Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

(مدیر عمومی تهیه و تدارکات(آمریت عمومی ساختمانی امور برق

(1672 Views)

About DABS

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary

شخص موظف این پست در تمام عرصه ها مربوط به تهیه و تدارکات و خدمات اداری با معاونیت مالی واداری همکاری می نماید.

Job Details

Date Posted: 13 May 2018 Reference: VA-DABS-HQs-97-0069
Closing Date: 22 May 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Business Administration Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

• پیروی از پروسیجر و پالیسی های د افغانستان برشنا شرکت در رابطه به ارزش تدارکات.
• مذاکره با فروشنده / عرضه کننده مواد در جریان خریداری و اخذ کوتیشن غرض قیمت و کیفیت آن.
• ساختن فارم های مناسب برای مقایسه قیمت ها ، انتخاب فروشنده وارائه پیشنهادات در مورد فروشنده منتخب
• اخذ تائید و امضای فارم های مقایسوی از آمرعمومی معاون مالی واداری و یا فرد مسوول وی.
• اسناد پیشنهادات وحواله جات شعبات مربوط آمریت را طی مراحل قانونی نموده وبه اساس مقامات ذیصلاح سعی می نماید تا ضروریات مورد نیاز شعبات رابه موقع تهیه نماید.
• تمام فرمایشات شعبه مرکز بعد از طی مراحل طبق قانون تهیه وتدارکات ترتیب وبه هیئت منتخب خریداری تسلیم می نماید.
• اجرای سایر وظایف محوله.
• رعایت وتطبیق کامل قوانین وطرزالعمل تدارکاتی در امورات یومیه.

Skills

• دانستن پروسیجر ها و میتود های خریداری بر اساس قوانین افغانستان.
• دانستن منبع تدارکات ، نرخ و کیفیت مواد و وسایل.
• تدارکات در پروژه های سکتور خصوصی و دولتی بشمول تدارک وظایف، اجناس و خدمات.
• مهارت های عالی در کمپیوترازقبیل برنامه های مایکروسافت (اکسل ، ورد ، اکسس )دیتابیس ، اسپریت شیت و پاورپاینت و توانایی فراگیری بسته های جدید نرم افزار.
• استعداد حسابی عالی بشمول توانایی اجرای محاسبات جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، فیصدی و صورت حساب ها.
• توانایی برقراری ارتباطات موثر شفاهی و کتبی.
• استندرد های عالی اخلاقی.
• اجرای سایر کار های محوله.
• اشنائی کامل بزبان انگلیسی.
• آشنائی کامل باقوانین تدارکاتی وطرزالعمل های مربوط.

Qualifications

• حد اقل فارغ التحصیل لسانس رشته اداره وتجارت یا اقتصاد.
داشتن تجربه مسلکی در خریداری و لوجیستیک حد اقل 3 سال تجربه کاری در بخش تدارکات عامه ، طرح کوتیشن ، مقایسه قیمت ها ، خریداری عمده لازم می باشد. مدیر تدارکات با سایر کارمندان تخنیکی (آمریت عمومی ساختمانی اموربرق ) د افغانستان برشنا شرکت در ترتیب اسناد مناقصه و مشخصات همکاری نموده و مطابق پروسیجرها و رهنمود های تدارکاتی بر اساس قوانین افغانستان عمل می نماید.

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree, Business Administration

Submission Guideline

Dear Applicant,
It is your responsibility to verify that information entered in your Resume / CV that are uploaded are received and are accurate. Documents must be uploaded as the correct document type Word Format) or they will not be considered. Example: Resume must be submitted as a Resume. Recruitment Team will not modify, change or contact you regarding the completeness or accuracy of your application. If a document is not legible, you will not be able to attend the interview and you must again upload it by the close date.
NOTE: DO NOT upload performance appraisals, letters of recommendations, miscellaneous certificates, training plans or position descriptions. These documents will not be used qualify you.
Resume / CV: A Resume / CV in English is required. It must contain your full legal name, address, phone number, a detailed description of your law enforcement duties and the dates you performed those duties (DD/MM/YY). Upload as 'Resume' / ‘CV’

Submission Email

hr@dabs.af

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
کارمند تادیات - مرکز at DABS Kabul 05 Mar 2019
Business Development Manager at AZYM Business Consulting Company Kabul 28 Feb 2019
Business Mentor at ASARA Multi Cities 30 Jun 2019
Senior National Training center Officer at DABS Kabul 02 Mar 2019
Coordinator of Finance Supporting Unit at DABS Kabul 02 Mar 2019
Coordinator of Procurement Supporting Unit at DABS Kabul 02 Mar 2019
Regional General Manager at AFTEL Herat 25 Feb 2019
Senior Business Mentoring Officer at TURQUOISE MOUNTAIN Kabul 28 Feb 2019
National Consultant - Trade Show Support Assi.. at Food and Agriculture O.. Herat 28 Feb 2019
Project Officer at The Asia Foundation Kabul 28 Feb 2019
Senior Financial Management Specialist at Ministry of communication and I.. Kabul 22 Feb 2019
Business Development Associate at Ariana Hewad Helmand 20 Feb 2019
System Analysis and Design Specialist at National Procurement Authority Kabul 21 Feb 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook