2. کنترول از راجستریشن دومن های تقاضا شده به منظور استفاده از سافت ویر ها و خدمات تکنالوژیکی.
3. نظارت ، کنترول و مدیریت از فعالیتهای تخنیکی مرتبط به تکنالوژی معلوماتی (سخت افزار،نرم افزار) اداره جهت حفظ سیستم محافظتی شبکه (Network Security) و تنظیم بهتر امور مربوط به خدمات تکنالوجی معلوماتی.
4. تامین ارتباط وهماهنگی با ریاست های مرکزی وزارت به منظور فعال نگهداشتن سیستم های تکنالوژی معلوماتی و اجراات بهتر.
5. اتخاذ تدابیر جهت رفع مشکلات تخنیکی و فنی سیستم تکنالوژی معلوماتی اداره و جلوگیری از آسیب های داخلی و بیرونی شبکه .
6. تحلیل سافت ویر ها، ایجاد دیتابیس ها بشکل فنی و با استفاده از میتود موجود به منظورعرضه بهتر خدمات تکنالوژی معلوماتی.
7. نظارت از پروسه نصب سرورها، سوچها، تلیفون داخلی یا (PBX) و دیجیتال و کمره های امنیتی به منظور استفاده رسمی کارکنان اداره از وسایل متذکره.
8. نظارت و کنترول از ایجاد و نصب سیستم های امنیتی از قبیل فایروال ها و انتی ویروس ها به کمپیوتر ها و سرور ها غرض جلوگیری از تأخیر در فعالیت های اداره.
9. انکشاف طرزالعمل ها ورهنمود ها برای استفاده درست از سیستم، جهت ارائه خدمات لازم تکنالوژی معلوماتی .
10. کنترول وبررسی ازدیزاین وایجاد شبکه داخلی ومستقل(Local Area Network) وزارت، به منظور انسجام بهتر امور.
11. بررسی نیازمندی های شعبات پیرامون تجهیزهرچه بهترسیستم تکنالوژی معلوماتی .
12. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه حین ضرورت به مقامات ذیصلاح اداره از فعالیت ها و دستاورد های بخش مربوط.
13. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت.
14. اجرای سایر وظایف حسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت.

نتایج متوقع:
الی مدت دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده باید پلان کاری مفصل را با معیارهای پلانی (SMARTA) و مطابق با اهداف CBR ومسئولیتهای وظایف طرح کند.
مکلفیت های گزارشدهی:
آمر تکنالوژی و معلوماتی به رئیس تکنالوژی و معلوماتی کار گزارش میدهد.

Qualifications

مقتضیات حداقل برای احراز این بست در احکام مندرج مواد (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکرگردیده است
1. دارای سند تحصیلی حد اقل لیسانس دریکی از رشته های: کمپیوتر ساینس ، تکنالوژی معلوماتی، انجنیری کمپیوتر و انفارمتیک و به رشته تحصیلی بالاتردر رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.
2. حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط بوظیفه .
3. تسلط بریکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و زبان انگلیسی.
4. داشتن مهارت در پروگرام های کمپیوتر مرتبط به وظیفه.

Job Location

Afghanistan - Kabul: PROVINCIAL CENTER (KABUL)
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

ایمل ادرس برای ارسال درخواستی:

Submission Email

jobs@molsamd.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
National GIS & IT Specialist at Food and Agriculture Organization of the .. Kabul 07 Mar 2019
National Web Portal Developer at Food and Agriculture Organization of the.. Kabul 07 Mar 2019
کارمند تکنالوژی معلومات.. at DABS Kabul 05 Mar 2019
Senior MIS Specialist at Ministry of Industry & Commerce Kabul 23 Feb 2019
System Development Analyst at National Statistics and Information Authori.. Kabul 28 Feb 2019
متخصص ارشد تکنالوژی معلو.. at Ministry of Industry &.. Kabul 23 Feb 2019
Information Security Officer(Grade 7) at Da Afghanistan Bank Kabul 24 Feb 2019
System and Storage Offer /Grade 7 at Da Afghanistan Bank Kabul 24 Feb 2019
SWIFT System Officer /Grade 6 at Da Afghanistan Bank Kabul 24 Feb 2019
International Senior E-Government (eGov) Expe.. at Ministry of communicat.. Kabul 08 Mar 2019
IT Assistant at MAIL/OFWMP Kabul 23 Feb 2019
International Senior Connectivity Expert at Ministry of communication and.. Kabul 04 Mar 2019
System analysis and design senior specialist at National Procurement Auth.. Kabul 23 Feb 2019
IT Helpdesk Engineer (Night Shift) at Afghan Wireless Communication Compa.. Kabul 28 Feb 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook