Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

مدیر عمومی تهیه و تدارکات

(1685 Views)

About Afghanistan Urban Water Supply and Sewerage Corporation (AUWSSC)

مقدمه :
شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان به اساس فرمان شماره (130) مورخ 5/11/1384 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و مصوبه شماره (36) مورخ 18/10/1384 شورای محترم وزیران جهت تغیر شخصیت حقوقی تصدی آبرسانی به شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان هدایت گردیده است ، که بعدا جهت تحقق مواد فرمان شماره فوق (گروپ کاری) در مورد تغیر شخصیت حقوقی تصدی به شرکت موظف گردید که کار آن الی تاریخ 24/11/1386 ادامه یافت و بعداً غرض تصفیه تصدی هیئت تصفیه از جانب وزارت محترم مالیه تعین که در مورد تثبیت تسلیمی و انتقال تمام اموال منقول و غیر منقول تصدی به شرکت اقدام نمایند که کار آن از تاریخ 3/7/1387 الی تاریخ 21/میزان/1389 ادامه یافت.
اهداف شرکت :
- صحت و رفاه همگانی در شهرها

- تحفظ محیط زیست

- تهیه آب آشامیدنی صحی

- جمع آوری و تصفیه آب های بدرفت

- رشد خدمات موثر و مداوم آبرسانی

- توسعه منابع مورد ضرورت بشری

- فعالیت شرکت باساسات تجارتی و انتفاعی و مدیریت موثر و مثمر میباشد.

وظایف اساسی شرکت :
· سازماندهی و مدیریت امور تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب).

· جمع آوری بل( تعرفه) استفاده آب از مصرف کنندگان و حفظ و کنترول آن.

· بررسی و مطالعه طرح تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب) به کمک مشاوران داخلی و خارجی منطبق بر قوانین دولت جمهوری اسلامی افغانستان.

· تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسون(فاضلاب) همراه با تکمیل آن در مطابقت با قوانین محیط زیست.

· تولید لوله های کانکریتی سیخ دار برای ایجاد شبکه های کانالیزاسیون (فاضلاب).

· راه اندازی نمایشگاه مجهز برای معاینه کیفیت آب آشامیدنی و کنترول آب بعد از تصفیه آن با توجه به معیارات بین المللی.

· بدست آوردن عضویت در انجمن های منطقه ای و بین المللی عرضه خدمات آب و کانالیزاسیون( فاضلاب) مطابق قوانین و مقررات.

· توسعه منابع بشری بنابر ضرورت.

· آموزش کدر فنی برای عرضه خدمات بهتر آبرسانی و کانالیزاسیون(فاضلاب).

· جذب کمک های داخلی و خارجی جهت آموزش کدر، تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب) و تأمین مواد مورد نیاز شرکت.

· امضای قرار داد همکاری با سازمان های ملی و بین المللی برای ارائه خدمات بهتر.

Job Summary

تهیه و تدارک اجناس، امور ساختمانی، خدمات مشورتی و غیر مشورتی در مطابقت با قانون و طرزالعمل تدارکات، تسریع و تسهیل روند تدارکات اداره.

Job Details

Date Posted: 14 May 2018 Reference: 30/Mazar SBU
Closing Date: 28 May 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Procurement Open Ended: Yes
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Long-term Years of Experience: 2 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

1- تهیه و ترتیب پلان تدارکاتی و پلان کاری سلانه، ربعوار، ماهوار مربوط به مدیریت عمومی تهیه و تدارکات در مطابقت به پلان و اهداف اداره.
2- تهیه و ترتیب اسناد معیاری نرخ گیری، امر خریداری، راپور ارزیابی و سایر فورم جات از قبیل راپور رسید (م-7) و امر خریداری( م-3) در تدارکات اجناس، امور ساختمانی و خدمات مطابق به اسناد و فورم جات معیاری اداره تدارکات ملی در روشنائی قانون وطرزالعمل تدارکات.
3- نظارت، پیگیری و سرعت بخشیدن مراحل خریداری نیاز مندی های شعبات اداری بر اساس درخواست هایشان و منظوری آمر اعطا در مطابقت با قانون و طرزالعمل تدارکات.
4- کنترول سیستماتیک و منظم از نرخ های ارائه شده و حصول اطمینان به منظور تامین اصل شفافیت و اقتصادی بودن تدارکات اجناس، امور ساختمان، خدمات مشورتی و غیر مشورتی.
5- حصول اطمینان از موجودیت بودجه و موجودی اجناس تحویلخانه با هماهنگی ریاست مالی و اداری و کنترول موثر بودجه.
6- ارزیابی و کنترول کمیت و کیفیت اجناس، امور ساختمانی و خدمات مشورتی و غیر مشورتی در مطابقت به مندرجات امر خریداری و درخواست نرخ گیری.
7- حصول اطمینان از ترجیح تدارکات از منابع داخلی در خریداری های اجناس مطابق به معیارات قانون و طرزالعمل تدارکات.
8- ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه به ریاست تهیه و تدارکات از فعالیت ها و دستاوردهای بخش مربوط.
9- نظارت و کنترول مستقیم از کارمندان تحت اثر و پیگیری وظایف محوله شان جهت حصول اطمینان از موثریت کاری شان.
10- اجرای سایر وظایف برحسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق به قوانین و مقررات، اهداف و پالیسی اداره.

Qualifications

1- حد اقل درجه تحصيل:
• لیسانس در یکی از رشته های اقتصاد (به ماستر و بالاتر آن ارجحیت داده می شود)
2- تجارب لازمه ( نوع ومدت زمان تجربه):
• حد اقل 2 سال تجربه کاری در بخش مربوطه.
3- مهارت هاي ديگر(كورس هاي كوتاه مدت ، آموزش داخل خدمت وغيره...):
• بلدیت به کامپیوتر.
• بلدیت به زبانهای دری ، پشتو و انگلیسی
• مهارت های ارتباطی عالی

Job Location

Afghanistan - Balkh: PROVINCIAL CENTER (MAZAR SHARIF)
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

Please send your CV along with a Cover Letter to the given email address before expiry date of vacancy. Please mention Vacancy Number in the Subject Line of your email or your application will not be accepted.
Note: No resume will be considered if received after the closing date.
Only short-listed candidates whose applications respond to the above criteria will be contacted for written test and interview.

Submission Email

hr.mazar@auwssc.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
Senior Contract Management Specialist at Ministry of Education (MoE) Kabul 04 Mar 2019
Sr. Procurement Specialist at Ministry of Education (MoE) Kabul 04 Mar 2019
Procurement Advisor (PA) at Ministry of Education (MoE) Kabul 04 Mar 2019
Procurement Specialist متخصص تدارک.. at Ministry of Industry &.. Kabul 23 Feb 2019
International Procurement Advisor at Ministry of communication and IT Kabul 08 Mar 2019
Custom/Procurment Assistant at ALEF Technology Kabul 02 Mar 2019
Procurement & Contract Management Assistant at Hawk Vision Kabul 28 Feb 2019
Senior Procurement Officer at MISFA Ltd. Kabul 20 Feb 2019
Procurement Analyst at Youth in Action Consulting Company Multi Cities 29 May 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook