Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

کارمند کنترول

(1392 Views)

About Afghanistan Urban Water Supply and Sewerage Corporation (AUWSSC)

مقدمه :
شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان به اساس فرمان شماره (130) مورخ 5/11/1384 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و مصوبه شماره (36) مورخ 18/10/1384 شورای محترم وزیران جهت تغیر شخصیت حقوقی تصدی آبرسانی به شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان هدایت گردیده است ، که بعدا جهت تحقق مواد فرمان شماره فوق (گروپ کاری) در مورد تغیر شخصیت حقوقی تصدی به شرکت موظف گردید که کار آن الی تاریخ 24/11/1386 ادامه یافت و بعداً غرض تصفیه تصدی هیئت تصفیه از جانب وزارت محترم مالیه تعین که در مورد تثبیت تسلیمی و انتقال تمام اموال منقول و غیر منقول تصدی به شرکت اقدام نمایند که کار آن از تاریخ 3/7/1387 الی تاریخ 21/میزان/1389 ادامه یافت.
اهداف شرکت :
- صحت و رفاه همگانی در شهرها

- تحفظ محیط زیست

- تهیه آب آشامیدنی صحی

- جمع آوری و تصفیه آب های بدرفت

- رشد خدمات موثر و مداوم آبرسانی

- توسعه منابع مورد ضرورت بشری

- فعالیت شرکت باساسات تجارتی و انتفاعی و مدیریت موثر و مثمر میباشد.

وظایف اساسی شرکت :
· سازماندهی و مدیریت امور تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب).

· جمع آوری بل( تعرفه) استفاده آب از مصرف کنندگان و حفظ و کنترول آن.

· بررسی و مطالعه طرح تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب) به کمک مشاوران داخلی و خارجی منطبق بر قوانین دولت جمهوری اسلامی افغانستان.

· تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسون(فاضلاب) همراه با تکمیل آن در مطابقت با قوانین محیط زیست.

· تولید لوله های کانکریتی سیخ دار برای ایجاد شبکه های کانالیزاسیون (فاضلاب).

· راه اندازی نمایشگاه مجهز برای معاینه کیفیت آب آشامیدنی و کنترول آب بعد از تصفیه آن با توجه به معیارات بین المللی.

· بدست آوردن عضویت در انجمن های منطقه ای و بین المللی عرضه خدمات آب و کانالیزاسیون( فاضلاب) مطابق قوانین و مقررات.

· توسعه منابع بشری بنابر ضرورت.

· آموزش کدر فنی برای عرضه خدمات بهتر آبرسانی و کانالیزاسیون(فاضلاب).

· جذب کمک های داخلی و خارجی جهت آموزش کدر، تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب) و تأمین مواد مورد نیاز شرکت.

· امضای قرار داد همکاری با سازمان های ملی و بین المللی برای ارائه خدمات بهتر.

Job Summary

ویزه وکنترول نمودن تمام اسناد مصارفاتی- معاشات- فورمه های تمدید نل – اسناد خریداری- قرار داد های تهیه وتدارکات داخلی وخارجی. مدیریت کنترول از صحت تمام اسناد مربوطه به اساس قوانین مقررات وطرزالعمل نزد ریاست مسئول میباشد .

Job Details

Date Posted: 13 May 2018 Reference: 161/KSBU
Closing Date: 27 May 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Administrative Open Ended: Yes
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Long-term Years of Experience: 1 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

• 1 – کنترول ویزه بل های آب مرکز ریاست وزون ها وپروژه ها .
• 2- روزانه سی الی چهل ورق فورمه تمدید نل جدید ویزه وکنترول میگردد .
• 3 – روزانه 5-10 ورق تعرفه از تعدیل اسم مشترکین جهت خرید فروش ویزه میگردد .
• 4 – تغیر سایز نل ها مثنی کتابچه واجرت نل غیرفعال دوباره فعال میگردد روزانه ویزه میگردد.
• 5 – روزانه اسناد خریداری ویزه وکنترول میگردد .
• 6 – راپور معاشات مرکززون ها وپروژه ها ویزه میگردد .
• 7 – روزانه کتابچه سیر وسفر دریوران گردش شان ویزه میگردد.
• 8 – راپور اضافه کاری کارمندان واجیران ویزه میگردد
• 9 – روزانه سامان وفتنگ باب ضرورت زونها وپروژه ها ویزه میگردد .
• 10 – مصارف جنراتو های مرکز – زونها وپروژه ها ویزه میگردد
• 11 – مصارف فتنگ باب توسط فورم پیشکی روزانه ویزه میگردد .
• 12 – با در نظرداشت تمام قوانین ومقررات جاریه کشور طبق نورم های تعین شده روزمره درمجموع
• تمام اسناد هایکه به ویزه ضرورت داشته باشد کنترول وویزه میگردد .
• 13 – صرف یک نفر کارمند به تنهائی تمام امورات یومیه را به پیش میبرد .

Qualifications

1- حد اقل درجه تحصيل:
• فوق بکلوریا/ به بالاتر از آن ارجحیت داده میشود
2- تجارب لازمه ( نوع ومدت زمان تجربه):
• حداقل (1) سال تجربه کاری در بخش مربوطه
3- مهارت هاي ديگر (كورس هاي كوتاه مدت ، آموزش داخل خدمت وغيره...):
• بلدیت به زبان های رسمی ملی کشور/ دری و پشتو، بلدیت به پروگرام های کمپیوتر

Job Location

Afghanistan - Ghazni
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

Please send your CV along with a Cover Letter to the given email address before expiry date of vacancy. Please mention Vacancy Number in the Subject Line of your email or your application will not be accepted.
Note: No resume will be considered if received after the closing date.
Only short-listed candidates whose applications respond to the above criteria will be contacted for written test and interview.

Submission Email

hrkabul@auwssc.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
مدیر تضمین کیفیت at موسسه تحصیلات عالی اف.. Kabul 01 Dec 2018
English Learning Centre Coordinator at British Council Afghanistan Parwan 28 Nov 2018
تیم لیدر مطبوعات at ATRA Kabul 11 Dec 2018
Administrative Clerk at U.S. Embassy Kabul 26 Nov 2018
Administrative & HR Manager - Re Announce at Aria Medica Kabul 24 Dec 2018
Data Entry Operator at NETLINKS Kabul 23 Nov 2018
Facility Management Assistant at Ministry of Public Health Kabul 24 Nov 2018
Admin Officer at Baheer Group of Companies (BGC) Kabul 30 Nov 2018
رئیس اداری وتدارکات at ATRA Kabul 17 Dec 2018
کارمند تفتیش at ATRA Kabul 17 Dec 2018
Helper at United Nations World Food Programme Balkh 27 Nov 2018
Admin & Finance Officer at TATEKAN Kabul 30 Nov 2018
Procurement /Administration Specialist at Agricultural Development Fund Kabul 28 Nov 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook